Slaget vid Grimberghum 1180-talet

1066 - 1520
Lars Otto
Inlägg: 69
Blev medlem: 26 maj 2015, 21:27

Re: Slaget vid Grimberghum 1180-talet

Inlägg av Lars Otto » 17 november 2017, 17:34

Tack. Ett flertal intressanta inlägg som jag ska begrunda men behöver nog ett par dagar för detta. /L

Lars Otto
Inlägg: 69
Blev medlem: 26 maj 2015, 21:27

Re: Slaget vid Grimberghum 1180-talet

Inlägg av Lars Otto » 18 november 2017, 11:33

* Att Olof Basatömirs agerande år 1219 ”ogillades av kurian” kan tolkas som att han var för ung då. F.ö. ser jag inget hinder för att Olof är född runt år 1189.

* Myntkabinettet tillskriver Ulf Fase penningen LL VI I som har 6-stjärna.
http://www.myntkabinettet.se/fakta/gall ... nningar_15
Erik Eriksson tillhörde den ”Blå ätten” och hade därmed 6-stjärna.

* Länken till ”Myntstudier” är mycket intressant. Den berör frågor som tex när och hur Ulf Fase avträder. Svaret har stor betydelse för att förstå vad som pågick. En mycket intressant uppgift är att Erik Eriksson inte deltog vid Skänninge möte. Vad ligger bakom detta? Uppgifterna om Sigtuna är också mycket intressanta. Mer spännande nyheter kommer nog.

* Se Karl Döve: http://niels.dybdahl.dk/aner/gorm/GGtextGC.htm#I143804
Beakta årtalen: 1180 som är Karls Döves födelseår, 1210 som är Junker Karls födelseår.
Ulf Fase kan då inte vara son till Karl Döve.

* A. Botin 1757 sid 252 har en trovärdig förteckning av jarlar.
För den tiden var avsaknad av belägg ett svagt bevis.

* Som visats tidigare är Knut Långe inte identisk med Knut Holmgersson.
Dick Harrison verkar ha samma uppfattning.

* Att den 15-årige Knut Holmgersson år 1215 skulle samregera med Erik Knutsson är en lika orimlig tanke som att han år 1232 skulle samregera med den 15-årige Erik Eriksson.

* Erik Eriksson tycks röra sig runt Östergötland/Alvastra medan Knut Långe och Ulf Fase befinner sig i trakten av Enköping/Skokloster. Att Svea rike vid den tiden sönderfaller i tre delriken tycks också nutida historiker anse.

* Att Erik/Bjälbo försöker ta makten år 1234 är troligt men Ulf Fase, Junker Karl och Holmger Knutsson sitter kvar i Västmanland. Ulf Fase var ”Folkungarnas jarl”. Torgny Lagman kan vara exempel på en ledande person i Svealand (som f.ö. ofta samverkade med Östgötarna).

* Att Knut Långe, Erik Eriksson och Ulf Fase samtidigt råkar ”dö lägligt” är inte trovärdigt. Möjligen dör Ulf av ålder men Knut och Olof stupar enligt Lagerbring, Dalin och Benzelius vid en drabbning vid Sparrsätra år 1234. Jag tycker dagens historiker gör fel när de mörkar detta.

* Erik Eriksson är ett intressant kapitel. Han är ”den siste Folkungen” och brorsson till Knut Långe men står under Bjälbo/Rikissa inflytande. Han är möjligen lätt handikappad men kan förväntas sitta kvar på tronen i bortåt 30 år. Det är helt oacceptabelt för Birger som med sina hårdföra söner börjar kavla upp ärmarna för att ta hand om landet. Attributen ”Läspe och halte” är tydlig propaganda från Bjälbo. Den har haft effekt i 700 år. Ohlmarks skriver: ”Erik var förstås en degenererad stackare”. Ingen vågar knysta ett ord om hur Erik försvinner. Adolf H. hade varit imponerad. Han hämtade mycket inspiration från forntida historia.

AndreasOx
Inlägg: 707
Blev medlem: 12 juni 2016, 21:15

Re: Slaget vid Grimberghum 1180-talet

Inlägg av AndreasOx » 18 november 2017, 15:59

Karl Döve anses vara identisk med den Karl, (halv)bror till Birger brosa, som uppträder i två brev från ca 1192 (SDHK268, 284) och vars sigill hittades för ett antal år sedan. Födelseår vet man i princip inte för icke-kungliga personer under medeltiden - det är alltid mer eller mindre underbyggda gissningar - förutom namngivning efter far/äldre släkting. Så junker Karl, om han var sonson till Karl Döve, kan inte ha fötts innan Karl Döve stupade 1220. Den som påstår något annat måste antingen visa att junker Karls farfar inte var Karl Döve eller att andra medeltida personer var namngivna efter levande far/farfar/...
Dick Harrison skriver på sid 116 i Jarlens sekel: "I en kungalängd från sent 1300-tal ges Knut visserligen efternamnet Joansson, men uppgiften är mycket osäker. Eftersom vi vet att Knut hade en son som bar namnet Holmger är det troligare att även kungens fader bar detta namn." Dvs. Harrison tror på Knut Holmgersson.
Som så mycket annat i tidig svensk historia kommer vi aldrig att få veta helt säkert vad Knut långes far hette, om inte helt ny källa hittas.
Vilka belägg finns det för: "Erik Eriksson tycks röra sig runt Östergötland/Alvastra" ? Enligt bevarade brev tycks han enbart vara verksam i Västergötland och östra Småland. Att Erik och Knut samregerade 1232-1234 innebar, om det verkligen var så, att de hade makten i varsin landsdel.
Slaget vid Sparrsätra 1247 omnämns i vår äldsta primärkälla (förutom bevarade brev) Skänninge/Sigtunaannalerna, se http://www.fotevikensmuseum.se/utblick/ ... utb006.htm. Dessa annaler hittades först 1867, dvs. är anledningen till att moderna historiker tveklöst förlägger detta slag till 1247. Intressant nog omnämns inte Knut långe i annalerna, däremot att Varnhems kloster brändes ner 1234.
Det är inte osannolikt att Knut långe dog i ett slag vid Sparresäter i Lerdala, Västergötland 1234, enligt lokal tradition och äldre historiker. Min gissning är att Knut långe aldrig utövade kungamakt i Götaland (därav inte omnämnd i annalerna som antagligen skrevs i Skänninge), däremot att han försökte besegra Erik när han blev myndig 1234. Att Erik (13 år gammal) flydde till Danmark 1229 kan ju, förutom nederlaget vid Olostrum, bero på att hans främsta stöd biskop Bengt och lagman Eskil hade dött åren innan. Dvs någon annan maktgruppering tog makten åtminstone i Västergötland 1229-1232, kanske ledd av lagmannen Gustav. Han ser maktmyndig nog ut på sitt sigill, http://wadbring.com/historia/sidor/vglag2.htm

Lars Otto
Inlägg: 69
Blev medlem: 26 maj 2015, 21:27

Re: Slaget vid Grimberghum 1180-talet

Inlägg av Lars Otto » 21 november 2017, 16:10

Ett litet förtydligande: - Ett par år innan Erik Erikssons ”lägliga frånfälle” säkrar Birger arvsrätten till kronan genom att gifta sig med Eriks syster. (GW hade nog triggat på detta.)
Ulf Fase och Junker Karl kan med god sannolikhet anses vara son resp. sonson till Joar Jedvardsson. Följande fakta ger stöd för detta:
1. Rimkrönikan anger flera släktband till den Erikska ätten.
2. Både Ulf och Junker Karl agerar under inbördeskriget på Folkungarnas sida.
3. Både Ulf och Junker Karl har markinnehav i Folkungarnas område Skokloster.
Uppgiften att Ulf Fase är son till Karl Döve kan tills vidare anses komma från en namnförväxling. Det saknas stöd i fysiska förhållanden.
* I ”Jarlens sekel” skriver Dick Harrison att Knut Långes far kan ha haft namnet Holmger men han ger inte belägg för att personen Knut Holmgersson är identisk med Knut Långe. Han säger ”det har spekulerats” och röjer därmed tvivel. Redan faktum att Knut troligen är född runt år 1200 ger skäl för misstro.
* Jag har en längre tid samlat indicier för Knut Långes identitet i dokumentet ”Folkungarna”. I väntan på vederläggning av dessa indicier anser jag att identiteten är klargjord. Vissa indicier som tex Knut Knutssons sigill kan anses vara ”nya källor”.
* År 1232-34 och möjligen även tidigare satt Knut Långe troligen i Västmanland och Erik Eriksson i Östergötland men någon ”samregering” var det nog inte tal om. Birger försöker lösa det på sitt sätt men det visar sig inte räcka med att Knut försvinner. Skokloster var Knut Långes hemort. Alvastra kan knytas till den Sverkerska ätten sedan mordet på Sverker den gamle. Olostrum har av flera ansetts kunna falla tillbaka på det latinska namnet för Alvastra.

Lars Otto
Inlägg: 69
Blev medlem: 26 maj 2015, 21:27

Re: Slaget vid Grimberghum 1180-talet

Inlägg av Lars Otto » 22 november 2017, 21:21

Jag har tills vidare följande uppfattning om Ulf Fases genealogi.

Olof Dalin gör i sin Historia del 2 kap 7 avsn 4 ett uppenbart misstag när han antar att Ulf Fase är identisk med Ulf Karlsson. Från SDHK 470 framgår tydligt att Ulf Jarl är bror till Olof Basatömir och därmed också känd som Ulf Joarsson Fase. Det är troligt att Sturla Tordsson gör samma tabbe när han skriver Håkonar Saga.

OK?

Lars Otto
Inlägg: 69
Blev medlem: 26 maj 2015, 21:27

Re: Slaget vid Grimberghum 1180-talet

Inlägg av Lars Otto » 22 november 2017, 22:19

Oops – råkade skriva bror istf far men poängen är att Knut kallat minst tre nära släktingar och andra sannolika grannar som vittnen.

AndreasOx
Inlägg: 707
Blev medlem: 12 juni 2016, 21:15

Re: Slaget vid Grimberghum 1180-talet

Inlägg av AndreasOx » 23 november 2017, 20:25

Av SDHK470 framgår att ärkebiskopen, prästen i Uppsala, jarl Ulf och 4 stormän beseglade Knut långe:s gåva av jord i Uppsala. Gåvan gäller uppenbarligen en mycket stor och viktig donation mitt i Uppsala, ungefär som att donera Östermalm. Om dessa beseglade som släktingar eller i någon annan egenskap framgår inte. Att ärkebiskop Olof och prästen bevittnar i sina roller som kyrkomän är uppenbart, annars skulle annat förhållande ha omnämnts. Ordningen mellan sigillvittnen anses avspegla deras betydelse. Att jarl Ulf räknas upp mellan ärkebiskopen och Uppsala-prästen tyder på att han beseglar i sin roll som sveajarl. Eftersom Alle från ”vacsatunum” (gissningsvis Vaksala tun) uppräknas efter de 2 berörda lagmännen bör Alle ha beseglat som häradshövding för Vaksala härad. Lagmännen och Alle bevittnar alltså gåvan för att den avsåg jord under deras domvärjo. Återstår Johan de Grimberghum (borde vara Gränberga väster om Uppsala, se http://www.sau.se/wp-content/uploads/20 ... 013_20.pdf). Johan bör ha varit Knut långes närmaste släkting, dvs godkände gåvan (och avstod därmed från arvsanspråk) med sitt sigill. Namnet Johan antyder att Knut långes far trots allt kanske hette Johan (gissar då att han var gift med en dotter till Holmger Filipsson för att förklara namnen på sönerna). Lockande är att anta att Johan de Grimberghum var identisk med Johan Ängel d.ä. eftersom SDHK470 är bevarat tack vare senare uppgörelser om ätten Ängels gods. Jag kommer att skriva om detta separat, inväntar först vad DMS 1:3 eventuellt skriver om Gränberga och denna donation.
Min preliminära slutsats är att slaget vid Grimberghum på 1180-talet har stått vid nuvarande Gränberga någon kilometer nordväst om Uppsala domkyrka.

Lars Otto
Inlägg: 69
Blev medlem: 26 maj 2015, 21:27

Re: Slaget vid Grimberghum 1180-talet

Inlägg av Lars Otto » 24 november 2017, 10:22

Brevet SDHK 470 avser ett möte om en lokal bagatellfråga i trakten av Uppsala. Det hade varit en förolämpning att be Birger Jarls kusin Ulf Karlsson att agera som vittne vid ett sådant möte. Knut ber i stället ett antal närboende släktingar och vänner om hjälp. Ulf Jarl är med stor sannolikhet inte Ulf Karlsson utan Knut Långes Jarl och släkting Ulf Joarsson som tillsattes av Knut år 1229. Att det är Ulf Fase som vidimerar brevet måste anses vara säkert.
Enligt Raneke bör en trolig hemort för Ulf Karlsson vara trakten av Skänninge. En resa därifrån till Uppsala var på 1200-talet ett större företag som bara genomfördes då rimliga skäl motiverade detta.
Johan de Grimberghum var ju frågan som inledde denna tråd. Jag anser att hans genealogi är tydligt beskriven och belagd i dokument ”Folkungarna”.

Lars Otto
Inlägg: 69
Blev medlem: 26 maj 2015, 21:27

Re: Slaget vid Grimberghum 1180-talet

Inlägg av Lars Otto » 24 november 2017, 20:17

Förvirringen runt Ulf Fase och hans son Karl verkar vara total. I SDHK 621 år 1248 dyker det som vittnen upp bl.a. jarl Birgers bror Karl och hans son med samma namn! Vilka var dessa? Birger Brosas bror Karl Döve Bengtsson dog ju i Estland år 1220 och hans kända son Karl Karlsson hette inte Bengtsson. Han hade en son Ulf Karlsson som dock var född efter år 1240. Det är inte heller känt att Birger Jarl hade en son med namnet Karl dock hade han en bror med detta namn som faktiskt stupade i Estland år 1220. Han kan då vara känd som Karl Döve Magnusson. Ytterligare virrigt blir det om man synar SBL. Där anger Gillingstam att sonen (i SDHK 621) var Karl Ulfsson, son till Ulf Fase. Någon Ulf Karlsson eller Ulf Fase finns inte i SBL vilket är anmärkningsvärt eftersom Ulf Fase var en beryktad person. Karl Döve Bengtsson verkar bara ha haft sonen Karl men om Karl Döve Magnusson haft någon son Karl eller Ulf är fn okänt.
Enligt Norsk historia blev Birgers dotter ledsagad till Norge av en Karl Ulfsson som har antagits vara Ulf Fases son Junker Karl Ulfsson. Här finns dock både kronologiska och logiska orimligheter eftersom Birger vid samma tid försöker mörda Junker Karl (troligen Joarsson).
Några slutsatser av dessa virrigheter är:
1. Det fanns ett flertal personer med namnen Ulf Karlsson och Karl Ulfsson.
2. Ulf Fase var inte son till Karl Döve. Det stöds bl.a. av att de i stort sett var jämnåriga.
3. Mycket talar för att Ulf Fase var identisk med Ulf Joarsson. Det stämmer bra med att han var Folkunge, släkt med Knut Långe, Olof Basatömir, Johan de Grimberghum och boende i Skokloster.

AndreasOx
Inlägg: 707
Blev medlem: 12 juni 2016, 21:15

Re: Slaget vid Grimberghum 1180-talet

Inlägg av AndreasOx » 24 november 2017, 21:02

SDHK621 klassades som en förfalskning redan 1753, se kommentaren i SDHK.

Skriv svar