Skåneland

Här kan du diskutera språkhistoria, ortsnamn och liknande.
Användarvisningsbild
Yngwe
Inlägg: 3166
Blev medlem: 15 april 2015, 23:01
Ort: Gränna

Re: Skåneland

Inlägg av Yngwe » 7 mars 2017, 16:51

Bäckahästen skrev:Det finns teorier att Blekinge och Värend har haft samma lagsaga från början innan Blekinge blev danskt. :D
Fast det är nog bara ett annat exempel med samma ambition...... Man kan ana en vilja att skapa något slags Stor-Värend.... Det finns inget som helst belägg för något sådant

Bäckahästen
Inlägg: 1720
Blev medlem: 30 april 2015, 22:45
Ort: Blekinge

Re: Skåneland

Inlägg av Bäckahästen » 8 mars 2017, 05:31

Jag har för mig att det finns ett brev som antyder just detta. Att Blekinge och Värend har haft samma lagsaga. :D

Användarvisningsbild
Yngwe
Inlägg: 3166
Blev medlem: 15 april 2015, 23:01
Ort: Gränna

Re: Skåneland

Inlägg av Yngwe » 8 mars 2017, 13:19

Det har jag aldrig hört talas om. Vilket skulle det vara?

Bäckahästen
Inlägg: 1720
Blev medlem: 30 april 2015, 22:45
Ort: Blekinge

Re: Skåneland

Inlägg av Bäckahästen » 9 mars 2017, 05:26

Jag har läst det i flera böcker om Blekinge, men kommer på rak arm inte på vad de heter. :D

anganatyr
Inlägg: 2546
Blev medlem: 16 april 2015, 17:58
Ort: Blekinge

Re: Skåneland

Inlägg av anganatyr » 11 mars 2017, 07:54

Bäckahästen skrev:Jag har läst det i flera böcker om Blekinge, men kommer på rak arm inte på vad de heter. :D
Undrar om du inte menar det kungliga brev till Göta hovrätt som skrevs 3 september 1685 (Riksarkivet, Riksregistraturet, 3 september 1685, fol. 75v-76r) och finns med i flera böcker om Blekinge? Detta är innan den stora slottsbranden den 7 maj 1697 då kungliga slottet Tre kronor brann ner och mycket av Sveriges bevarade skriftliga historia gick upp i rök. Brevet tar upp att den värendska arvsrätten tidigare skall ha varit gällande i några härader i Blekinge. För att detta skall vara möjligt måste detta ha skett innan Blekinge blev danskt (första säkra beviset för att Blekinge är danskt är år 1231) och innan Tiohärads lagsaga kommit till (nämns första gången i skriftliga källor år 1266). En del forskare har därför föreslagit att Värend och Blekinge har haft gemensamt lagsaga och lagman. Bland annat professorerna Åke Holmbäck och Elias Wessén tar upp denna sak i Svenska landskapslagar - Äldre Västgötalagen, Yngre Västgötalagen, Smålandslagens kyrkobalk och Bjärköarätten.

Bäckahästen
Inlägg: 1720
Blev medlem: 30 april 2015, 22:45
Ort: Blekinge

Re: Skåneland

Inlägg av Bäckahästen » 11 mars 2017, 11:05

Tack Angantyr! :D

Sven R
Inlägg: 65
Blev medlem: 15 maj 2015, 19:41
Ort: Malmö
Kontakt:

Re: Skåneland

Inlägg av Sven R » 4 juni 2017, 20:53

Jag har genom åren gått igenom en stor mängd av de handlingar som började publiceras av dåtidens danska historiker i serien ”Danske Magazin” under slutet av 1700-talet och hela 1800-talet. Här har man skrivit av och gett ut mängder med originaldokument från danska kungens kansli men också från adelsmäns arkiv, dagböcker etc från i huvudsak medeltid fram till och med 1600-talet. Huvudmaterialet ligger på 15- och 1600-tal. Serien uppgår till tusentals sidor. Jag har inte hittat ett enda exempel på att man återgett ordet Skåneland i dessa handlingar men däremot – vilket är intressant i sammanhanget – att kungens kansli mycket ofta och i samma brev, räknar upp Halland, Skåne, Blekinge och Lister. Varför räkna upp dessa tillsammans varje gång om det funnits ett gemensamt namn som var officiellt gångbart?

Detta stöder alltså inte tanken på att Skånelandsbegreppet officiellt funnits redan på 1600-talet. Däremot kan man inte förneka att ordet använts vid åtminstone två tillfällen under detta århundradet:

Arild Huitfeldt har haft tillgång till en mängd källor när han skrev sin Danmarkshistoria runt 1600. Under året 1332 anger han ”Skåne land” på ett sätt som gör att man kan misstänka att han samlar ihop Blekinge och Skåne i ett gemensamt begrepp. Däremot är definitivt inte Halland med i detta sammanhang.

Vad det gäller biskop Winstrup när han möter Karl X Gustav 1658 omtalar han också bevisligen ”Skåne Land” men vad åsyftar han med detta? Det framgår ju inte om andra landskap än bara Skåne innefattas i hans framställning.

I Steen Jacobsens fem böcker om de skånska krigen på 1670-talet omtalas visserligen också Skåneland. Det har emellertid då inget med ett större landområde att göra, det handlar istället om uppgifter som rör sjöfarten där man åsyftar land i motsats till vatten. Här följer citaten:

1676: "Mandagen den 29 Maji för dag giorde denne svenske flode seijll, och effter Wgless raad gich tilbage imod Sverriges kuster. Mange aff de svenske sköitter vare udi land ved Ydsted att hendte vand och anden forfriskning, huorfore de maatte lade staae ud med Skaaneland imod Blegind; ... ."

alltså att de lade ut från Skånes land ...

1677: "Den 18 Aprilis tog den danske schout-bij-nacht Floriss Castenss en svensk caper, monteret med 4 falconetter, ved Dumsteen udi Skaane norden for Helsingborg; 15 Svenske bleffue fangne, capiteinen och. 2 andre spranch. offuer borde och suömmede til Skaane land."

alltså att de simmade till det skånska landet.

anganatyr
Inlägg: 2546
Blev medlem: 16 april 2015, 17:58
Ort: Blekinge

Re: Skåneland

Inlägg av anganatyr » 4 juni 2017, 22:49

Sven R skrev:Jag har genom åren gått igenom en stor mängd av de handlingar som började publiceras av dåtidens danska historiker i serien ”Danske Magazin” under slutet av 1700-talet och hela 1800-talet. Här har man skrivit av och gett ut mängder med originaldokument från danska kungens kansli men också från adelsmäns arkiv, dagböcker etc från i huvudsak medeltid fram till och med 1600-talet. Huvudmaterialet ligger på 15- och 1600-tal. Serien uppgår till tusentals sidor. Jag har inte hittat ett enda exempel på att man återgett ordet Skåneland i dessa handlingar men däremot – vilket är intressant i sammanhanget – att kungens kansli mycket ofta och i samma brev, räknar upp Halland, Skåne, Blekinge och Lister. Varför räkna upp dessa tillsammans varje gång om det funnits ett gemensamt namn som var officiellt gångbart?

Detta stöder alltså inte tanken på att Skånelandsbegreppet officiellt funnits redan på 1600-talet. Däremot kan man inte förneka att ordet använts vid åtminstone två tillfällen under detta århundradet:

Arild Huitfeldt har haft tillgång till en mängd källor när han skrev sin Danmarkshistoria runt 1600. Under året 1332 anger han ”Skåne land” på ett sätt som gör att man kan misstänka att han samlar ihop Blekinge och Skåne i ett gemensamt begrepp. Däremot är definitivt inte Halland med i detta sammanhang.

Vad det gäller biskop Winstrup när han möter Karl X Gustav 1658 omtalar han också bevisligen ”Skåne Land” men vad åsyftar han med detta? Det framgår ju inte om andra landskap än bara Skåne innefattas i hans framställning.

I Steen Jacobsens fem böcker om de skånska krigen på 1670-talet omtalas visserligen också Skåneland. Det har emellertid då inget med ett större landområde att göra, det handlar istället om uppgifter som rör sjöfarten där man åsyftar land i motsats till vatten. Här följer citaten:

1676: "Mandagen den 29 Maji för dag giorde denne svenske flode seijll, och effter Wgless raad gich tilbage imod Sverriges kuster. Mange aff de svenske sköitter vare udi land ved Ydsted att hendte vand och anden forfriskning, huorfore de maatte lade staae ud med Skaaneland imod Blegind; ... ."

alltså att de lade ut från Skånes land ...

1677: "Den 18 Aprilis tog den danske schout-bij-nacht Floriss Castenss en svensk caper, monteret med 4 falconetter, ved Dumsteen udi Skaane norden for Helsingborg; 15 Svenske bleffue fangne, capiteinen och. 2 andre spranch. offuer borde och suömmede til Skaane land."

alltså att de simmade till det skånska landet.
Tack för ett informativt och intressant inlägg Sven R.

Bäckahästen
Inlägg: 1720
Blev medlem: 30 april 2015, 22:45
Ort: Blekinge

Re: Skåneland

Inlägg av Bäckahästen » 5 juni 2017, 15:33

Jag håller med föregående talare. Tack Sven! :D

Bäckahästen
Inlägg: 1720
Blev medlem: 30 april 2015, 22:45
Ort: Blekinge

Re: Skåneland

Inlägg av Bäckahästen » 9 september 2019, 06:28

anganatyr skrev:
6 mars 2017, 18:10
Opager skrev:Kommer inte detta ifrån att Halland, Blekinge och Bornholm använde Skånelagen från 1200-talet?

Opager
Det går inte med säkerhet att spåra begreppet så långt tillbaka i tiden som 1200-talet (enligt SAOB endast till år 1719). Begreppet var väldigt ovanligt fram till år 1901 då Martin Weibull och Lauritz Weibull började ge ut Historisk tidskrift för Skåneland av De skånska landskapens historiska förening och först efter detta blir begreppet vanligt i historiska sammanhang.
Men de har väl nu tagit bort just Skåneland i titeln eftersom begreppet är så felaktigt och illa omtyckt? :D

Skriv svar