När blev Blekinge danskt?

1066 - 1520
anganatyr
Inlägg: 2539
Blev medlem: 16 april 2015, 17:58
Ort: Blekinge

Re: När blev Blekinge danskt?

Inlägg av anganatyr » 23 februari 2018, 21:08

Anna Lihammer skriver i artikeln Det centrala landskapet - Elitära miljöer i östra Blekinge under vikingatiden och den tidiga medeltiden i Uppåkrastudier 8 följande på sidorna 248-249:
I mycket forskning kring både Blekinge och andra landskap längs ´gränsen´ har denna så kallade gränsläggningstraktat tillmätts stor betydelse. Bland annat bevisar den ju en tidig dansk tillhörighet, som kan ställas emot Wulfstans uppgifter om att Blekinge tillhörde svearna. Utifrån de kungar som nämnts har man daterat dess uppgifter och utifrån de platser som nämnts har man identifierat fyra av de nämnda stenarna. Ett stort problem är att Emund Slema eller Olovsson och Sven Tveskägg inte var samtida, men detta har förklarats med felavskrifter och med att de avsedda kungarna var Emund Slema och Sven Estridsen. Dessa skulle i ett original endast benämnts Emund och Sven och senare har Sven fått fel tillnamn. Detta skulle datera fördraget till omkring 1050. Peter Sawyer har visat att detta argument inte är hållbart. Det förutsätter existensen av ett nu försvunnet original, något det inte finns några egentliga belägg för. Dessutom har i så fall samtliga 27 kända exemplar av Äldre Västgötalagen samma avskriftsfel, vilket skulle innebära en osannolikt olycklig tillfällighet (Sawyer 1991 s. 22). Detta gör att man inte kan tillmäta gränsläggningstraktaten något källvärde för 1000-talets mitt. Gränsläggningstraktaten bör vara någorlunda samtida med resten av Äldre Västgötalagen, som brukar ges en tpq-datering utifrån sin yngsta del, biskop Brynjolfs stadga från år 1281. Nedskrivningen av lagen i sin helhet är inte äldre än så, även om enskilda delar kan ha ett äldre ursprung (KLNM, del XX, sp 338, uppslagsord Västgötalagarna). Man kan i detta sammanhang fundera över en växande svensk centralmakts behov av att markera sin ålderdomliga maktställning genom att fabulera samman ett fastställande av gränser redan under den legendariske Sven Tveskäggs tid. Detta kan också stödjas av textens slut som markerar hur den svenske kungen höjer sig över de båda andra. Detta passar mycket bra in i det sena 1200-talets politiska kontext. År 1250 valdes Birger Jarls son Valdemar till kung av Sverige, vilket innebar att riket fick en ny kungaätt. En sådan hade kanske extra starka skäl till att legitimera sin ställning? Sekellånga konflikter mellan olika konkurrerande kungaätter tog därmed slut och man kan på flera plan skönja ett stärkande av kungarnas maktställning, exempelvis genom införandet av fasta skatter som ökade inkomsterna och genom uppförandet av en rad borgar runt om i riket som kunde öka kungamaktens kontrollmöjligheter. Äldre Västgötalagen kan ses som ännu en del i detta stärkande av kungamakten på de olika regionala områdenas bekostnad. Enligt min uppfattning passar Konungabalken och de syften som kan tänkas ligga bakom dess innehåll betydligt bättre in i det sena 1200-talets politiska verklighet än i mitten av 1000-talet (Sawyer 1991 s. 22; Lihammer 2000a, 2000b).

anganatyr
Inlägg: 2539
Blev medlem: 16 april 2015, 17:58
Ort: Blekinge

Re: När blev Blekinge danskt?

Inlägg av anganatyr » 23 februari 2018, 21:18

Opager skrev:Jag tror att det finns två frågor här.

-När blev Blekinge kristet?
-När blev Blekinge en del av en löst sammanhållen stat.

Kristnandet kom nog först med kyrkor, socknar och tiondet. Intressant är dock från vilket håll. Växjö eller Lund?

Personligen tror jag att den kristna organiserandet av Skandinavien kom långt före stater.
Så en 1200-1300-tals anslutning av Blekinge till det fragmentariska kungariket Danmark är rimlig.

Opager
Enligt Adam av Bremen kristnades Blekinge genom biskop Egino som var utsänd av ärkebiskopen i Hamburg/Bremen som Skandinavien låg under. År 1103/1104 får Skandinavien ett nytt ärkebiskopssäte i Lund, det vill säga att även Sverige låg under ärkebiskopen i Lund. Kyrkan samarbetade under denna tid över gränserna och var trogna påven i Rom. Först 1164 blir Sverige en egen kyrkoprovins med ärkebiskopssäte i Gamla Uppsala och 1169 blir Växjö biskopssäte genom ärkebiskop Eskil i Lund som använder sitt inflytande i Rom för att skapa Växjö stift.

anganatyr
Inlägg: 2539
Blev medlem: 16 april 2015, 17:58
Ort: Blekinge

Re: När blev Blekinge danskt?

Inlägg av anganatyr » 24 februari 2018, 10:39

Det skall kanske tilläggas vad Mats Anglert skriver i sin avhandling om Lunds stifts utbredning i Blekinge.

Mats Anglert, Kyrkor och herravälde - från kristnande till sockenbildning i Skåne, Lund Studies in Medieval Archaeology 16, Lund 1995. Anglert skriver tex följande på sidan 165:
Antalet kyrkor i Knytlingasagan gäller Skåne tillsammans med Halland och Bornholm, men inte Blekinge, vilket skulle kunna tolkas som att Lunds stift inte hade erhållit sin fulla utbredning vid mitten av 1100-talet.

Lite längre ner på sidan fastsätter han:
Blekinge har uppenbart inte omfattats av domkyrkans sfär.
Lägg därtill att personer, orter, gåvor eller liknande från dåtidens Blekinge inte omnämns i tex Necrologium Lundense.

ingrid

Re: När blev Blekinge danskt?

Inlägg av ingrid » 24 februari 2018, 16:50

Opager skrev:Jag tror att det finns två frågor här.

-När blev Blekinge kristet?
-När blev Blekinge en del av en löst sammanhållen stat.

Kristnandet kom nog först med kyrkor, socknar och tiondet. Intressant är dock från vilket håll. Växjö eller Lund?

Personligen tror jag att den kristna organiserandet av Skandinavien kom långt före stater.
Så en 1200-1300-tals anslutning av Blekinge till det fragmentariska kungariket Danmark är rimlig.

Opager
Intressanta frågor Opager. Och vad innebär egentligen kristnande? Är det att befolkningen har bytt tro, är det att en missionär varit på besök eller är det kanske när många har tillgång till en kyrka och är inordnade i den? Hur jobbade kronan ihop med kyrkan?

anganatyr
Inlägg: 2539
Blev medlem: 16 april 2015, 17:58
Ort: Blekinge

Re: När blev Blekinge danskt?

Inlägg av anganatyr » 24 februari 2018, 16:55

ingrid skrev:
Opager skrev:Jag tror att det finns två frågor här.

-När blev Blekinge kristet?
-När blev Blekinge en del av en löst sammanhållen stat.

Kristnandet kom nog först med kyrkor, socknar och tiondet. Intressant är dock från vilket håll. Växjö eller Lund?

Personligen tror jag att den kristna organiserandet av Skandinavien kom långt före stater.
Så en 1200-1300-tals anslutning av Blekinge till det fragmentariska kungariket Danmark är rimlig.

Opager
Intressanta frågor Opager. Och vad innebär egentligen kristnande? Är det att befolkningen har bytt tro, är det att en missionär varit på besök eller är det kanske när många har tillgång till en kyrka och är inordnade i den? Hur jobbade kronan ihop med kyrkan?
Kungamakten och kyrkan var ibland i konflikt med varandra när påvens och kungamaktens intressen krockade med varandra. Till exempel tvingades ärkebiskop Eskil i landsflykt två gånger under sin tid på ämbetet i Lund. Det är först med ärkebiskop Absalon av Lund som den danska kungamakten och kyrkan börjar samarbeta på allvar.

Opager
Inlägg: 670
Blev medlem: 1 maj 2015, 09:04
Ort: Malmö

Re: När blev Blekinge danskt?

Inlägg av Opager » 24 februari 2018, 23:07

Anganatyr. Nu fick du mig att börja läsa igenom Uppåkrastudierna 10, som gavs ut 2004, några år före guldgubbefynden i Västra Vång blev kända.

När det gäller guldgubbar har Uppåkra en hel del unika motiv men framförallt en koppling till Sorte Muld. Även Ravlundas få fynd kan kopplas till Uppåkra via motiv och patriser.

Opager

anganatyr
Inlägg: 2539
Blev medlem: 16 april 2015, 17:58
Ort: Blekinge

Re: När blev Blekinge danskt?

Inlägg av anganatyr » 25 februari 2018, 10:08

Opager skrev:Anganatyr. Nu fick du mig att börja läsa igenom Uppåkrastudierna 10, som gavs ut 2004, några år före guldgubbefynden i Västra Vång blev kända.

När det gäller guldgubbar har Uppåkra en hel del unika motiv men framförallt en koppling till Sorte Muld. Även Ravlundas få fynd kan kopplas till Uppåkra via motiv och patriser.

Opager
Intressant Opager.

I Vikten av Vång - en järnåldersplats tar form skriver Margarethe Watts om guldgubbarna/guldgummorna från Vång i Blekinge. Det har hittats 29 stycken i Vång, varav 27 är hela och 2 fragmentariska. Av de 27 hela är 20 unika för Vång, 6 är från Eketorp på Öland (2 st av Eketorp B typ och 4 st av Eketorp C typ) samt en från Sorte Muld på Bornholm (Sorte Muld 195 typ). Margarethe skriver följande på sidan 65 om guldgubben från Bornholm;
Dog er det bornholmske eksemplar stærkt beskadiget og desuden ikke komplet, hvilket gør, at identifikationen er behæftet med en lille usikkerhed.
Det är alltså lite osäkerhet kring guldfiguren från Bornholm. Anmärkningsvärt är att ingen guldgubbe/guldgumma från Uppåkra eller Ravlunda i Skåne har hittats i Vång.

Opager
Inlägg: 670
Blev medlem: 1 maj 2015, 09:04
Ort: Malmö

Re: När blev Blekinge danskt?

Inlägg av Opager » 25 februari 2018, 16:35

Intressant med Guldgubbar men de kan vara lite vanskliga att använda i detta sammanhang eftersom de brukar dateras till 500-700 e.Kr.

Det blir kanske bättre att diskutera detta i Västra Vång tråden?

Opager

anganatyr
Inlägg: 2539
Blev medlem: 16 april 2015, 17:58
Ort: Blekinge

Re: När blev Blekinge danskt?

Inlägg av anganatyr » 25 februari 2018, 21:23

Opager skrev:Intressant med Guldgubbar men de kan vara lite vanskliga att använda i detta sammanhang eftersom de brukar dateras till 500-700 e.Kr.

Det blir kanske bättre att diskutera detta i Västra Vång tråden?

Opager
Det jag menar är att kontakterna var österut från Blekinge mot Möre och Öland redan 500-700 e.Kr, inte mot Skåne som en del tycks tro. Detta syns också under vikingatiden då Blekinge och Möre/Öland har väldigt lika begravningsseder. Även detta indikerar att kontakterna gick österut och inte västerut. Detta kontaktnät fortsätter sedan framåt i tiden.

Bäckahästen
Inlägg: 1563
Blev medlem: 30 april 2015, 22:45
Ort: Blekinge

Re: När blev Blekinge danskt?

Inlägg av Bäckahästen » 26 februari 2018, 06:20

Jag har funderat på att i Blekinge är kroppkakor ”nationalrätt” och detsamma gäller på Öland och i Småland, men skånska kroppkakor har jag inte hört talas om. Kanske ett sentida inflytande från öst/norr? :D

Skriv svar