Uppsala öd

1066 - 1520
AndreasOx
Inlägg: 707
Blev medlem: 12 juni 2016, 21:15

Uppsala öd

Inlägg av AndreasOx » 4 september 2018, 17:22

Kända källor som omnämner Uppsala öd:
* Snorre Sturlasson "Olof den heliges saga" ca 1230
"derefter har Uppsala öd fått sitt namn; Svearne kalla så Sveakonungens egor, Uppsala öd."
https://kulturbilder.wordpress.com/2015 ... sturleson/

* Upplandslagen 1296 Konungabalken första flocken
sedan vald kung ridit Eriksgatan "är han tilldömd Uppsala öd"

* Yngre Västgötalagen ca 1310 Möllebalken åttonde flocken (mycket märklig placering)
nämner de 8 huvudgårdarna i bona som del av Uppsala öd, som inte fick avyttras, förlänas eller belånas

* Hälsingelagen ca 1320 Konungabalken, elfte flocken som ett tillägg
Dessa äro Uppsala öder: Sunnersta Höger, Hager i Sunded, Höger vid Nordstigen, Näs i Selånger, Nordstig i Sjöborå samt Kutuby. Dessa gårdar må ingen undan kronan skifta eller sälja och intet det där till ligger.

* Södermannalagen 1327 Konungabalken första flocken
sedan vald kung ridit Eriksgatan "är han tilldömd Uppsala öd"

* Brevet SDHK 5202 1345 Magnus Eriksson byter bort 3 Husby mot några gårdar om vilka skrivs:
"från och med nu och för evigt böra kallas och räknas såsom Uppsala öd"

* Magnus Erikssons Landslag 1350
”Över hela Sverige skall ej vara mer än en konungakrona eller konung. Han skall styra och råda över borgar och land och Uppsala öd, kronans gods och alla kungliga ingälder, …”

* Brevet SDHK 30217 1477 "som kung Karl bortbytt mot Uppsala öd vid ”Marpö” (möjl. Markeby i Håtuna sn)"

* Eventuellt även Östgötalagen ca 1290 Dråpabalken fjortonde flocken
"Nu varder dräpt konungens bryte i Uppsala bo", men i nästa paragraf står det "Nu varder dräpt jarlens bryte i Rodens bo", dvs. detta avser knappast Uppsala öd.

Uppsala öd ser ut att vara tillägg till Yngre Västgötalagen och Hälsingelagen, antagligen för att lagfästa de huvudgårdar som (sedan ganska nyligen?) tillhörde Uppsala öd.
Observera den tydliga åtskillnaden mellan Uppsala öd och kronans gods i landslagen 1350. Uppsala öd var tydligen varken borg, gods eller land. Förutom de 8 västgötska bo-huvudgårdarna är det enbart de 6 huvudgårdar som är omnämnda i Hälsingelagen som bevisligen har tillhört Uppsala öd. Dessa 6 gårdar (från Norrala, Hälsingland till Kutby, Ångermanland) tycks vara samma typ av huvudgårdar som de västgötska.

Det anses att de ca 70 Husbyarna ingick i Uppsala öd, men detta är inte belagt. Uppsala öd och Husby är enbart omnämnda tillsammans i bevarat skriftligt material i ett brev från 1345 enligt ovan. De gods som byttes bort behöver inte ha ingått i Uppsala öd.

Den intressanta diskussionen för mig är varifrån Snorre fick begreppet Uppsala öd.

anganatyr
Inlägg: 2539
Blev medlem: 16 april 2015, 17:58
Ort: Blekinge

Re: Uppsala öd

Inlägg av anganatyr » 4 september 2018, 18:34

En viktig fråga tycker jag är; Hur gammal är den äldsta avskriften av Snorres text där Uppsala öd nämns?

Vilket århundrade rör vi oss i?

Daler
Inlägg: 370
Blev medlem: 12 december 2017, 20:01

Re: Uppsala öd

Inlägg av Daler » 4 september 2018, 18:37

Bra sammanfattande, inledande inlägg!

Tack AndreasOx!
Han skall styra och råda över borgar och land och Uppsala öd, kronans gods och alla kungliga ingälder.
Styra och råda. Står det något om själva ägandet?

Vad menas med land och gods i detta fall tror du?

Vet inte hur gammal jordnaturen "arv och eget" men kan vara värt att ha i åtanke när just jordnatur är i fokus, under 1500-talet finns i alla fall skatte, krono, frälse, kyrko, kloster samt arv-och-eget. Finns fler typer?

Fick inte Uppsala universitet kronojord i gåva av någon kung? Eller var det räntan (jordavkastningen) de fick? Finns det inte en förteckning över vilka hemman som var inkluderade?

AndreasOx
Inlägg: 707
Blev medlem: 12 juni 2016, 21:15

Re: Uppsala öd

Inlägg av AndreasOx » 4 september 2018, 19:34

Daler skrev:
Han skall styra och råda över borgar och land och Uppsala öd, kronans gods och alla kungliga ingälder.
Styra och råda. Står det något om själva ägandet?
Enligt http://www.arnell.cc/konungabalken.htm är hela flockens text:
"Över hela Sverige skall ej vara mer än en konungakrona eller konung. Han skall styra och råda över borgar och land och Uppsala öd, kronans gods och alla kungliga ingälder, hava sina ensaksböter, dulgadråpsböter och danaarv och sin del av alla sakören i hela Sverige, så som lag och rätt är."
Vad menas med land och gods i detta fall tror du?
Land bör vara de landskap som erkänner kungen. Gods de egendomar som ägs av kronan. Det är mycket talande att Uppsala öd och kronans gods tycks vara olika saker. Husbyarna måste antas ha hört till kronans gods, dvs. inte till Uppsala öd.
Jag vill minnas att Snorre skriver att Uppsala öd är den gamla tempelegendomen. Jag tycker detta verkar troligt och att då Uppsala öd förmodligen ursprungligen enbart fanns i svearnas gamla centralbygd. Under 1200-talet lades bohuvudgårdarna i Västergötland till Uppsala öd, kanske genom att lagmännens makt bröts. Samt huvudgårdarna i Norrland - kolonisation?
Vet inte hur gammal jordnaturen "arv och eget" men kan vara värt att ha i åtanke när just jordnatur är i fokus, under 1500-talet finns i alla fall skatte, krono, frälse, kyrko, kloster samt arv-och-eget. Finns fler typer?
Dessa typer stämmer med beskrivningarna i DMS. Sedan fanns det undertyper, ex. jord som ägdes av biskopsbordet.

Daler
Inlägg: 370
Blev medlem: 12 december 2017, 20:01

Re: Uppsala öd

Inlägg av Daler » 4 september 2018, 21:23

Våra medeltida brev är ju ofta på latin eller fornsvenska.

Stefan Brink översätter Uppsala öd (allena eller inklusive tillsammans med annat?), med bona regalia (http://www.abdn.ac.uk/staffpages/upload ... 0Brink.pdf).
Hittar en variant, bonis regalibus, i SDHK.
Kanske finns det fler latinska benämningar?
Lite osäker dock som sagt om det bara är kungligt gods eller specifikt Uppsala öd.

Öd lär väl på gammalsvenska vara ödh(er)/ødh(er) eller liknande.
Wiktionary listar dock följande:
Old Norse: auðr
Icelandic: auður
Faroese: eyður
Old Swedish: ø̄þer
Swedish: öd

Alla ortnamn börjandes på Kung* kan ju vara en ingång också även om jag inte vet hur man ska kunna sålla agnarna (kungliga gods i allmänhet) från vetet (Uppsala öd endast) riktigt.

Om jag söker på "Uppsala öd" får jag 8 träffar under "Fritext" under Riksarkivets "Digitala forskarsalen":
4 SDHK-referenser (nr 16205, 18159, 30217, 26651)
2 SBL-träffar (Jerker Rosén och Johan Bure)
1 volym tillhörandes arkivet "Hafström, Gerhard, arkiv" (Krigsarkivet)
1 volym tillhörandes arkivet "Sandbergska samlingen" (Riksarkivet)
Hoppas denna länk fungerar: https://sok.riksarkivet.se/fritext?Soko ... ageSize=20

Undrar om någon runsten i Sverige kan hänvisa till något Uppsala öd eller en gård tillhörandes detta? (Jag skulle chansa att så inte var fallet).

AndreasOx, gillar dina innehållsrika och intressanta inlägg. De är faktiskt också smakfulla samt "lidelsefria" (läs: nyktra). Kanske något för fler att efterapa (inklusive mig själv givetvis).

Valdemar
Inlägg: 861
Blev medlem: 20 augusti 2015, 09:16

Re: Uppsala öd

Inlägg av Valdemar » 4 september 2018, 21:29

Detta stämmer väl med att de inte nämns i ÄVGL som skrevs i början av 1200-talet. Den nämns däremot vid slutet av 1200-talet. Även Snorre är ju en 1200-tals skribent. Det är tydligt att Öden är kopplade till företeelser vid senare hälften av 1200-talet.

Om UÖ fanns i en begränsad omfattning i Mälardalen under förkristen tid kan vi bara sia om via sagor. Inga UÖ i Västergötland före ÄVG 1200-tal. Dessutom bara 2 Husabyar i hela Västergötland (i den nord-östra delen).

Daler
Inlägg: 370
Blev medlem: 12 december 2017, 20:01

Re: Uppsala öd

Inlägg av Daler » 4 september 2018, 22:27

Lite märkligt att öd (egendom, rikedom), öde (enslig, obebodd) och öde (försyn) är så "lika" varandra teckenmässigt i alla fall. Men finns det även en koppling rent betydelsemässigt på något sätt?
Kommer inte ihåg nu men kan ord som adel, odal och ädel nämnas i sammanhanget?
Och självaste Oden passar han in i bilden på något sätt? (Var ju i och för sig Frej som samlade ihop den första rikedomen omkring Uppsala enligt sagan).
Hur är det med ett ord som ed (löfte, försäkran)?

Daler
Inlägg: 370
Blev medlem: 12 december 2017, 20:01

Re: Uppsala öd

Inlägg av Daler » 5 september 2018, 15:35

Om kungliga gods i Danmark. Bara för att ha en jämförelse.

KYRKOGODSET I SKÅNE, HALLAND OCH BLEKINGE UNDER DANSK TID
RATTSHISTORISK UTREDNING PÅ OFFENTLIGT UPPDRAG VERKSTÄLLD
AV ERIK SCHALLING
S T O C K H O L M
1 9 3 6

Sid. 70
Den s. k. kung Valdemars jordebok, vars olika delar anses tillkomna under
perioden 1182—1300, redovisar det kungliga godset under två olika beteck-.
ningar, konunglev och patrimonium. K o n u n g l e v e t anses utgöra gods,
som av urminnes tid följt med innehavet av kronan och därför ej kunde
avhändas eller bli föremål för skifte mellan konungens arvingar men väl j
bortförlänas.1 Det är alltså likartat med det svenska Uppsala öd. P a t r im
o n i e t, konungafamiljens arvegods, gick däremot, då konungen eller
annan innehavare dog, i skifte mellan hans arvingar, intill dess detsamma
under Valdemar IV vid mitten av 1300-talet övergick att bliva k r o n a ns
egendom.2
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q ... I55yoOHIr1
(Eller googla på filnamnet "1936_28(librisid_13517665).pdf"

AndreasOx
Inlägg: 707
Blev medlem: 12 juni 2016, 21:15

Re: Uppsala öd

Inlägg av AndreasOx » 5 september 2018, 15:52

Borde skaffa lämplig etymologisk bok, så länge får Svenskt ortnamnslexikon och http://runeberg.org/svetym/1316.html duga. Vad jag förstår finns det 3 olika ursprungsord:
* (huset är) öde germanska *authia- 'berövad'
* (ditt) öde fsv. ödhin 'beskärd, bestämd' som även betydelsemässigt övergått till det 'egendom' som finns i Uppsala öd och även som del i allodial (via latinet)
* ed 'väg, stig' ursprungligen verbet 'går' som i latinets 'eo'
* ødhe 'vadställe' förmodar detta har samma ursprung som ed
Jag gissar att ed (löfte) anses vara för abstrakt för att användas i ortsnamn.

AndreasOx
Inlägg: 707
Blev medlem: 12 juni 2016, 21:15

Re: Uppsala öd

Inlägg av AndreasOx » 5 september 2018, 15:58

Daler skrev: Om jag söker på "Uppsala öd" får jag 8 träffar under "Fritext" under Riksarkivets "Digitala forskarsalen":
4 SDHK-referenser (nr 16205, 18159, 30217, 26651)
Hoppas denna länk fungerar: https://sok.riksarkivet.se/fritext?Soko ... ageSize=20
Tack - flera nya 1400-talsbrev. Men brevet 1345 kommer inte med, eftersom uppsala öd enbart står i den latinska texten.
Undrar om någon runsten i Sverige kan hänvisa till något Uppsala öd eller en gård tillhörandes detta? (Jag skulle chansa att så inte var fallet).
Inte vad jag vet.
AndreasOx, gillar dina innehållsrika och intressanta inlägg. De är faktiskt också smakfulla samt "lidelsefria" (läs: nyktra). Kanske något för fler att efterapa (inklusive mig själv givetvis).
Tack så mycket, jag måste ju anstränga mig så att du är kvar ... "Forntiden' är en intressant hjärngymnastik eftersom källorna är så få, disparata, motsägelsefulla samt svåra att tolka trovärdigheten av. Så det hela blir en tankelek 'hur troligt är det att samhället fungerade så här...' blandat med sannolikhetskalkyler. Ganska få teorier kan ju helt avfärdas för att de är helt osannolika.

Skriv svar