Skandinavisk geografi enligt Jordanes

Här kan du diskutera historisk geografi.
Castor
Inlägg: 436
Blev medlem: 1 maj 2015, 07:08
Ort: Norrtälje

Re: Skandinavisk geografi enligt Jordanes

Inlägg av Castor » 31 januari 2017, 15:19

Valdemar skrev:Grimeton i Himledalen. Prakthjälm mm. Perfekt lokaliserade i luckan före Fervir.

[...]
Ja, visst är det något heruliskt över dessa föremål? :D

Svärdsknappar av samma typ har hittats i Blucina i herulernas gamla rike i Moravien samt i Snartemo (i Agder), i Sjörup och i Finnestorp. Svärdsknapparna omtalas av Troels Brandt:
In Snartemo grave near the south coast of Norway a chieftain was buried in a small mound with his famous sword in Style I from the second half of the 5th century [Menghin 1983]. The sword pommel is of the same type as in Blucina with two animal heads – which were originally inspired from South Eastern Europe. Such sword pommels are found in Broåsen (Grimeton-Hunnestad in Halland), Sjörup (Scania) and Finnestorp, but these find places were no graves.
http://www.gedevasen.dk/heruls.html

Fragmenteringen av Grimeton-fyndet tyder på att det kan ha gått ganska vilt till. Kanske förstördes Köingekragen i samma veva. Ett annat, lite mer anspråkslöst, men nästan lika exklusivt guldsmycke från samma tidsålder har hittats i Söndrum utanför Halmstad.

http://samla.raa.se/xmlui/bitstream/han ... sequence=1
[Köingekragen omnämns också här, med bild och allt.]

Valdemar
Inlägg: 861
Blev medlem: 20 augusti 2015, 09:16

Re: Skandinavisk geografi enligt Jordanes

Inlägg av Valdemar » 31 januari 2017, 18:10

Kanske Heruler Castor..

Så länge vi är överens om att dessa var till största delen av Skandinavisk härkomst. Det gemensamma med Finnestorp, Vännebo m fl är att föremålen har sina likar framför allt i Skandinavien med vissa naturliga nerslag i Europa.

Det är inte några främmande föremål från en avvikande kultur utan typiska föremål för Skandinaver/nordeuropéer vid denna tidpunkt. Dessa levde i en turbulent tid med mycket utlandskontakter.

Om vi tittar på föremål i England under exempelvis vikingatiden, kan arkeologer ofta se om de är Skandinaviska eller Anglosaxiska fastän dessa kulturer var relativt lika. En sådan skillnad som skulle tyda på att en annan kultur etablerat sig i Skandinavien saknas helt. De som för fram den teorin klamrar sig fast vid föremål som helt naturligt kommit in via handel eller återvändande soldater.

Tycker inte att Heruler som återvändande soldater (kanske i sällskap med nya kontinentala kollegor) gör saken sämre. Sådana grupper ligger säkert bakom flera dynastier under järnåldern. Skall jag gissa var Jordanes placerade dessa återinvandrare (intill Götarna) till större del, gissar jag på Bohuslän och Sydnorge (där det finns många erilinskriptioner och brakteater)

Castor
Inlägg: 436
Blev medlem: 1 maj 2015, 07:08
Ort: Norrtälje

Re: Skandinavisk geografi enligt Jordanes

Inlägg av Castor » 6 februari 2017, 10:23

Frågan om herulernas ursprung ligger egentligen utanför ämnet för denna tråd. Vad som däremot har betydelse för tolkningen av Jordanes är att söka utröna var någonstans i Skandinavien - "i närheten av götarna" - de nyanlända herulerna slog sig ned, och varifrån och när de blev fördrivna av danerna.

Från slutet av 300-talet till mitten av 400-talet var bl.a. herulerna, liksom rugierna och – av störst betydelse – ostrogoterna lydfolk åt hunnerna.

Den östromerske diplomaten och historikern Priscus har följande att säga om hunnernas välde under Attila:
No ruler of Scythia or of any other country has ever achieved so much in so short a time as he has. He rules over the islands in the ocean, he has made the whole of Scythia his own; he has put the Roman Empire to tribute, and he thinks of renewing his attacks upon Persia.
http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/G ... on/2*.html

Många har tolkat detta med “öarna i oceanen” som att Attila härskade över delar av nuvarande Danmark, Sverige och Norge. Om han gjorde det kan det kanske ha varit resultatet av att hunnerna helt enkelt hade lagt Ermanariks ostrogotiska välde under sig. Hunnerna behövde alltså inte själva komma hit och erövra.

Castor
Inlägg: 436
Blev medlem: 1 maj 2015, 07:08
Ort: Norrtälje

Re: Skandinavisk geografi enligt Jordanes

Inlägg av Castor » 6 februari 2017, 13:08

För att återgå till Eidehövdingen (död 475 cirka) i Sogn og Fjordane, så hittade jag en populärvetenskaplig artikel (på nynorsk):

https://www.allkunne.no/framside/fylkes ... 916/77086/

Bland gravgåvorna återfanns en s.k. “tankering” i trä, av allt att döma tillverkad lokalt efter en persisk förebild, en syrisk glasbägare samt ett östromerskt guldmynt från första halvan av 400-talet med pålödd hängögla av samma typ som på brakteater.
Alle desse klåre sambanda til Midt-Austen kan tyde på at Eidehovdingen sjølv har vore der – kan hende som leigesoldat for romarane?
Kanske var han snarare ostrogotisk-hunnisk vasall?

Valdemar
Inlägg: 861
Blev medlem: 20 augusti 2015, 09:16

Re: Skandinavisk geografi enligt Jordanes

Inlägg av Valdemar » 6 februari 2017, 19:25

Visst kan en del av Wielbarkkulturen bestått av Skandinaviska migranter. Att sedan gruppen som kom att kallas Goterna styrde Skandinavien på 300-talet är mycket långsökt. En samhörighet via religion och traditioner kan nog ha funnits kvar. HUr skandinaver interagerade med Östgoter och Hunner är spännande. Det verkar rimligt att man kunde ansluta till Hunner/Östgoter när dessa hängde ihop. Vad jag vet är det dock sammanbrottet av det Östromerska riket som bevisligen påverkade mängden guld och föremål som nådde Skandinavien.

Valdemar
Inlägg: 861
Blev medlem: 20 augusti 2015, 09:16

Re: Skandinavisk geografi enligt Jordanes

Inlägg av Valdemar » 6 februari 2017, 22:38

Spännande jämförelser med bl a Eide och Högom..

http://lup.lub.lu.se/luur/download?func ... Id=1331341


"Handelsutbytet och allianserna var trots allt det som lade grunden till maktställningen. Med
tanke på hur dräkterna ser ut på de tre gravplatserna, påstår jag att man kan se både kontakter
och allianser utåt. Man kan jämföra med bildmaterialet ifrån Trajanuskolonnen och
Marcuskolonnen. Elfenbensreliefen på Stilicho den romerske härföraren är slående lik de tre
gravsattas dräktsnitt. Margareta Nockert talar om influenser ifrån Byzans och romarriket"

När Götarnas kung hjälpte Östgoterna:


https://en.wikipedia.org/wiki/Gizur

Valdemar
Inlägg: 861
Blev medlem: 20 augusti 2015, 09:16

Re: Skandinavisk geografi enligt Jordanes

Inlägg av Valdemar » 8 februari 2017, 14:09

Dessa tre hövdingar vill vissa spekulera om varandes "Heruler". Om man faktiskt sätter sig och läser den forskning som finns kring dessa gravar så är det oerhört tydligt att:

- De begravda tillhör samma kultur som rådde i övriga Skandinavien
- De har haft mycket utländska kontakter över stora områden
- De är starkt influerade av romersk kultur
- Det finns kopplingar till de kontinentalgermanska kulturerna
- Det finns kopplingar österut
- De tillhör inte någon främmande grupp med annan kultur som just kommit in i regionen

En förklaring där Heruler är ett samlingsbegrepp för främst Skandinaviska (men även andra grupper) passar perfekt med den arkeologiska verkligheten man bör förhålla sig till. Vi vet arkeologiskt att utbytet mellan Skandinavien och romarriket var mycket omfattande. Ändå nämns i princip aldrig Daner, Svear, Gautar etc i Romerska källor. Den logiska slutsatsen är att detta beror på att de buntades ihop under begreppet Heruler, precis som Skandinaver senare buntades ihop under begrepp som Daner, Vikingar, Varjager etc

Så andrasonen med följen drog ner i Europa och anslöt sig till olika krigståg. När dessa kom hem i större följen (kanske med nyanslutna människor från kontinenten) så var de reella hot (som i Sanbyborg). Några hundra (ett par tusen?) välutbildade soldater var inte att leka med. Vissa kanske återvände till sina ursprungsplatser runt om i Skandinavien medans andra kanske höll ihop och hade ambitioner om att bygga egna riken/dynastier. Sådana grupper klarade Danerna av att hantera och slussade dem vidare utan konflikt. Även Götarna hade resurser och kunde låta dem bosätta sig intill dem på ett "ordnat" sätt.

Utifrån detta resonemang är det naturligt att deras namn inte fastnar på geografiska orter och att de snabbt blir en del av det befintliga samhället.

Castor
Inlägg: 436
Blev medlem: 1 maj 2015, 07:08
Ort: Norrtälje

Re: Skandinavisk geografi enligt Jordanes

Inlägg av Castor » 2 mars 2017, 10:35

Valdemar skrev:Spännande jämförelser med bl a Eide och Högom..

http://lup.lub.lu.se/luur/download?func ... Id=1331341


"Handelsutbytet och allianserna var trots allt det som lade grunden till maktställningen. Med
tanke på hur dräkterna ser ut på de tre gravplatserna, påstår jag att man kan se både kontakter
och allianser utåt. Man kan jämföra med bildmaterialet ifrån Trajanuskolonnen och
Marcuskolonnen. Elfenbensreliefen på Stilicho den romerske härföraren är slående lik de tre
gravsattas dräktsnitt. Margareta Nockert talar om influenser ifrån Byzans och romarriket"
Det finns en del som tyder på att Högom är en utlöpare från den norska kusten. Medelpad (jfr "Middle Path") kan ha varit namnet på tvärförbindelsen mellan Trondheimsfjorden och Bottenhavskusten.

Castor
Inlägg: 436
Blev medlem: 1 maj 2015, 07:08
Ort: Norrtälje

Re: Skandinavisk geografi enligt Jordanes

Inlägg av Castor » 2 mars 2017, 10:47

En fornlämningstyp som verkar vara unik för Norge är de s.k. ringformade tunanläggningarna eller kretstunen som har påträffats på ett tjugotal platser från Agder i söder till Lofoten/Vesterålen i norr. De äldsta är från romersk järnålder och de yngre har daterats till vikingatiden...

https://no.wikipedia.org/wiki/Tunanlegg

http://www.fornminner.no/AmS/01-04-klep ... -klepp.htm

http://docplayer.me/docs-images/43/1126 ... s/94-0.jpg

Tunanläggningarna har tolkats som allt från vanliga jordbrukarbosättningar till militärförläggningar, hövdingasäten och tingsplatser (The Thing at the Edge of Europe ).

I anslutning till vissa tunanläggningar finns lämningar av båthus (norska: naust) stora nog att rymma båtar av Nydamstyp...

http://arkeologi.blogspot.se/2005/09/bo ... shavn.html

Själva ordet naust är intressant i sig. Det är ett unikt västnordiskt ord som ser ut att vara besläktat med latinets navis ("skepp")...

https://en.wiktionary.org/wiki/naust

Vad har då allt detta att göra med Jordanes’ beskrivning av Scandza? Jo, min hypotes var ju den att handelsvägen längs västsidan av Skandinaviska halvön upp till skridfinnarna och midnattssolens land var av största betydelse och att det Jordanes beskriver inte är något annat än just denna väg och vad som finns i anslutning till den. Tunanläggningarna och stornausten kan, liksom brakteaterna och de äldre runinskrifterna, ses som spår av aktivitet längs norska västkusten under den aktuella tidsperioden.

Castor
Inlägg: 436
Blev medlem: 1 maj 2015, 07:08
Ort: Norrtälje

Re: Skandinavisk geografi enligt Jordanes

Inlägg av Castor » 2 mars 2017, 15:05

Kartan är hämtad från:
Bak Masken - En studie av ansiktsmotiver i dyreornamentikken av Silje Sivertsvik (2015)

Utöver tunanläggningar (gula prickar) visar kartan distributionen av föremål med ansiktsmotiv...
Under materialinnsamlingen til denne avhandlingen ble det tydelig at flere av gjenstandene er funnet i umiddelbar nærhet til tunanlegg som Dysjane/Håvodl på Jæren, Rogaland, Skei i Nord-Trøndelag og Bjarkøy i Nordland. Dette førte til at det ble interessant å undersøke om flere av gjenstandene med ansiktsmotiver er funnet nær kjente anlegg.

Skriv svar