Sida 1 av 1

Drottningar mer krigiska än kungar

Postat: 27 juni 2017, 17:52
av anganatyr
Om fler länder styrdes av kvinnor skulle världen vara en fredligare plats brukar det heta. Men en studie av Europas drottningar från 1480 till 1913 antyder att detta inte stämmer. Drottningar var oftare inblandade i krig än kungarna. De startade också krig oftare än kungarna. Detta går rakt emot vad tex Margot Wallström sa i en radiointervju där hon tyckte att makten borde flyttas från männen
- som faktiskt bara ställer till med krig och elände.
Men den nya studien som har utförts av forskare i USA är slutsatsen annorlunda. När kvinnorna har fått chansen under historiens lopp har inte krigen och våldet minskat, snarare tvärtom. Studien bygger på en detaljerad genomgång av de kvinnliga regenterna i Europa från medeltidens slut och fram till första världskriget, en period som varade i drygt 400 år.

En av forskarna bakom studien (Oeindrila Dube, professor och konfliktforskare vid University of Chicago) tycker inte resultatet är märkligt. Hon säger i en kommentar att uppfattningen att kvinnliga regenter är fredligare bygger på förutfattade meningar. Hon får medhåll av Dick Harrison (professor i historia vid Lunds universitet):
- Resultatet av studien förvånar mig inte. Det finns ingen könsrelaterad faktor bakom beslutet att föra krig. Kvinnorna i maktposition beter sig inte annorlunda än män.

Re: Drottningar mer krigiska än kungar

Postat: 27 juni 2017, 17:54
av anganatyr

Re: Drottningar mer krigiska än kungar

Postat: 27 juni 2017, 17:56
av anganatyr

Re: Drottningar mer krigiska än kungar

Postat: 28 juni 2017, 05:24
av Bäckahästen
Det är väl ganska självklart att även vi kvinnor kan vara krigiska. Varför skall alltid vi ha en helgongloria. :D

Re: Drottningar mer krigiska än kungar

Postat: 28 juni 2017, 05:38
av Mio Nielsen
De kvinder der bliver statschefer er ikke typiske kvinder. Ligesom de mænd, der bliver modeskabere og designere af kvindepåklædning ikke er typiske mænd.
Det kræver specielle psykologiske og fysiske egenskaber at overskride sådan en grænse og gøre sig gældende i det andet køns verden.
Det gælder også kvinder, der arver sig til, eller gifter sig til en position som regerende dronning. Et normalt forsigtigt individ ville manøvrere sig udenom sådan en situation.

Re: Drottningar mer krigiska än kungar

Postat: 28 juni 2017, 06:22
av Mio Nielsen
Mit indlæg ovenfor var ikke et svar til Bäckahästen. Jeg så først hendes pertinente bemærkning, da jeg postede mit indlæg. Det var altså et tilfældigt sammentræf i den tidlige morgen. I mit tilfælde er det endda ikke lyst endnu klokken 5:20, jeg husker at jeg blev blændet af skærmlyset og måtte skrue ned for det. Vi har ikke lyse nætter hernede i Sydvestfrankrig.

Re: Drottningar mer krigiska än kungar

Postat: 28 juni 2017, 13:29
av Kungsune
Svårt att se hur det skulle finnas någon könsfaktor bakom strategiskt våld? Det är ju en rejäl skillnad på impulsiva våldshandlingar och i grupp planerade anfall. Även det impulsiva våldet mellan enstaka individer har väl dessutom mer med kulturella normer och roller i hierarkiska strukturbildningar att göra än könstillhörighet? Krigiska tillämpningar bland kungar och drottningar har dessutom ofta en koppling till interna partimaktstrider som man knappast ensidigt kan lasta den enskilde regenten för. Vill minnas att en norsk undersökning för några år sedan visade att det var mycket vanligare att kvinnor slagit sina män än tvärtom. Då antagligen vad som betraktas som ringa misshandel. När man däremot tittar på allvarlig misshandel och anmälningar så är det total övervikt på manliga förövare. Samtidigt ska man då ha i bakhuvudet att det är en minoritet av befolkningen som står för våldet. Jag tror dessutom som Mio var inne på att det ofta är speciella kvinnor som får dessa ledande roller men med det tillägget att det även gäller männen. Det underlättar ju att vara empatiskt störd oavsett kön om man ska orka bära detta samvete.