Elleholm i Blekinge

1066 - 1520
anganatyr
Inlägg: 2490
Blev medlem: 16 april 2015, 17:58
Ort: Blekinge

Elleholm i Blekinge

Inlägg av anganatyr » 20 september 2016, 19:45

http://blekingemuseum.blogspot.se/2016/ ... lm_22.html
Medeltidens Elleholm

Projektet kring 1400-talsvraket efter Gribshunden i Ronneby skärgård lovar mycket inför framtiden. Vid sidan om denna forskning finns dock behov av att lyfta fram andra sidor av medeltiden i Blekinge. Länsmuseet har därför för avsikt att under de kommande fem åren fokusera på ett antal medeltida platser inom länet. Genom samarbeten med högskolor, kommuner och inte minst allmänheten hoppas vi kunna få ny och bättre kunskap om platser och skeden under medeltiden. Precis som i fallet med Gribshunden, blir arkeologin ett viktigt redskap i detta arbete.


En berättelse som nu väcks till liv är den kring ärkebiskopens stad Elleholm. Denna närmast mytiska plats ligger på en ö i mitten av Mörrumsån. År 1600 gick stadsrättigheterna förlorade, och idag finns mycket lite ovan mark som speglar platsens tidigare utseende och betydelse. Historien innan 1400-talet har hittills varit svårbekräftad, vilket gäller den faktiska staden men också biskopens befästning Sjöborg, som låg på Elleholms nordligaste spets.


Redan under våren 2016 påbörjades det nya arbetet med Elleholm, då som en föreläsningsserie tillsammans med studieförbundet SENSUS. Under en dag i maj grävdes ett flertal sökschakt vid Elleholm av studiecirkeldeltagarna och personal från Blekinge museum. Indikationer på vad som kunde förväntas på olika punkter i området, låg därefter till grund för planeringen av det större fältarbete som utförts under den gångna veckan. Insatsen gjordes denna gång tillsammans med medeltidsarkeologer från Kulturen i Lund, och tack vare assistans från Karlshamns kommun fick vi även möjlighet att använda grävmaskin under fältarbetets gång.


Omkring 130 kvadratmeter rensades fram inom borgområdet. Rester av olika byggnader i form av husgrunder och stenlagda ytor kunde bekräftas, och ett snitt genom en av vallgravarna speglar hur denna varit konstruerad. Bland de insamlade fynden finns bland annat keramikskärvor från 13- och 1400-tal, men preliminärt kanske även enstaka som för oss ner i sent 1200-tal. Otaliga frågor återstår förstås att besvara i det kommande forskningsarbetet, men ett första steg har nu tagits mot upprättandet av en källkritiskt korrekt bild av Sjöborg. Huruvida ytterligare fältarbeten i Elleholm kan bli aktuella under kommande år går inte att säga definitivt i nuläget. Avrapportering av årets insatser beräknas vara färdig omkring årsskiftet 2016/2017.
Bild

Bild

Bild

Bäckahästen
Inlägg: 1454
Blev medlem: 30 april 2015, 22:45
Ort: Blekinge

Re: Elleholm i Blekinge

Inlägg av Bäckahästen » 21 september 2016, 05:30

Har de varit där och grävt. Vad roligt. :D

anganatyr
Inlägg: 2490
Blev medlem: 16 april 2015, 17:58
Ort: Blekinge

Re: Elleholm i Blekinge

Inlägg av anganatyr » 24 september 2016, 11:44

Det skall bli intressant att läsa rapporten när den kommer.

Bäckahästen
Inlägg: 1454
Blev medlem: 30 april 2015, 22:45
Ort: Blekinge

Re: Elleholm i Blekinge

Inlägg av Bäckahästen » 27 september 2016, 05:31

Det går alltså att avfärda den gamla myten att borgen är från 1100-talet. :D

anganatyr
Inlägg: 2490
Blev medlem: 16 april 2015, 17:58
Ort: Blekinge

Re: Elleholm i Blekinge

Inlägg av anganatyr » 26 augusti 2018, 19:30

Den sensation som släpptes idag är att det har grävts fram en venetiansk gulddukat från 1300-talet på Elleholm. Den är unik i Sverige.

anganatyr
Inlägg: 2490
Blev medlem: 16 april 2015, 17:58
Ort: Blekinge

Re: Elleholm i Blekinge

Inlägg av anganatyr » 26 augusti 2018, 19:35

Det berättades en hel del om ärkebiskopsborgen Sjöborg på Elleholm. Dess storhetstid var 1300-talet och början av 1400-talet, då borgen brändes ner för gott. Det har hittats keramik från 1200-talet, vilket tyder på aktiviteter på platsen redan då. Tyvärr är mycket av ön söndergrävd, framförallt under 1800-talet. Även dykningar i vattnet runt ön har gjorts. Materialet är inte färdigbearbetat, men troligen rör det sig om bryggor och pålspärrar.

anganatyr
Inlägg: 2490
Blev medlem: 16 april 2015, 17:58
Ort: Blekinge

Re: Elleholm i Blekinge

Inlägg av anganatyr » 26 augusti 2018, 19:50

Något som är viktigt att komma ihåg angående ärkebiskopsborgen är att detta inte går att använda som ett argument för att Blekinge var danskt (jag hörde två äldre herrar i publiken prata med varandra om detta). Från början låg hela Norden under ärkebiskopen i Hamburg-Bremen och kyrkan samarbetade över gränserna och var trogna ärkebiskopen och påven, inte någon nordisk kung. År 1104/1104 blir Norden en egen kyrkoprovins med ärkebiskop i Lund. Denna ärkebiskop är trogen påven och är alltså ärkebiskop över hela Norden, inte bara Danmark. Först år 1164 får Sverige en egen ärkebiskop, men den danske ärkebiskopen är fortfarande primas över den svenske. Även i fortsättningen samarbetar kyrkan över gränserna och är trogna påven. Det kanske ska tilläggas att det första säkra beviset för att Blekinge är danskt finns i huvudstycket i Kung Valdemars Jordebok och är daterat till år 1231.

anganatyr
Inlägg: 2490
Blev medlem: 16 april 2015, 17:58
Ort: Blekinge

Re: Elleholm i Blekinge

Inlägg av anganatyr » 26 augusti 2018, 19:52

Det var ett mycket intressant föredrag av byggnadsantikvarie Jimmy Juhlin Alftberg, Blekinge museum.
Tackar för det.

Bäckahästen
Inlägg: 1454
Blev medlem: 30 april 2015, 22:45
Ort: Blekinge

Re: Elleholm i Blekinge

Inlägg av Bäckahästen » 27 augusti 2018, 05:28

Det var verkligen en intressant föreläsning. :D Guldmyntet hittades av en amatörarkeolog från Sensus som sållade massor.

anganatyr
Inlägg: 2490
Blev medlem: 16 april 2015, 17:58
Ort: Blekinge

Re: Elleholm i Blekinge

Inlägg av anganatyr » 10 september 2018, 19:45


Skriv svar