Skandinavisk geografi enligt Jordanes

Här kan du diskutera historisk geografi.
Castor
Inlägg: 436
Blev medlem: 1 maj 2015, 07:08
Ort: Norrtälje

Re: Skandinavisk geografi enligt Jordanes

Inlägg av Castor » 13 april 2017, 19:29

För att återvända till det som Jordanes betecknar som “norra delen” av ön Scandza, så är ju, som tidigare framhållits, den mest handfasta upplysningen att solen befinner sig ovanför horisonten i fyrtio dygn i sträck. En sådan plats, med bebyggelsekontinuitet från äldre järnålder, är bygden vid Skjerstadfjorden som har pekats ut tidigare i denna tråd. Lofoten (med mer än fyrtio nätters midnattssol) kanske också skulle kunna vara aktuell, men Lofoten är ju en ögrupp som ligger utanför själva Scandza. Kanske är det dessa öar som Jordanes syftar på när han talar om vargar som raskar över isen. Stränga vintrar kan havsisen lägga sig kring en del av Lofotens öar...

http://www.68north.com/2014/07/friday-p ... ce-puzzle/

http://www.gettyimages.com/detail/photo ... /543651410

De av Scandzas invånare som sägs bo längst norrut kallas Adogit som brukar tolkas som en felskrivning av (H)alogii - Hålogaländare. Hur folknamnet Adogit än ska uttolkas så bör detta folk i alla fall ha bott någonstans i norra delen av den region som senare skulle bli känd som Hålogaland (ungefär motsvarande det moderna Nordlands fylke). Scerefinnae fanns i samma trakter, vilket är tämligen okontroversiellt. Även Prokopios talar ju om “skridfinnar” och fyrtio nätters midnattssol.

Desto mer problematiskt är det tredje folket Suehans. Vad Sue-, Sve- eller Svi- egentligen betyder är omstritt. 1930 försökte professor Elis Wadstein koppla ihop folknamnet svear med ortnamnet Svinnegarn söder om Enköping...

http://samla.raa.se/xmlui/bitstream/han ... sequence=1

Kanske ligger det något i det, inte att svearna skulle ha sitt ursprung vid den uppländska Mälarstranden, utan att folknamnet Svear kan härledas till ordet Svin som i Svinnegarn. Det handlar alltså inte om djuret svin, utan om ett naturgeografiskt begrepp som betecknar ett grunt vattenområde som delvis torrläggs vid lågt vattenstånd. Begreppet motsvaras av nederländskans Zwin, besläktat med isländskans Svìa (avta) och svenskans (för)svinna...

http://runeberg.org/svetym/1008.html

Folknamnet Svear kan alltså misstänkas höra ihop med ett naturnamn som börjar med Svi- eller Sve-. I Norge finns finns flera hydronymer och toponymer som innehåller namnelementet Sve-. Exempelvis Svefjorden som är en arm av den ovan nämnda Skjerstadfjorden. Var det månne vid Svefjordens stränder som Suehans hade sina boplatser? Men kanske bör vi söka Suehans längre söderut, där deras berömda hästar (av thüringertyp) kunde erbjudas bättre betesmarker. Tröndelag ligger bra till med sina goda jordar och rika arkeologiska lämningar från äldre järnålder. Tröndelag ligger också bra till i kommunikationshänseende; härifrån utgick åtminstone tre olika handelsvägar, längs vilka safirblå skinn kunde sändas vidare via oräkneliga folkstammar.

En fjord vars namn börjar med Sve- finns även i Tröndelag...

http://www.norgeskart.no/#11/286080/7146176

Andra intressanta namn:

https://www.yr.no/sted/Norge/Nord-Trønd ... n~2657851/

https://www.yr.no/place/Norway/Sør-Trøn ... eim/Svean/

Sve- som i Sveahaugen och Svean kan möjligen ha något att göra med svedja, men i rena hydronymer som exempelvis Svefjorden är Sve- associerat till grunt vatten precis som fallet var med vattennamnen Svin- och Zwin...

http://www.stadnamn-stedsnavn.com/Kva%2 ... %20sve.pdf
Senast redigerad av 3 Castor, redigerad totalt 18 gång.

Castor
Inlägg: 436
Blev medlem: 1 maj 2015, 07:08
Ort: Norrtälje

Re: Skandinavisk geografi enligt Jordanes

Inlägg av Castor » 15 april 2017, 19:38

Tittar man på en karta som visar vilka Y-haplogrupper som är dominerande i olika delar av Europa så framgår det att den gamla för-indoeuropeiska haplogruppen I1 är dominerande i större delen av Skandinavien. I de västra delarna - Jylland, Fyn, Själland etc., Västra Götaland samt Norge upp till Lofoten - ser vi tydliga inslag av R1b (som är dominerande i västra delen av kontinenten) och R1a (som är dominerande i östra delen av densamma). Västra Norge domineras helt av en undergupp till R1b - R-U106, som är dominerande i Nederländerna och norra Tyskland (och som har ett tydligt genomslag i södra England). Tröndelag domineras av en undergrupp till R1a - R-Z284, som även har ett tydligt genomslag i Gästrikland, Hälsingland och Medelpad.

https://en.wikipedia.org/wiki/Y-DNA_hap ... europe.png

Fördelningen av haplogrupper kan ge ledtrådar till varifrån, när, hur och längs vilka vägar Skandinavien har koloniserats. I slutet av stenåldern påbörjades den kolonisering som brukar förknippas med indoeuropéer - snörkeramisk kultur/båtyx-/enkeltgravskultur. Under bronsåldern utvecklades kustsjöfarten så att effektiv kolonisering av tidigare obebyggda delar av Norge blev möjlig. Järnålderns fartyg var förstås mer avancerade än bronsålderns, vilket underlättade kolonisationen ända upp till Lofoten samt öppnade upp för bättre förbindelser mellan Skandinavien och kontinenten.

Castor
Inlägg: 436
Blev medlem: 1 maj 2015, 07:08
Ort: Norrtälje

Re: Skandinavisk geografi enligt Jordanes

Inlägg av Castor » 22 oktober 2018, 11:05

Castor skrev: Jag tror att Ranii, som Roduulf var satt till att härska över, fanns i västra Norge, därför att både det arkeologiska materialet och sagamaterialet (liksom den nuvarande fylkesindelningen) indikerar att det fanns fyra småkungadömen/hövdingadömen i västligaste Norge - Agder, Rogaland, Hordaland och Sogn. Det sista namnet betyder helt enkelt "socken" och kan vara ett namn som är av yngre datum än folkvandringstiden. Ran-namn finns lite varstans i Norge och Ranii kan mycket väl vara ett äldre och bortglömt namn på de forna Sognborna.
Rättelse: Jag har nu lärt mig att Sogn i detta fall inte betyder "socken", utan är ett namn som syftar på strömt, "sugande" vatten...
Navnet kommer av norrønt Sogn, av verbet súga, 'suge', sikter til strøm i fjorden, egentlig navn på Sognefjorden, senere overført på landskapet.
https://snl.no/Sogn

I övrigt förändras ingenting.

Anders i Uppsala
Inlägg: 509
Blev medlem: 8 juli 2015, 20:21
Ort: Uppsala

Re: Skandinavisk geografi enligt Jordanes

Inlägg av Anders i Uppsala » 2 december 2018, 13:48

Castor skrev:Tittar man på en karta som visar vilka Y-haplogrupper som är dominerande i olika delar av Europa så framgår det att den gamla för-indoeuropeiska haplogruppen I1 är dominerande i större delen av Skandinavien. I de västra delarna - Jylland, Fyn, Själland etc., Västra Götaland samt Norge upp till Lofoten - ser vi tydliga inslag av R1b (som är dominerande i västra delen av kontinenten) och R1a (som är dominerande i östra delen av densamma). Västra Norge domineras helt av en undergupp till R1b - R-U106, som är dominerande i Nederländerna och norra Tyskland (och som har ett tydligt genomslag i södra England). Tröndelag domineras av en undergrupp till R1a - R-Z284, som även har ett tydligt genomslag i Gästrikland, Hälsingland och Medelpad.

https://en.wikipedia.org/wiki/Y-DNA_hap ... europe.png

Fördelningen av haplogrupper kan ge ledtrådar till varifrån, när, hur och längs vilka vägar Skandinavien har koloniserats. I slutet av stenåldern påbörjades den kolonisering som brukar förknippas med indoeuropéer - snörkeramisk kultur/båtyx-/enkeltgravskultur. Under bronsåldern utvecklades kustsjöfarten så att effektiv kolonisering av tidigare obebyggda delar av Norge blev möjlig. Järnålderns fartyg var förstås mer avancerade än bronsålderns, vilket underlättade kolonisationen ända upp till Lofoten samt öppnade upp för bättre förbindelser mellan Skandinavien och kontinenten.
Kan det inte (mycket förenklat) vara så att I1 kommer från de första jordbrukande stenåldersmänniskorna som kom till dagen Skandinavien för ungefär 6 000 år sedan? 1 500 år senare kom indoeuropéer från öst (R1a) och väst (R1b) och de germanska språken uppstod som ett blandspråk mellan någon typ av "förkeltiska" och "förslaviska" med några få ord kvar från de tidiga jordbrukarnas icke-indoeuropeiska språk. Det är givetvis extremt förenklat, men mycket grovt kan det kanske ha gått till så.

Castor
Inlägg: 436
Blev medlem: 1 maj 2015, 07:08
Ort: Norrtälje

Re: Skandinavisk geografi enligt Jordanes

Inlägg av Castor » 4 december 2018, 14:28

Anders i Uppsala skrev: Kan det inte (mycket förenklat) vara så att I1 kommer från de första jordbrukande stenåldersmänniskorna som kom till dagen Skandinavien för ungefär 6 000 år sedan? 1 500 år senare kom indoeuropéer från öst (R1a) och väst (R1b) och de germanska språken uppstod som ett blandspråk mellan någon typ av "förkeltiska" och "förslaviska" med några få ord kvar från de tidiga jordbrukarnas icke-indoeuropeiska språk. Det är givetvis extremt förenklat, men mycket grovt kan det kanske ha gått till så.
Så kan det vara. Men jag tror nog att de indoeuropéer som skulle utveckla det ur-germanska språket fanns i nära anslutning till talarna av det ur-Italo-keltiska språket i trakterna av Donaudalen - Ungerska slätten. Därifrån tog de förra en nordvästlig bana längs Rhen och Elbe, och de senare en sydvästlig bana mot Italien, Gallien, Iberiska halvön och Brittiska öarna. Slaverna tror jag ingick i begreppen skyter och sarmater under antiken. De började troligtvis inte röra sig västerut mot Östersjön, Centraleuropa och Balkan förrän under folkvandringstiden.

Jag tog upp kartan över haplogrupperna bara för att den uppvisar ett mönster som liknar kartan i trådstarten, där jag försökte åskådliggöra min tolkning av Jordanes...

Bild

Haplogrupperna R1a och R1b är helt eller delvis dominerande i de delar av nuvarande Norge och Sverige som jag tror att Jordanes berörde (med undantag av område 2), och i stort sett bara i dessa delar.
Område 6 med bl.a. Agder (Augandzi), Rogaland (Rugi) och Hordaland (Arochi) är nästan helt och hållet orange-rött (R1b) på haplogruppskartan…
Haplogrupper.jpg
Haplogrupper.jpg (138.74 KiB) Visad 361 gånger

Skriv svar