Var kvinnans roll starkare i tidig kristendom?

Här kan du diskutera historiens religioner.
karlfredrik
Inlägg: 669
Blev medlem: 30 april 2015, 22:51

Var kvinnans roll starkare i tidig kristendom?

Inlägg av karlfredrik » 2 november 2017, 16:12

"King visar att kvinnor agerade som profeter, präster, initiativtagare till tolkningar av (det kristna) budskapet...Kvinnor predikade, döpte och delade ut nattvarden. Som förebild, främst av dem alla, stod
Maria Magdalena."
Thorgren, Gunilla: Guds olydiga revben, Falun 2017, sid 110,
Jämför King, Karen L: Women in Ancient Christianity;The New Discoveries, Frontline 1998 (elektronisk)
Stämmer detta blir det ett nytt kapitel i kyrkohistorien

anganatyr
Inlägg: 2541
Blev medlem: 16 april 2015, 17:58
Ort: Blekinge

Re: Var kvinnans roll starkare i tidig kristendom?

Inlägg av anganatyr » 2 november 2017, 18:14

Så här skriver bibelfrågan om saken.
http://www.alltombibeln.se/bibelfragan/fempresb.htm
Paulus nämner vidare flera kvinnor som var verksamma med att predika evangeliet under kyrkans allra första decennier.

Fråga: Jag undrar när det blev tillåtet med kvinnliga präster inom kristendomen? (R.P.)

Själva kristendomen (såsom religion) innehåller inget förbud för kvinnor att förkunna Guds ord. Däremot har kyrkosamfund och enskilda församlingar i olika länder och under olika tidsperioder - mycket beroende på de samhällen och kulturer där de har funnits - haft olika syn på fördelningen av arbetsuppgifter inom församlingen och ansett att olika uppgifter ska vara förbehållna det ena eller andra könet.

De första kristna samlades i hemmen och ledarna för dessa grupper var ofta kvinnor. I Nya testamentet nämns till exempel Appfia (Filemon 2), Prisca (1 Kor 16:19) och Lydia (Apg 16:15). Paulus nämner vidare flera kvinnor som var verksamma med att predika evangeliet under kyrkans allra första decennier: Evodia och Syntyke (Fil 4:2), Junia (Rom 16:7) och Priscilla (Rom 16:3)

När de första församlingarna uppstod runtom i Medelhavsområdet skilde sig upplägget av gruppernas ledning från plats till plats. Men under 100-talet utvecklades ett ganska enhetligt mönster: en episkopos (församlingsföreståndare/biskop) ledde församlingen tillsammans med en grupp betrodda presbyter (församlingsäldste/präster) och en rad diakonos (tjänare/diakoner). När församlingarnas antal växte blev det presbyterernas (prästernas) uppgift att leda gudstjänsterna och sköta förkunnelsen.

Ända från de första århundradena finns det bevarade omnämnanden av kvinnliga "episcopae" och "presbyterae" (biskopar och präster) i kyrkliga dokument. Från Egypten finns vidare en kristen inskription från det första eller andra århundradet som nämner en kvinna, Paniskianes, som var ”presbytera”. En gravplats på den grekiska ön Thera nämner en kvinna vid namn Epiktas som var ”presbytis”. En siciliansk inskription från 300-400-talet nämner en ”presbytis” vid namn Kale. Och en antik mosaik visar fyra kvinnliga gestalter varav en anges vara ”Theodora episcopa” (biskop Theodora, dvs en kvinnlig biskop).

År 352 fastslog dock kyrkomötet i Laodicea att kvinnor inte skulle tillåtas vara präster, och vid det fjärde kyrkomötet i Karthago förklarades att ingen kvinna heller skulle tillåtas förrätta dop. Den romersk-katolska kyrkan har behållit denna ståndpunkt, men inom protestantismen började man tidigt återgå till samma synsätt som i den allra första församlingen.

Följaktligen kan vi konstatera att det fanns kvinnliga präster/pastorer både i europeiska och amerikanska församlingar i mitten av 1700-talet. Och i början av 1900-talet hade kristna kyrkor i Nederländerna, Schweiz, Skottland, Storbritannien, Polen, Frankrike, Japann, Kanada, Indonesien, Argentina, Afrika och en rad andra länder kvinnliga präster/pastorer.

I Sverige har det funnits kvinnliga präster/pastorer (exempelvis inom Frälsningsarmén) sedan slutet av 1800-talet. Baptistkyrkan införde kvinnliga pastorer 1956 och Svenska kyrkan 1960

Bäckahästen
Inlägg: 1651
Blev medlem: 30 april 2015, 22:45
Ort: Blekinge

Re: Var kvinnans roll starkare i tidig kristendom?

Inlägg av Bäckahästen » 6 november 2017, 05:34

Verkligen en spännande fråga. Om det finns mer information som någon person sitter inne med så är jag väldigt intresserad. :D

Skriv svar