Sida 1 av 1

GDPR

Postat: 6 juni 2018, 20:18
av Daler
Jag kan inte hitta ett enda ord om den nya förordningen GDPR (Dataskyddsförordningen). Varför inte?

Re: GDPR

Postat: 6 juni 2018, 22:02
av Carl Thomas
Daler, nedanstående text kommer att läggas till i SAF :s Lag.


Tillägg i lagen, punkt 2.5.

2.5
Medlem som önskar att alla personuppgifter raderas ur SAF register skall begära detta i PM till Tinget. Vid sådan begäran raderas alla personuppgifter och medlemskapet i SAF upphör. Med personuppgifter avses samtliga personliga uppgifter som medlemmen lämnat när denne ansökte som medlemskap.

Den aka som medlemmen använt raderas inte och medlemmens inlägg i forumet finns kvar - men inläggen går inte att spåra till några personuppgifter eftersom dessa raderats.


Thomas