Frågan är vilka som höll fast vid hedendomen? Eliten eller vanligt folk?

Här kan du diskutera historiens religioner.
dersa
Inlägg: 92
Blev medlem: 30 april 2015, 18:50
Ort: Bohuslän

Re: Frågan är vilka som höll fast vid hedendomen? Eliten eller vanligt folk?

Inlägg av dersa » 28 februari 2018, 03:06

Sverige räknas ju i allmänhet som ett kristet land, men hur många har en kristen tro, till 100%?? Inte speciellt många, de flesta människor vill jag nog hävdainte är speciellt troende och eller har traditioner som består av olika traditioner, jag tror heller inte att detta är en ny företeelse utan är något som har en lång tradition tillbaka hos .. Vissa tider då kyrkan varit stark så har vi fogat oss mer efter den kristna läran utåt men behåller våran blandare för oss själva, när kyrkan mist sitt grepp så har vi varit öppnare med vad vi tror på..

heimlaga
Inlägg: 80
Blev medlem: 31 augusti 2016, 11:16

Re: Frågan är vilka som höll fast vid hedendomen? Eliten eller vanligt folk?

Inlägg av heimlaga » 28 februari 2018, 23:14

....och så lär det vara bara omkring 100 år sedan det sista "blotet" (i vid bemärkelse) förrättades här i trakten....... de gamla såg till att den gamla blotstenen med inhuggna skålgropar från gammelgudarnas tid fick en skvätt mjölk vid vissa tidpunkter......
Sådant lär ha förekommit på många ställen i Norden.

Utgående från hur folk på landsbygden i allmänhet fungerar vid samhällsomvälvningar i nutid är det väl rimligt att gissa att de flesta vanliga människorna var fromma kristna när herrarna var inom synhåll helt enkelt för att det kan vara en god affär att låtsas vara herrarna till lags. När herrarna var utom synhåll gjorde exakt som de själva ville eller följde den lokala sedvänjans bud utan att lyda varken gudar eller herrar. För säkerhets skull blotade de väl för god årsväxt och bad kristus om hjälp ibland.
Sedan fanns det väl en och annan pånyttfödd kristen som fick ungefär samma kyliga mottagande som en bondson i Österbotten skulle få i dag om han kommer hem och säger att han är homosexuell och står i kö för könsbyte och har blivit buddhist.
Det där var bara min gissning men sådär fungerar folk på landet i dag så varför inte då också?

Anders i Uppsala
Inlägg: 648
Blev medlem: 8 juli 2015, 20:21
Ort: Uppsala

Re: Frågan är vilka som höll fast vid hedendomen? Eliten eller vanligt folk?

Inlägg av Anders i Uppsala » 1 mars 2018, 23:25

Håller med även om jag tror att man kan se fler gråskalor. Det är ofta nyrik/nyetablerad övre medelklass som är mest progressiv, medan såväl "vanligt folk" som personer med "gamla pengar" är mera konservativa. Jag misstänker att det var ungefär likadant för 1 000 år sedan.

Kungsune
Inlägg: 1362
Blev medlem: 4 maj 2015, 08:37

Re: Frågan är vilka som höll fast vid hedendomen? Eliten eller vanligt folk?

Inlägg av Kungsune » 2 mars 2018, 12:28

Jag tror att du slog huvudet på spiken där Anders!
Det finns nog en generell tendens i alla samhällen att personer som av olika orsaker intagit en ny upphöjd samhällsställning står för initierandet av nya normer. Ofta finns nog dessa tankar och önskningar i alla skikt men när man inträder i ett nytt skikt med mer inflytande saknar man plötsligt de hämmande faktorerna; ex släktens och nätverkets reglerande förväntningar som de i skiktet "infödda". Det är egentligen dessa karriärister som lättast kan bryta med gamla föreställningar då de ju inte har investerat i dem. Samtidigt behöver man manifestera sin närvaro och unicitet.

Carl Thomas
Inlägg: 2028
Blev medlem: 15 april 2015, 15:05
Ort: Jämtland

Re: Frågan är vilka som höll fast vid hedendomen? Eliten eller vanligt folk?

Inlägg av Carl Thomas » 2 mars 2018, 20:38

Jag håller med AndreasE, Anders och Kungsune - och jag tror att majoriteten blev kristna ganska sent.

Många Kungar blev ju avsatta på grund av att de nekade blota eftersommde var kristna. Beslut om att vräka kungen fattades på Tingen = majoriteten som röstade på Tinget röstade för kungens avsättning i det Land Tinget hörde till.

Blot-Sven valdes till Kung efter det att Tinget beslutat avsätta Inge den Äldre på 1070-talet. Inge dödade senare Blot-Sven, brände ett tempel (eventuellt i GU) och Uppland anses därefter vara kristnat. Kristnat innebär inte att alla var kristnade - men bör betyda att majoriteten var kristna.

Thomas
Historia är färskvara.

Ättelägg
Inlägg: 506
Blev medlem: 3 maj 2015, 10:47

Re: Frågan är vilka som höll fast vid hedendomen? Eliten eller vanligt folk?

Inlägg av Ättelägg » 3 mars 2018, 15:57

Lite lustigt hur man diskuterar religiös uppfattning som själv inte delar. Sannolikt bör de religiöst inspirerade människorna av olika religioner varit detsamma nu som då. Vilket ger, fanatiska kristna och fanatiska asatroende i viss mängd. Skillnad ligger dock i pluralism där den hedniska uppfattningen innefattade flera gudar vilket gör en till inte så värst märkvärdigt och avvikande medans en monistisk trosuppfattning får svårigheter med flertal. Vi lär ha sett många varianter från de som var troende och de som var pragmatiker, de senare torde ha vunnit men segt lever sedvänjor och traditioner, så vad som skedde enskilt lär ha varit familjens personliga sfär, såvitt inte omgivningen och enskilda övertygade utverkade en tvingande makt.
http://www.rostengard.se/roesten-gubben

Anders i Uppsala
Inlägg: 648
Blev medlem: 8 juli 2015, 20:21
Ort: Uppsala

Re: Frågan är vilka som höll fast vid hedendomen? Eliten eller vanligt folk?

Inlägg av Anders i Uppsala » 3 mars 2018, 21:45

Jag tror att de allra flesta var kristna, även i Mälardalen, i slutet av 1000-talet. Men vissa hedniska sedvänjor levde kvar, som att som kung leda blotet. Var man mera renlärigt kristen och modern (som Inge) gillade man inte det. Var man mera traditionell och populistisk (som Blot-Sven) värnade man istället om blotet.

karlfredrik
Inlägg: 742
Blev medlem: 30 april 2015, 22:51

Re: Frågan är vilka som höll fast vid hedendomen? Eliten eller vanligt folk?

Inlägg av karlfredrik » 28 januari 2019, 23:20

Idag räknar sig drygt 40% som "kristna" mot 80% 1947. Notera att "kristen" numera betyder "tro på en gud", inte
trosbekännelsen.
Vilka som motsatte sig kristendomen i Norge vet vi enligt Snorre, bondeledare motsatte sig Olav den helige.

Flest hedningar har det rimligen funnits på¨ landsbygden och bland äldre, jämför exempelvis afrikanska länder idag.

Jag tror de stora bloten sköttes av en religiös elit, och flertalet av de yngre såg Vitekrist som starkare. På landet överfördes tron till helgon, och "småfolk" (tomtar, troll, dvärgar mm ) fanns ju kvar. Hemma i Norrland var jag en av de få i klassen (av pojkar) som inte trodde på Vittra/Skogsrået.

Det var givetvis lönsamt för unga män som ville komma fram att vara kristna. Någonting fick tydligen kvinnorna att ofta konvertera före männen i källorna, möjligen detta med "fredsfurste" och "stöpa om svärd till plogbillar"

Anders i Uppsala
Inlägg: 648
Blev medlem: 8 juli 2015, 20:21
Ort: Uppsala

Re: Frågan är vilka som höll fast vid hedendomen? Eliten eller vanligt folk?

Inlägg av Anders i Uppsala » 30 januari 2019, 23:29

Håller med, även om man kan vara lite skeptisk till den typen av enkätsvar. Rådande normer spelar stor roll hur folk svarar. Det är inte otänkbart att svenskarna var mindre religiösa 1947 än det utgav sig för att vara, samtidigt som andligheten idag kanske är underskattad.

karlfredrik
Inlägg: 742
Blev medlem: 30 april 2015, 22:51

Re: Frågan är vilka som höll fast vid hedendomen? Eliten eller vanligt folk?

Inlägg av karlfredrik » 31 januari 2019, 20:09

Det är svårt att mäta religioinstillhörighet. Exempelvis, vem av dessa tre är kristen?:
1. Manlig medlem av svenska kyrkan, går i gudstjänst 1 advent, annars sekulär
2. Ett syskonpar, pojke och flicka, inte med i kyrka, men tror på Gud
3. Uttalad ateist, ej med i svenska kyrkan, men som ber till Gud vid en kris (som i filmen Linas Kvällsbok)
Ännu svårare på tusentalet, när folk deltog i religiös aktivitet "för säkerhets skull" ifall deras egen religion skulle misslyckas.

Skriv svar