Military Aspects of the Aristocracy in Barbaricum...

Här kan du fråga efter, rekommendera och/eller recensera böcker.
Wurner
Inlägg: 204
Blev medlem: 1 maj 2015, 11:32
Ort: Blekinge

Military Aspects of the Aristocracy in Barbaricum...

Inlägg av Wurner » 10 maj 2015, 14:22

Military Aspects of the Aristocracy in Barbaricum in the Roman and Early Migration Periods, artiklar från forskningsseminarium vid Danmarks nationalmuseum 1999, redaktör Birger Storgaard.

Jag nämnde publikationen i tråden Hur långt norrut kom romarna?, sedan dess har jag lånat hem och läst den och tänkte här dela med mig av de stora dragen av innehållet.

Boken innehåller 10 artiklar, varav 3 på tyska vilket jag inte kan läsa. Innehållsförteckning kan ses här.
För enkelhetens skull anger jag inte referenser till separata artiklar eller sidor. Vill ni ha sådana så är det bara att fråga (ett kort tag framöver, tills jag måste lämna tillbaka boken till biblioteket).

I korthet: Efter markomannerkrigen uppstår en stark centralmakt med bas Himlingøje (östra Själland). Själland blir centrum för import av romerska prestigevaror i Skandinavien. Ett vittomfattande nätverk, som går att följa med fynd av ormhuvudsringar och rosettfibulor, binder samman Själland, Fyn, Nord- och Sydjylland, Bornholm, Sydnorge, Mellansverige, Gotland och Öland. Detta bör ses som ett alliansnätverk eller t.o.m. ett imperium styrt från Himlingøje. Rosettfibulor påträffade i gravar från Chernyakovkulturen vid Svarta havet bör sättas i samband med detta nätverk.

Fortsättning följer

Wurner
Inlägg: 204
Blev medlem: 1 maj 2015, 11:32
Ort: Blekinge

Re: Military Aspects of the Aristocracy in Barbaricum...

Inlägg av Wurner » 10 maj 2015, 14:22

Förekomsten av romerska prestigeföremål i Skandinavien under romersk järnålder följer spridningsmönstret av ormhuvudsringar och rosettfibulor, med absolut högst förekomst på Själland. Att romare stod i kontakt med folk på de danska öarna anses i boken vara belagt sen tidigare. Transportleden ska ha gått från Rhenflodens mynning runt Jylland till Själland. Till Danmark kom prestigegivande glasvaror och metallhantverk. Som kuriosa kan nämnas att en hund i grav 1978:1 från Himlingøje anses vara importerad. I vilken omfattning vapen importerades är svårt att avgöra, det är ofta svårt att bestämma ursprung på vapensmide från denna tid. Talande för vapenimport är möjligen att de stora järnfyndigheterna på Jylland började utnyttjas i större utsträckning först efter att kontakt mellan romarriket och Danmark förmodas ha upphört.

Vad fick då romarna i utbyte? Det finns skäl att misstänka skandinavisk export av djurhudsprodukter och bärnsten, jordbruksprodukter ter sig osannolikt då romerska Germanien hade väl utvecklat jordbruk och transportsystem som nog kunde täcka upp för arméernas behov. Framförallt menas det att romarna upprätthöll kontakten av politiska och militära skäl. En romvänlig stark makt i Sydskandinavien minskade pressen mot Limes och skulle underlätta en romersk expansion norrut - vilket Marcus Aurelius ska ha planerat, eventuellt ända till Östersjön (hursomhelst blev detta som bekant aldrig av).

Fortsättning följer

Wurner
Inlägg: 204
Blev medlem: 1 maj 2015, 11:32
Ort: Blekinge

Re: Military Aspects of the Aristocracy in Barbaricum...

Inlägg av Wurner » 10 maj 2015, 14:22

Vapenoffren i danska mossar ska sättas i samband med ovan nämnda. Tidigare har dessa tolkats som resultat av östdansk expansion västerut, ev. i syfte att besitta Jyllands järnfyndigheter - författarna menar att detta inte är rimligt. Järnfyndigheterna brukades inte i större utsträckning vid denna tid, Mellanjylland (utan påträffat samtida maktcentrum) kan omöjligt kunnat sätta sig upp mot det mäktiga Själland o.s.v. Vapenoffren ska istället ses som antingen angrepp på "Själlandsimperiet" utifrån eller som krigsbyte hemfört av Själländarna och deras allierade.
Ofta utgår man från Tacitus beskrivning av vapenoffer när man vill tolka de danska fynden men författarna tar upp möjligheten att man haft romersk förebild - t.ex. kunde romarna på ett slagfält samla ihop fiendens vapen och utrustning i en hög och placera en trädocka i full utrustning ovanpå högen. Thorsbjergs mosse skulle kunna vara exempel på detta (danskarna skulle efterliknat romerska seder, det ska alltså inte handla om en romersk armé i Danmark). Vid romerska triumftåg medtogs också krigsbyte, en del av mossfynden skulle kunna vara en efterapning av det, detta skulle kunna ge en alternativ förklaring av sorteringen och deformeringen av vapen i mossarna - detta gjordes för att underlätta transporten.

Vilka fiender skulle då själländarna haft? Vapenfynd i flera av mossarna tyder på västsvenskt eller norskt ursprung. I Norge hittas stora båthus, delvis från den här tiden, som kan kopplas till militär funktion (närliggande vapengravar, de stora norska hoven med hus/baracker uppförda i cirkel etc.). Möjligen hade Själländarna fiender i norr som försökte slå in en kil mitt i transportleden från Rhen - Jyllands östkust. Mossfynden tyder på stora (~1000 krigare), välorganiserade grupper med standardiserad utrustning - i Norge kan man finna förutsättningar för detta. Andra mossfynd tyder på ursprung längs södra östersjökusten eller området söder om Danmark - strider med romfientliga grupper i söder, antingen på hemma- eller bortaplan?

Slutligen, i stort sett hela dagens Danmark tros ha varit indraget i ett sorts imperium, med vida förgreningar åt norr och öster och med inflytande/stöd/kontakt med romarriket. Andra forskare ska mena att det fanns konkurrerande maktgrupper inom Danmark, bl.a. ska Gudme/Lundeborg varit ett centrum i konkurrens med Himlingøje. Bokens författare menar att så inte varit fallet - Gudme/Lundeborg växte fram samtidigt som Himlingøje men som ekonomiskt centrum snarare än aristokratiskt och som en del av samma välde.

anganatyr
Inlägg: 2541
Blev medlem: 16 april 2015, 17:58
Ort: Blekinge

Re: Military Aspects of the Aristocracy in Barbaricum...

Inlägg av anganatyr » 10 maj 2015, 15:09

Tack Wurner! :D Mycket intressant läsning.

Opager
Inlägg: 676
Blev medlem: 1 maj 2015, 09:04
Ort: Malmö

Re: Military Aspects of the Aristocracy in Barbaricum...

Inlägg av Opager » 10 maj 2015, 18:51

Himlingöje nådde sin höjdpunkt kring 200 e.Kr. om jag har läst "Danmarks Oldtid" rätt. Där har det grävts sedan 1800-talet och hittats högar och gravar med exklusiva romerska importföremål.

Det har även hittas infrastruktur som vägfragment och övergångar över vattendrag.

Trots många års grävningar har man dock aldrig hittat spår av byggnader och då är det svårt att värdera platsens betydelse som var högst kring 200 e.Kr.

Som en jämförelse hade Gudme både hallar, gravområden, rika metallfynd och hantverk, dock inte på en och samma plats. Gudme hade också en längre livstid på hög aristokratisk nivå.

Opager

Wurner
Inlägg: 204
Blev medlem: 1 maj 2015, 11:32
Ort: Blekinge

Re: Military Aspects of the Aristocracy in Barbaricum...

Inlägg av Wurner » 10 maj 2015, 19:46

Opager,
jag känner inte till exakt vad som hittats vid Gudme och hur fynden har daterats. Storgaard skriver att visst har Gudme beskrivits som ett konkurrerande centrum men S. ser det hellre som en följd av och del i Östsjällands maktudvidgning. Två citat ut artikeln om Gudme/Lundeborg:
"traces of aristocratic Power on Funen do not appear until the later part of the Late Roman Iron Age/Early Migration Period"
"the area may thus for a period have served as a trading and Crafts satellite for the East Zealand centre"

Inser att det blir en märklig diskussion här om jag sitter inne på boken i fråga men du besitter bättre bakgrundskunskaper.. så för att vara tydlig: jag kan bara förmedla vad som skrivits, inte argumentera för riktigheten :D

Opager
Inlägg: 676
Blev medlem: 1 maj 2015, 09:04
Ort: Malmö

Re: Military Aspects of the Aristocracy in Barbaricum...

Inlägg av Opager » 10 maj 2015, 19:57

Ingen fara Wurner. Intressant tråd. Jag är själv amatör men har nyligen läst igenom "Danmarks Oldtid".

Jag har ifrån alla detaljer klart för mig eftersom det händer mycket i området kring Himlingöje även efter att denna plats har minskat i betydelse.

Tack för att du har tagit upp ämnet. Intressant.

Opager

Wurner
Inlägg: 204
Blev medlem: 1 maj 2015, 11:32
Ort: Blekinge

Re: Military Aspects of the Aristocracy in Barbaricum...

Inlägg av Wurner » 10 maj 2015, 20:25

Här är kritik mot Storgaard, som reaktion på utställningen "Sejrens triumf" med medföljande katalog, som hölls efter att samlingen jag skrivit om skrevs. Tydligen togs många av idéerna upp även i "Sejrens triumf":
Frands Herschend
Søren Tillisch

Roligt att det finns en diskussion, ska bli kul att se vad som blir av de här idéerna framöver.

Skriv svar