Frågan är vilka som höll fast vid hedendomen? Eliten eller vanligt folk?

Här kan du diskutera historiens religioner.
anganatyr
Inlägg: 2577
Blev medlem: 16 april 2015, 17:58
Ort: Blekinge

Frågan är vilka som höll fast vid hedendomen? Eliten eller vanligt folk?

Inlägg av anganatyr » 14 januari 2018, 13:25

I tråden om Birka dök en ny frågeställning upp om asatron som jag tycker förtjänar en egen tråd.
Anders i Uppsala skrev:
Carl Thomas skrev:Sigtuna anläggs ca 970 som en kristen stad, en utpost för missionen, Uppland skall kristnas.
Det behövs pengar rill detta, myntpräglingen börjar i Sigtuna.
Templet i Uppsala bränns ca 1080. Det tog hundra år att kristna Uppland. (Det var många framsteg - oxh bakslag - i kristnandet.

Köper du den beskrivningen som en möjlighet ?

Kombinera detta med en union mellan Landen. Möjlighet att folket kristnades snabbare ön eliten - eller tvärtom.

Thomas
Ja, jag kan tänka mig att det gick till ungefär så. Många verkar ha varit kristna i Mälardalen redan kring år 1000. Troligen var Sigtuna (och kanske Birka dessförinnan) kristna utposter, samtidigt som säkert många landsortsbor också var kristna. Frågan är vilka som höll fast vid hedendomen? Eliten eller vanligt folk? Jätteintressant fråga!

Daler
Inlägg: 370
Blev medlem: 12 december 2017, 20:01

Re: Frågan är vilka som höll fast vid hedendomen? Eliten eller vanligt folk?

Inlägg av Daler » 14 januari 2018, 13:52

Behöver inte nödvändigtvis bara ha varit en viss social grupp som höll hårdare i gamla traditioner. Det kan också ha varit stor skillnad mellan regioner, isolerade regioner eller regioner med en gammal central plats med gamla traditioner där det var svårt att frigöra sig och se världen från nya synvinklar.

Daler
Inlägg: 370
Blev medlem: 12 december 2017, 20:01

Re: Frågan är vilka som höll fast vid hedendomen? Eliten eller vanligt folk?

Inlägg av Daler » 14 januari 2018, 13:57

De som hade mest att vinna på att byta trosuppfattning eller de som hade mest att förlora på att hålla fast vid gamla traditioner, vilka var de?
(Vad som är vinst och förlust kan ju vara väldigt olika ur olika synvinklar.)

Anders i Uppsala
Inlägg: 648
Blev medlem: 8 juli 2015, 20:21
Ort: Uppsala

Re: Frågan är vilka som höll fast vid hedendomen? Eliten eller vanligt folk?

Inlägg av Anders i Uppsala » 14 januari 2018, 14:07

Blandformer bör ha funnits. Det fanns säkert få som var 100 procent kristna och få som var 100 procent hedningar på 1000-talet. De flesta fanns säkert någonstans på skalan däremellan.

Hur traditionell eller progressiv man är är individuellt och kanske rentav genetiskt betingat. Men på gruppnivå kanske man kan dra paralleller till vårt samhälle? Vilka typer av personer brukar vara mer traditionella eller mer progressiva i Sverige på 2000-talet?

Jag skulle inte vara förvånad om såväl eliten som trälarna på samhällets botten var mera kristna, medan vanligt folk höll hårdare på hedendomen.

Carl Thomas
Inlägg: 2029
Blev medlem: 15 april 2015, 15:05
Ort: Jämtland

Re: Frågan är vilka som höll fast vid hedendomen? Eliten eller vanligt folk?

Inlägg av Carl Thomas » 14 januari 2018, 14:40

De källor vi har berättar ju om Ansgar oxh hur en Kung framförde önskemål om att en missionär skulle sändas till Birka, detta i början på 800 talet.
Då vet vi, genom denna källa, att eliten (Kungen) var positiv till kristendomen I början av 800 talet.

Från Ansgars misslyckade mission och fram till Knge den Äldre har vi flera kristna kungar som, enligt vår äldre historia, "förvisas" till VG för att de nekar blota.Samtliga dessa Kungar är VG-Kungar oxh de finns med i VG lagens kungalängd - de förvisades alltså inte - troligtvis gick Uppland ut ur en union de hade med VG.

Samma sak gällde Inge den Yngre oxh hans union med Uppland. Efter några år tog Inge med sig en liten grupp män, de dödade Blotsven och brände ned Uppsalatemplet runt 1080 (i alla fall ett tempel (Hov) någonstans) och därefter anses alla Land vara kristna.

Kristnandet av Uppland tog ca 100 år = drygt 3 generationer. Detta innebär, för mig, att kristnandet var fredligt - och vi har inte heller någon källa som motsäger detta).

Därmed bör vi skilja kristnandet från Kungamakten. Kristnandet sköttes av missionärer med stöd av Kungamakten i Götaland - och kanske stöddes kristnandet av Kungamakten i Uppland.

Som jag ser det idag gav eliten stöd för kristnandet - och tillät båda religionerna under en övergångstid.

Detta innebär, för mig, att även Tinget accepterade båda religionerna under en övergångstid.

Folket i Uppland kunde alltså gå i kyrkan samtidgt som grannen blotade - under ca 100 år.

Den bilden stämmer mycket bra in på den bild jag redan har över hur Sverige växte fram och hur folk valt att leva. Man löste sina problem på tinget utan våld så långt det var möjligt. Man valde kung som gav stöd för denna modell och man accepterade oliktänkande - så länge de levde utan att störa samhällets övriga medlemmar. Religiös var man hemma och på blotplatsen/kyrkan - inte ute i det dagliga samhället.

Störde någon samhället fördes denna till tinget - eller slogs ihjäl på platsen.

Jag tror också att de hedniska prästerna inte stod under kungamakten - men att Upplandskungen ansvarade för de stora bloten.

Det akulle vara intressant att ha en lista över de år de stora nioårsbloten hölls - oxh se hur dessa årtal stämmer överens med hur unionskungar förvisats från Uppland till VG...

Thomas
Historia är färskvara.

Anders i Uppsala
Inlägg: 648
Blev medlem: 8 juli 2015, 20:21
Ort: Uppsala

Re: Frågan är vilka som höll fast vid hedendomen? Eliten eller vanligt folk?

Inlägg av Anders i Uppsala » 14 januari 2018, 21:19

Jag kan också tänka mig att det gick till ungefär så här.

Runstenarna från 1000-talet innehåller ofta kristna symboler, men nästan aldrig hedniska. Så bland eliten i Mälardalen verkar kristendomen ha slagit igenom redan i början av 1000-talet. Kan man inte tänka sig att de var kristna, men fortsatte med blotandet av nostalgiska skäl? Och kanske fanns också mera genuina hedningar bland vanlig bondebefolkning.

Carl Thomas
Inlägg: 2029
Blev medlem: 15 april 2015, 15:05
Ort: Jämtland

Re: Frågan är vilka som höll fast vid hedendomen? Eliten eller vanligt folk?

Inlägg av Carl Thomas » 14 januari 2018, 21:37

Det är absolut en möjlighet som jag ser det.

Eliten och folket kanske "stred" mot ett starkt prästerskap under hela 1000 talet?

Kanske några få av eliten, men mycket starka sådana, nekade att låta sig kristnas?

Thomas
Historia är färskvara.

Opager
Inlägg: 684
Blev medlem: 1 maj 2015, 09:04
Ort: Malmö

Re: Frågan är vilka som höll fast vid hedendomen? Eliten eller vanligt folk?

Inlägg av Opager » 14 januari 2018, 22:33

Jag tror inte på några tydliga gränslinjer mellan hedniskt och kristet. En äldre religion blandas med den nya.

Vilhelm av Sabina åkte hit 1248 e.Kr. för att styra upp lokala tolkningar av kristendomen. Efter detta blev det hårdare att ha kopplingar till hedniska traditioner.

Vi har fortfarande kvar folktro in på 1800-talet, som det heter idag. Vi gör fortfarande husoffer när ett nytt hus byggs. Idag som en krans när takstolarna är klara. Kyrkogrimmen förekom fram tills i början av 1800-talet.

De första kyrkorna i Skåne verkar ha byggts på handelsplatser och i anslutning till storgårdar.

Opager.

kalle_anka
Inlägg: 108
Blev medlem: 13 augusti 2016, 12:10

Re: Frågan är vilka som höll fast vid hedendomen? Eliten eller vanligt folk?

Inlägg av kalle_anka » 15 januari 2018, 13:58

Och en fråga som alltid faller mellan stolarna i detta fall är hur många var kristna mot det östliga ortodoxa hållet? Dessa betraktades ju av dom kristna i väst som hedniska dom med?

Sedan finns det ju fall där personer är begravda i typiskt hedniska brandgravar med små högar där man finner kristna kors som gravgåvor hur många lade kanske till Jesus som en av "gudarna" (brukar kalla dom förfäder) till att kombinera till sin hedniska tro? Exempel på detta från två gravar i Sollentuna:
Brandgravar med hängkors
Floderus, Erik
Fornvännen 129-133
http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1940_129
http://samla.raa.se/xmlui/bitstream/han ... sequence=1

Enligt T.J. Arne så kan man ju datera dessa till 800-talet enligt en annan 1000-talet, finns även bilder på korsen i länken dessa hängkors anses ju även vara av rysk-bysantinsk typ. Visst den är skriven 1940 men tycker just Erik Floderus och T.J. Arne hade ett synsätt på vikingatiden som passar mer idag faktiskt. Men när daterar ni som är kunniga inom området dessa gravar?

AndreasE
Inlägg: 213
Blev medlem: 10 maj 2015, 22:13

Re: Frågan är vilka som höll fast vid hedendomen? Eliten eller vanligt folk?

Inlägg av AndreasE » 27 februari 2018, 19:36

Det känns som att ordet som saknas i den här diskussionen är "synkretism". Kristna och hedniska föreställningar levde sida vid sida, troligtvis ofta inom samma människor, under många generationer. På den Uppländska landsbygden ser vi tex hur gravskicket blir mer och mer påverkat av kristendomen under 900-talet, och mot slutet av det århundradet börjar man anlägga "kristna" gravgårdar på/i närheten av de gamla ättebackarna, där man gravlägger de döda obrända i ungefär öst-västlig riktning. Men man fortsätter markera gravarna med runda stensättningar och ibland även högar, så som man gjorde tidigare. Samtidigt så dyker enstaka "hedniska" brandgravar upp långt in i 1000-talet, även om de är få till antalet.

Troligtvis fortsatte många att utföra hedniska ritualer (så som blot tex) samtidigt som man gick i kyrkan, anammade kristna gravtraditioner och började använda kristna symboler och namn. Det fanns säkert ett mått av att man garderade sig. I närheten av kristna centrum, tex Sigtuna, följdes säkert den nya religionens påbud bättre än ute på landet, då företrädare för kyrkan var mer närvarande i vardagen.

Skriv svar