Skånes etymologi

Här kan du diskutera språkhistoria, ortsnamn och liknande.
Castor
Inlägg: 610
Blev medlem: 1 maj 2015, 07:08
Ort: Norrtälje

Skånes etymologi

Inlägg av Castor » 22 februari 2019, 13:36

Ursprunget till Skånes namn är mycket omtvistat. Den vanligaste härledningen, nämligen det alltför välkända antagandet att namnet Skåne har något att göra med det latinsk-germanska namnet Scatinavia/Scandia som skulle betyda ”farlig ö”, har upprepats så många gånger att den har upphöjts till någon sorts ”sanning”.

Flera alternativa förklaringar finns i Svensk etymologisk ordbok:

http://runeberg.org/svetym/0855.html

Den härledning som kanske borde ligga närmast till hands saknas dock…
Adam av Bremen skrev:Skåne är den vackraste provinsen i Danmark, som också dess namn visar.
Skåne heter ju Schonen på tyska. Och schonen kan också vara ett verb med betydelsen ”att skona”, besläktat med adjektivet schön – skön, vacker.

Skoni/sconi betyder ”strålande”, ”vacker”, ”präktig” på fornsaxiska och fornhögtyska.

http://runeberg.org/svetym/0866.html

I de tidigaste skriftliga omnämnandena av Skåne - Wulfstans reseberättelse och Harald Blåtands guldplakett t.ex. - hittar vi stavningen Scon-, vilket är ganska långt från det langobardiska Scadanan.

Kanske borde vi uttyda namnet Skåne som ”det sköna”, ”det vackra” snarare än ”det skadliga och farliga”.

Starkodder
Inlägg: 986
Blev medlem: 30 april 2015, 19:31
Ort: Lund

Re: Skånes etymologi

Inlägg av Starkodder » 22 februari 2019, 17:16

Men rimligen är det väl så att att namnet Skåne har samma ursprung som Skandinavien. Med betydelsen "utskjutande", dvs samma som Skytts härad. På det viset har väl Skåne gett namn åt den övriga delen av Skandinavien och inte tvärtom.

Så sant att Skåne är den vackraste delen av gamla Danmark. Mycket kust, tillräckligt kuperat på sina ställen, sjöar och lummigt och fint. Åker man över till Själland så är landskapet platt och många gånger helt enkelt tråkigt. Men har kvar den nordvästra delen att kolla av för en rättvis jämförelse. Av den anledningen gillar jag Fyn och Mön bättre.

Castor
Inlägg: 610
Blev medlem: 1 maj 2015, 07:08
Ort: Norrtälje

Re: Skånes etymologi

Inlägg av Castor » 28 februari 2019, 09:45

Jag tror att den gängse uppfattningen att namnen Skåne och Skandinavien skulle vara av samma ursprung i grunden är felaktig. Det moderna begreppet Skandinavien började användas av akademiker i Köpenhamn först på 1700-talet som ett samlingsnamn för Danmark-Norge och Sverige...

https://sv.wikipedia.org/wiki/Skandinavism

Namnet hämtades från Plinius d.ä.:s "Naturhistoria". Plinius' "Scandinavia" är en ö som enligt min bedömning inte har något att göra med vare sig Skåne eller resten Skandinaviska halvön.

Castor
Inlägg: 610
Blev medlem: 1 maj 2015, 07:08
Ort: Norrtälje

Re: Skånes etymologi

Inlägg av Castor » 28 februari 2019, 10:26

Högst troligt har namnet Skåne samma etymologi som andra toponymer på Skån-, exempelvis Skånela i Uppland och Skånings härad i Västergötland, liksom de norska ortnamnen Skaun. Dessa namn kan antingen åsyfta "skrovlig berghäll" eller "ljust, öppet landskap". Det senare får väl anses vara "glänsande", "skönt" och "vackert"...
I EVA NYMANs artikel De norska ortnamnen Skaun (Skogn) och det svenska Skön (i Germansk filologi og norske ord) visas genom en gedigen genomgång av såväl språkliga
som sakliga förhållanden hur Skaun-namngruppen liksom det medelpadska
Skön kan gå tillbaka på adjektivet germ. *skauni- . Detta adjektiv uppvisar särspråkliga
betydelser som ’glänsande’ och förf. placerar namnet i en större semantisk
grupp som består av ortnamn som syftar på ljusa, öppna trakter. Nyman
återkommer till denna fråga i Sjönevad i Halland (i Namn på stort och
smått) där förleden i Sjönevad föreslås vara ett ånamn (*Skøna), i sin tur bildat
till ett bygdenamn (fön. *Skeyn f.), som torde ha betytt ’glänta i skogen, ljusning’.
gustavadolfsakademien.se/files/download/documents/Namn_och_bygd_2013.pdf

Skriv svar