Gotiskan/Fornnordiska

Här kan du diskutera språkhistoria, ortsnamn och liknande.
Bäckahästen
Inlägg: 1720
Blev medlem: 30 april 2015, 22:45
Ort: Blekinge

Gotiskan/Fornnordiska

Inlägg av Bäckahästen » 18 juli 2015, 10:04

Hur nära besläktad är gotiskan (Silverbibeln) och fornnordiska? Om Goterna kom från Norden så bör det åtminstone finnas likheter.

AndreasE
Inlägg: 213
Blev medlem: 10 maj 2015, 22:13

Re: Gotiskan/Fornnordiska

Inlägg av AndreasE » 18 juli 2015, 10:21

Gotiskan är ett östgermanskt språk, fornnordiskan är nordgermanskt. Jag är ingen språkhistoriker, men de torde ha utvecklats åt separata håll i åtminstone några århundraden för att utveckla de skillnaderna.

Ephraim
Inlägg: 43
Blev medlem: 13 maj 2015, 22:46

Re: Gotiskan/Fornnordiska

Inlägg av Ephraim » 18 juli 2015, 12:07

Inte så närbesläktade faktiskt. Självklart finns många likheter till följd av att båda är äldre germanska språk men då rör det sig alltså främst om språkdrag som bevarats från urgermanskan.

Som säkert många känner till delas de germanska språken in i nord-, väst- och östgermanska språk. Förr var det en inte helt ovanlig uppfattning att de nord- och östgermanska språken skulle vara närmare släkt med varandra än med västgermanska, men jag tror inte att den uppfattningen är så vanlig längre. Det finns ganska få innovativa drag (utvecklingar från urgermanska, till skillnad från sådant som bara har bevarats) som delas av nord- och östgermanska men som inte också finns i västgermanska.

Det finns faktiskt betydligt fler innovativa drag som delas av nord- och västgermanska varför det idag är väldigt vanligt att anta att dessa två är mer närbesläktade med varandra än vad någon av dem är med östgermanskan. Det germanska språkträdet brukar således ytterligare delas in i en nordvästgermansk gren.

Den viktigaste likheten mellan nord- och östgermanska som skiljer dem från västgermanska är utvecklingen av urgermanskan långa *jj och *ww till klusiler. I västgermanskan formar de istället en diftong med föregående vokal. Jfr fornisländska tveggja, gotiska twaddjē men fornhögtyska zweiio.

Men överlag verkar alltså fornnordiskan genetiskt stå närmare fornhögtyskan än vad den gör bibelgotiskan (då är skillnader i tid taget i beaktande, bibelgotiskan är ju exempelvis mer samtida med urnordiskan).

Bäckahästen
Inlägg: 1720
Blev medlem: 30 april 2015, 22:45
Ort: Blekinge

Re: Gotiskan/Fornnordiska

Inlägg av Bäckahästen » 18 juli 2015, 12:32

Okej, så det finns även urnordiska förutom fornnordiska. Tack för svar. :D Mellan vilka tidsintervaller fanns urnordiskan och mellan vilka tidsintervaller fanns fornnordiskan?

sweon
Inlägg: 74
Blev medlem: 30 april 2015, 19:57

Re: Gotiskan/Fornnordiska

Inlägg av sweon » 18 juli 2015, 14:07

Många vill koppla ihop gotiska och gutniska.

http://www.guteinfo.com/?id=1945

Ephraim
Inlägg: 43
Blev medlem: 13 maj 2015, 22:46

Re: Gotiskan/Fornnordiska

Inlägg av Ephraim » 18 juli 2015, 14:12

En ganska vanlig uppdelning för svensk del är väl ungefär följande:
  • Urindoeuropeiska (ca 4000 f.Kr.)
  • Urgermanska (ca 500 f.Kr.)
  • Nordvästgermanska (500 f.Kr. – 150 e.Kr.)
  • Urnordiska (150–800 e.Kr.)
  • Runsvenska (800–1225)
  • Äldre fornsvenska (1225–1375)
  • Yngre fornsvenska (1375–1526)
  • Äldre nysvenska (1526–1732)
  • Yngre nysvenska (1732–1906)
  • Nusvenska (1906–)
Dateringen kan variera något. Vissa placerar starten för runsvenska lite tidigare, kanske runt 700 e.Kr. De urnordiska och runsvenska perioderna är båda perioder av relativ språklig stabilitet, men övergången mellan dem karakteriseras av ganska snabba förändringar främst bestående i förlust av vokaler i orden (s.k. synkope och apokope).

Termen fornnordiska (engelska Old Norse, tyska Altnordisch) är egentligen inte så vanlig för att diskutera östnordisk (svensk och dansk) språkhistoria. Termen används oftare för fornvästnordiska (fornnorska och särskilt fornisländska). I den mån man använder termen om svenska språkstadier inkluderar den i vart fall runsvenskan men också ofta åtminstone äldre fornsvenska. När begreppet fornnordiska används okvalificerat avses oftast klassisk fornisländska (ca 1200–1350) vilket är ett språk som skiljer sig en del från den samtida äldre fornsvenskan. Runsvenskan och rundanskan är i princip identiska (men skiljer sig en något från runvästnordiska). Därefter utvecklas danskan ganska snabbt medan svenska dialekter är lite mer konservativa.

Egentligen är namnet urnordiska (tyska Urnordisch, engelska Proto-Norse) rätt olämpligt eftersom prefixet ur- (oftast synonymt med och utbytbart mot proto-) brukar beteckna ett urspråk (protospråk), alltså det sista språkstadie som utgör ett gemensamt förstadie till alla dotterspråk i en familj. Normalt är detta inte ett belagt språk utan ett språk som har rekonstruerat med komparativ metod. Urgermanska (även kallat protogermanska) och urindoeuropeiska (protoindoeuropeiska) är urspråk i strikt bemärkelse. Urnordiska är inte däremot inte ett sådant språk. Dels är det inte det sista gemensamma förstadiet till alla nordiska språk, dels är urnordiskan faktiskt belagd i några korta runinskrifter.

Ephraim
Inlägg: 43
Blev medlem: 13 maj 2015, 22:46

Re: Gotiskan/Fornnordiska

Inlägg av Ephraim » 18 juli 2015, 15:17

sweon skrev:Många vill koppla ihop gotiska och gutniska.

http://www.guteinfo.com/?id=1945
Det stämmer förstås att många vill koppla ihop dem, men det är inte alltid som detta görs med sunda språkhistoriska resonemang. Sen är ju frågan om vilken koppling man vill göra mellan dem. Att gutniskan skulle vara närmare släkt med gotiskan än med de nordiska spåken är i princip helt uteslutet. Det kan inte råda något tvivel om att forngutniskan är ett nordgermanskt språk och att det är en egen relativt säregen varietet i det fornnordiska dialektkontinuumet (varken västnordisk eller östnordisk). Forngutniskan är definitivt väldigt mycket mer lik fornsvenskan än den är lik gotiskan.

Däremot kan det fortfarande finnas en koppling mellan gutar och goter förstås. Det är antagligen samma ord från början och i de nordiska fornspråken verkar samma ord användas om båda folken (som skiljs från götarna, med vilket det också kan finnas ett språkhistoriskt släktskap).

Man kan ju också försöka argumentera för språkliga likheter mellan forngutniska och gotiska till följd av tidig kontakt. En viktig likhet mellan gutniska och gotiska är avsaknaden av ljudövergången u > o när a följer i nästa stavelse (så kallat a-omljud). Detta finns i alla andra nordvästgermanska språk i varierande utsträckning. Men eftersom detta bara innebär att gotiskan och gutniskan är konservativa säger det inget om kontakt. Det är ju inget konstigt att språk oberoende av varandra bevarar äldre drag.

En gemensam nymodighet mellan gotiskan och gutniskan är dock sänkningen av u till o framför r. Detta delas inte med andra nordiska språk men. Innovativa drag kan användas som argument för kontakt eller släktskap. I detta fall tyder det mesta dock på att det ska ha rört sig en ganska sen ljudövergång i gutniskan vilket kanske gör den svårare att koppla till östgermanskt inflytande:
https://www.academia.edu/1670089/Old_Gu ... se_Context

Överlag tycker jag inte att de språkliga argumenten för en närmare koppling mellan gutniska och gotiska är ganska svaga.

Bäckahästen
Inlägg: 1720
Blev medlem: 30 april 2015, 22:45
Ort: Blekinge

Re: Gotiskan/Fornnordiska

Inlägg av Bäckahästen » 18 juli 2015, 21:43

Tack! :D

Skriv svar