Svensk inflyttning till Finland

1066 - 1520
Anders i Uppsala
Inlägg: 651
Blev medlem: 8 juli 2015, 20:21
Ort: Uppsala

Svensk inflyttning till Finland

Inlägg av Anders i Uppsala » 9 januari 2020, 23:43

Jag såg ett föredrag på TV med en språkvetare som heter Mikael Parkvall. Jag såg inte riktigt hela föredraget och var delvis upptagen med annat, men baserat på ortnamnsforskning m.m. verkar man skapat sig en ungefärlig bild av hur inflyttningen gick till.

Åland hade haft "svensk" befolkning, men var folktomt ca 800-1100. Finlands kusttrakter var väldigt glesbefolkade innan svenskarna flyttade in på 1100- till 1300-talet. Inflyttningen skedde först (efter Åland) runt Åbo och senare i Nyland och Österbotten. I norra Österbotten verkar det ha varig finsk befolkning som bytte språk till svenska snarare än bara inflyttning. Jag tror att han spekulerade i att 30 000(!) svenskar flyttade över. Det är alltså ca 150 svenskar per år i ca 200 år.

Verkar den här beskrivningen rimlig?

Hur kan så många ha "emigrerat"? (Det pågick ju dessutom samtidigt en kolonisering av norra Norrland kusttrakter.)

Varför kan den finska befolkningen ha föredragit att bo längre in från kusten? För att slippa attacker från vikingar??

Användarvisningsbild
Yngwe
Inlägg: 3213
Blev medlem: 15 april 2015, 23:01
Ort: Gränna

Re: Svensk inflyttning till Finland

Inlägg av Yngwe » 10 januari 2020, 11:56

Såg också detta! Finns nog att se fortfarande!

Intressant men vissa frågetecken tycker jag, bl.a. inga hedninska toponymer sa han, men det finns väl så väl Frö- som Oden- namn i Finland. Också knepigt med överlagring av äldre toponymer, även i vissa svenska trakter kan det ju vara väldigt glest


Det där med den tomma kusten är ju ett klassiskt dilemma i Finsk arkeologi. Vill minnas att den där uppfattningen är satt under tvivel, iallafall i Österbotten...


I vilket fall, väldigt intressant och i allra högsta grad sevärt!

Anders i Uppsala
Inlägg: 651
Blev medlem: 8 juli 2015, 20:21
Ort: Uppsala

Re: Svensk inflyttning till Finland

Inlägg av Anders i Uppsala » 10 januari 2020, 23:46

Yngwe skrev:
10 januari 2020, 11:56
Det där med den tomma kusten är ju ett klassiskt dilemma i Finsk arkeologi. Vill minnas att den där uppfattningen är satt under tvivel, iallafall i Österbotten...
En förklaring är väl att befolkningen i norra Österbottens kusttrakter bytt språk. Ortnamnen där är ofta finskklingande, trots att flertalet som bor där (sedan medeltiden någon gång?) är svensktalande.

Ja, intressant program/föredrag, finns nog fortfarande möjlighet att se det, måste vara Kunskapskanalen eller Axess TV.

Anders i Uppsala
Inlägg: 651
Blev medlem: 8 juli 2015, 20:21
Ort: Uppsala

Re: Svensk inflyttning till Finland

Inlägg av Anders i Uppsala » 15 januari 2020, 20:51

Såg programmet igen och förundras över siffran 30 000 svenskar emigrerande till västra och södra Finland under cirka 150 år (sent 1100-tal till och med tidigt 1300-tal).

Samtidigt flyttade kanske lika många till Västerbottens och Norrbottens kusttrakter. Det är en väldigt stor flyttvåg om man tänker på Sveriges befolkning under den här tiden.

Dock är det inte så konstigt med tanke på att befolkningen ökade mycket i Sverige mellan år 1000 och cirka 1350, från 400 000 invånare till 1 100 000 invånare:

https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Sverige ... befolkning

Men det är hursomhelst en mycket stor emigrationen, ungefär som att drygt 500 000 svenskar skulle ha emigrerat från sent 1800-tal fram till idag, alltså nästan i nivå med emigrationen till Amerika decennierna kring år 1900.

heimlaga
Inlägg: 80
Blev medlem: 31 augusti 2016, 11:16

Re: Svensk inflyttning till Finland

Inlägg av heimlaga » 28 februari 2020, 21:43

Hans teorier stämmer litet för väl ihop med den traditionella finsknationella historieskrivningen i Finland. Till och med vissa teorier som arkeologiskt har visat sig stå på extremt svag kanske rentav obefintlig grund så tar han upp och hittar nygamla "belägg" för.
Till exempel de Österbottniska och Åländska tomrummen är såvitt jag vet endast vetenskapshistoria efter de senaste årtiondenas utgrävningar.

Namn som syftar på gammalnordiska gudar finns det gott om i svenskbygderna. Att påstå någonting annat är antingen ren lögn eller total okunskap. Ett bisarrt påstående........ förutsatt att man inte tillämpar helt andra tolkningsmodeller för de namnen än man tillämpar för likalydande eller snarlika namn på topografiskt snarlika platser längs Norrlands och Upplands kuster.

Jag skulle gissa på en stegvis inflyttning under perioden 800-1200 ungefär där svenskar och finnar i början bodde grannar i en språkligt blandad men extremt glesbebyggd miljö innan det med tiden uppkom en tydlig språkgräns varefter bebyggelsen tätnade. Jag tycker mig se vissa indikationer på en oorganiserad spontan invandring av jordlösa bondsöner och bonddöttrar och gissningsvis en hel del antingen frigivna eller förrymda trälar på jakt efter jord att bruka och fisk att fånga. Därav den jordägandestruktur som vi har och alltid har haft både i Österbotten och på Åland och i Åbolands skärgård med relativt små självägande jordbruk och ett nästan religiöst fasthållande vid den egna lilla jordbiten där man själv är stolt och självmedveten hövding över en flock ungar och två magra kor och en gisten julla och mer sten än det finns i en hel socken i Skåne. Kanske några småhövdingar som inte ville underordna sig någon självutnämd kung hemma i Mälardalen eller Uppland och föredrog att flytta och skapa små hövdingadömen som gav upphov till det centraliserade jordägandet på vissa håll i Nyland.

På en del håll till exempel kring Kyro älv vågar man nästan gissa att finnarna redan bodde på de bästa platserna så svenskarna slog sig ned bland stenhålstren i skärgården och i smärre ådalar där det gick att gräfta upp någon teg av jord som ingen finne kunde hävda tillräckligt kraftig äganderätt till. Samtidigt som inlandsfinnarna fortsatte att hävda äganderätt till vissa fårbetesholmar och vissa fiskeplatser i det som småningom kom att bli rena svenskbygder.

En intressant parentes är att det finns ett antal samiska lånord i Österbottniska dialekter och de handlar allihop om fiske och is och i synnerhet om säljakt....... kan det ha funnits sjösamer i Bottenviken?........ och var det de som började fara i fälan?

I brist på arkeologisk utbildning vill jag inte låtsas veta någonting men en sådan tolkning skulle förklara väldigt mycket av det man ser.

Artesien
Inlägg: 24
Blev medlem: 14 januari 2018, 13:09

Re: Svensk inflyttning till Finland

Inlägg av Artesien » 29 februari 2020, 10:19

Det är ett spännande ämne. Borde man inte kunna se på Åland och och öarna direkt öster om Åland och Åbo trakten utifrån hur Roslagen/Rogen och Stockholms skärgård befolkas, bebyggs och utvecklas? En regional vinkel verkar vara mer relevant än en nationell i detta fall tycker jag. Är det någon som vet mer?

Carl Thomas
Inlägg: 2042
Blev medlem: 15 april 2015, 15:05
Ort: Jämtland

Re: Svensk inflyttning till Finland

Inlägg av Carl Thomas » 29 februari 2020, 17:39

Kan religionen vara en del av orsaken, eller en stor del av orsaken?
Kristnandet av Uppland pågick under 1000 talet - och vissa hedningar kan ha valt att flytta till Finland för att få behålla sin hedniska tro, därav kanske Asanamnen i Finland. Man ville markera sin tro.

Om nu vikingar gjorde plundringsresor i Östersjön borde Åland och östersjöns östra strand vara tom på befolkning. Någonstans läste jag att 50.000 vikingar plundrade i Östersjön varje år - vilket bör innebära att varje liten by måste ha blivit plundrad ca 1 gång i veckan... Så någonstans blir det hela ologiskt, någon siffra, eller berättelse, är fel eller har fel värden? Kanske skall plundring bytas ut mot handel? DET borde fungera, ett handelsskepp i veckan per by låter vettigt - men varför blev denna kust då folktom? Kanske för att 1 skepp på 10 - eller 50 - var ett sjörövarskepp?

Thomas
Historia är färskvara.

heimlaga
Inlägg: 80
Blev medlem: 31 augusti 2016, 11:16

Re: Svensk inflyttning till Finland

Inlägg av heimlaga » 5 mars 2020, 10:48

Enligt nyare forskning hänger Ålands forntid tätt ihop med Roslagen helt utan de där avfolkningarna som det tidigare talades så mycket om. Jag är timmerman och snickare inte forskare så jag har inte haft tillgång till grävningsrapporterna men det verkar i alla fall som om de forskarna som är villiga att ta till sig nya grävningsresultat är tämmeligen överens.

Österbotten och Nyland har också helt olika förhistoria. Jag tycker presis som du Artesien.

I Österbotten ser vi spår av ett samhälle med mäktiga hövdingar i ett fåtal storgårdar som inte ser ut att ha något samband med senare tiders bebyggelsemönster.
Någon gång kring 500-600-700-talet ser vi att hövdingarna tappar rikedom och makt samtidigt som åtminstone en betydande del av gårdstomterna deras blir öde. Pollenanalyser visar på en viss nedgång i jordbruket men det upphör inte. Samtidigt hittar man hela vikingatiden igenom fynd som tyder på att det bodde folk här även om de inte gjorde några storvulna offer och begravde sina döda enkelt. Mycket tyder på att de gamla centralbygderna upplöstes och kvar fanns ett glesbebyggt småbrukarland som har hamnat långt från fjärrhandelsrutterna. Fynden från sen järnålder är sparsamma men de bär spår av täta kontakter västerut men också kontakter österut. Det finns också ett antal mycket omtvistade runstenar varav jag personligen tror att två eller tre är äkta och resten förfalskningar gjorda av en viss person som jag inte vill nämna offentligt. När vi kommer till tidig medeltid verkar de gamla byarna ha hittat sina platser och sin organisation och befolkningen är svensk. Därför har man gissat att en stor del av den sena järnålderns spridda gårdar har blivit frön till tidigmedeltida byar som är bebodda än i dag. Det skulle förklara mängden lösfynd från den tiden. Allt har blivit omrört när folk har bott på samma tomter i 1000 år eller mer.

Tidigare talade man om ett 500-årigt tomrum i Österbotten följt av svensk invandring på kunglig order på 1200-talet. Det där blev en helig dogm inom finländsk arkeologi. Fynd daterades på de mest egendomliga vis eller kastades bort med motiveringen att de måste ha hamnat i Österbotten sekundär med motiveringen att Österbotten var öde och därför kan de inte vara äkta. Det gick faktiskt så långt att vissa personer med sannolika kopplingar till etablisemanget verkar målmedvetet ha förstört ett viktigt fornminne som inte passade in i teorin.
Nu råkade det sig så att en av lokalbefolkningen som råkade bli ögonvittne till förstörelsen medan arbetet pågick råkade vara en av mina bekanta och han var utbildad arkeolog.

På andra sidan i det stora bråket fanns bland andra en viss självlärd amatörarkeolog som vi vet läste både fornisländska och runor i stort sett flytande och kunde hugga sten. Jag själv med egna öron har hört prata bredvid mun och trassla in sig i alltmer bisarra bortförklaringar tills han till slut tvingades erkänna att han hade planterat ett fynd i en utgrävning. Han "hittade" också ett antal runstenar under egendomliga omständigheter.

Kort sagt har vi en jäkla soppa där man alltid skall dra öronen åt sig när någon påstår sig ha kommit med det slutliga beviset som råkar överensstämma i minsta detalj med någon på förhand etablerad teori eller åsikt.

Detta om detta. Jag är som sagt timmerman och snickare inte arkeolog men såhär har jag uppfattat läget.


Många av de sannolikt hedniska platsnamnen i Österbotten tycks vara på relativt låg höjd över havet så det är rimligt att tänka sig att de har fått sina namn under hedendomens sista tid. Tänkbart att det är som du säger Carl Thomas. Någon borde göra ordentliga höjdbestämningar och se var den där teorin leder!

Anders i Uppsala
Inlägg: 651
Blev medlem: 8 juli 2015, 20:21
Ort: Uppsala

Re: Svensk inflyttning till Finland

Inlägg av Anders i Uppsala » 18 april 2020, 00:14

Frågan är egentligen större än Finlands kusttrakter. Om vi tänker oss 1100-talet, vilka bodde då längs Bottenhavets, Bottenvikens och norra Finska vikens kuster?

I Ångermanland bodde antagligen svear eller kanske snarare hälsingar redan på järnåldern (finns gravhögar och fornborgar och landskapet nämns i Historia Norvegiæ från 1100-talet).

Umeå socken i sydöstra Västerbotten tillkom troligen i början/mitten av 1200-talet enligt Wikipedia. Saknade Umeåtrakten fast befolkning före 1200-talet? Eller bodde det redan svear där? Eller finnar? Eller kan samerna i området ha varit jordbrukare snarare än nomader?

Bäckahästen
Inlägg: 1758
Blev medlem: 30 april 2015, 22:45
Ort: Blekinge

Re: Svensk inflyttning till Finland

Inlägg av Bäckahästen » 18 april 2020, 10:50

Glöm inte kväner. :D

Skriv svar