Slaget vid Grimberghum 1180-talet

1066 - 1520
Lars Otto
Inlägg: 69
Blev medlem: 26 maj 2015, 21:27

Re: Slaget vid Grimberghum 1180-talet

Inlägg av Lars Otto » 31 oktober 2017, 23:11

Ett litet förtydligande.

Vid Knut Långes kupp år 1229 avsätts Folke Jarl Birgersson och ersätts av Knut Långes släkting Ulf Fase.
( A. Botin 1757 )

Lars Otto
Inlägg: 69
Blev medlem: 26 maj 2015, 21:27

Re: Slaget vid Grimberghum 1180-talet

Inlägg av Lars Otto » 6 november 2017, 15:38

Lite mer lök på laxen. Fortsatt granskning visar en del nya fakta som är intressanta:

Huvudskälet till att Ulf Fase inte kan anses vara son till Karl Döve är de ganska tydliga beskrivningarna av hans uppträdande. Ulf Karlsson Döve var kusin till Birger Jarl Bjälbo. Hans son Karl ledsagade Birgers dotter till Norge inför hennes giftermål där. Lagerbring och Strinnholm som jag hänvisar till i Folkungarna samt ytterligare en vars namn jag tappat bort hittar kronologiska orimligheter i beskrivningen av resorna till Norge. Trolig förklaring är att man sammanblandar olika Ulf och Karl. Ulf Karlsson och hans son Karl som enligt uppgift bor i Östergötland/Skänninge umgås familjärt med Birger.

Fram till år 1251 pågår inbördeskrig i Sverige vilket också Vilhelm av Sabina konstaterar. Vid Knut Långes kupp år 1229 avsätts Karl Döves brorsson Jarl Folke Birgersson och ersätts av Knuts fars kusin Ulf Joarsson Fase. (A. Botin 1757). Inte troligt att Knut då valde Karl Döves son Ulf Karlsson! Karl Döve och Ulf Fase var troligen jämnåriga och därmed inte släkt. De dör 1220/i ett fältslag resp. 1248/av hög ålder. Motsättningarna mellan Ulf Fase och Birger Jarl blir starka (bl.a. Sparrsätra 1234-37). Ulf Fase som vistas vid Sko kan värja sig eftersom han är ”arméchef”. Ulf Fases son Junker Karl som tycks bistå Knut Långe vid kuppen 1229 när hans far väljs till Jarl, hotas till livet av Birger och tvingas emigrera till Tyskland. Att Junker Karl äger Flasta i Sko ger stöd för att han är son till Ulf Joarsson. När Ulf Fase dör blir Knut Långes son Holmger Knutsson omgående halshuggen. Det var två tydliga folkgrupper som låg i strid. Ulf Fase var ledare för Folkungarna tills han dör då Birger kan överta arméchefsjobbet och starta sina utrensningar (av bl.a. Knut Långes brorsson Erik Eriksson och andra Folkungar vid Herrevadsbro).

Med den gängse beskrivningen av Ulf Fase som son till Karl Döve blir historieskrivningen för den ytterst intressanta tiden runt år 1250 fullständigt obegriplig.

Synpunkter?

AndreasOx
Inlägg: 707
Blev medlem: 12 juni 2016, 21:15

Re: Slaget vid Grimberghum 1180-talet

Inlägg av AndreasOx » 7 november 2017, 20:43

Det finns ett otydligt indicium på att jarl Ulf fase inte var son till Karl döve, se mitt inlägg
https://forum.genealogi.se/index.php?topic=64968.0 20/2 2006
I övrigt håller jag med Kaj Janzon i ett av hans tidigare inlägg i den tråden - källorna före 1300 i Sverige är alltför fragmentariska för att genealogiska hypoteser ska vara meningsfulla. 2 smärre påpekanden:
* namn gavs endast efter avliden far/äldre släkting. Så om kung Knut har haft en son Knut måste han varit född 1196/97
* man blev inte gammal på 1100/1200-talet i Sverige. Jag har inte sett någon osteologisk rapport med ålder > 60 år.

AndreasOx
Inlägg: 707
Blev medlem: 12 juni 2016, 21:15

Re: Slaget vid Grimberghum 1180-talet

Inlägg av AndreasOx » 7 november 2017, 21:00

Några detaljer till:
Biskops minimiålder var 30 år, dvs Olof basatömir var född senast 1189
Folke jarl stupade 1210
Hur vet man att Kristina ägde Long 1214 och att Birger jarl ägde Long 1251? Att Birger jarl dog där är ett antagande om ”Jälbolung”. Long tycks inte vara omnämnt i några tidigmedeltida brev. Däremot skänktes granngården Lagmanstorp till kyrkan 1277.

AndreasOx
Inlägg: 707
Blev medlem: 12 juni 2016, 21:15

Re: Slaget vid Grimberghum 1180-talet

Inlägg av AndreasOx » 8 november 2017, 09:16

Lars Otto skrev:Hos Dalin hittas minst fyra olika uppgifter om Ulf Fase. Två ggr son till Karl Döve och två ggr son till Joar Jedvarsson.
Jag hittar bara 3 belägg i Dalin och i samtliga anges Ulf fasi vara jarl och son till Karl döve:
sid 190, 197 och 214. Se http://runeberg.org/svearikehi/2/0242.html osv.
Ulf Joarsson beskrivs på s 186 som far till Olof basatömir och tydligen tillhörande en tidigare generation än de aktiva stormännen 1220.

Lars Otto
Inlägg: 69
Blev medlem: 26 maj 2015, 21:27

Re: Slaget vid Grimberghum 1180-talet

Inlägg av Lars Otto » 11 november 2017, 21:21

Jag tackar för synpunkter. Några kommentarer:
- Ett antal ”regler” anförs:
- Namn ges bara efter avliden släkting,
- ”Ingen” äldre än 60 år,
- Biskop min 30 år.
Intressant, men som bevis krävs garanti för att reglerna följs till 100% utan undantag.
Behöver mer tid för att tolka länken ”forum/Genealogi”. Även här tycker jag man verkar stödja sig på ”Regler” som förväntas följas. Är också handikappad vad gäller Latin. Man måste alltid vara beredd på misstag.
Behöver tid för framtagning av belägg för Kristinas bosättning i Long. Det baseras på en uppgift jag fått. Kan omöjligt ha uppfunnit detta på egen hand. Antog detta var trivialt.

Annars är min bild enligt följande:
Ulf Fase:
- Ulf Fase dör sannolikt år 1248 vid hög ålder. Hans son Junker Karl bedöms vara född runt år 1210 och Ulf bör vara född före år 1175.
- Karl Döve dör år 1220 vid ett fältslag. Han bör då vara född efter år 1175. Det syns vara möjligt men inte troligt att Ulf Fase är son till Karl Döve.
- Junker Karl äger Flasta i Sko. Det tyder på att han är son till Ulf Joarsson.
- Rimkrönikan anger att Junker Karl är ”frände” till Ingeborg Eriksdotter (av Eriksätten).
- Ulf Fase var släkt med Knut Långe, hade 6-stjärna i sitt vapen, var Folkunge och stred mot Bjälboätten. Kan något av detta betvivlas?
- Enligt Dalin är Ulf Fase son till Joar Jedvardsson och Olof Basatömir son till Ulf. Del 2, 1750, k4a13s121 samt k6a15s186. Förstår ej hur den senare kan anses höra till en äldre generation. Mer belägg kan anföras, tex Svenska adelns ättar-taflor.
Om Birgers kusin Ulf Karlsson är identisk med Ulf Fase blir historieskrivningen helt paradoxal. Jag får återkomma till detta om så är nödvändigt.

Lungs bo:
- År 1214 återvänder Erik dH dtrdtr Kristina till Västergötland när hennes Norske man dör. Hon slår sig ner på kungsgården Lungs bo i Long. Att hon gör detta tror jag tyder på att gården tidigare lytt under (den Blå) Eriksätten. Gårdens kallades ”Jälbolung”.
- År 1216/17 gifter sig Kristina med Birger Jarls äldre bror Eskil Magnusson. I avsaknad av annan uppgift är rimligt anta att de bebor gården Lungs bo.
- År 1219 besöker Snorre Sturlasson Eskil och Kristina. I avsaknad av annan uppgift är rimligt anta att de möts i Lungs bo. Birger måste rimligtvis ha mött Snorre där.
- År 1227 dör Eskil och Birger får sannolikt ärva delar av Lungs bo där jag har intryck av att han ofta vistas.
- År 1247 inträffar det avgörande slaget vid Sparrsätra. Folkungarna förlorar sin frihet och många av deras egendomar konfiskeras. Lung?
- År 1251 gifter sig Birgers dotter Rikissa med kung Håkon i Norge. Birger kan inte delta för han är förvarnad om angrepp. Han avvaktar, rimligtvis på Lungs bo nära färdvägen mot Norge, och möter samma vecka vid Herrevadsbro angriparna som kommer längs denna färdväg.
- År 1266 dör Birger på Jälbolung.
- År 1278 doneras Lagmansgården i Lungs bo som Bengt Magnusson sannolikt ärvt efter sin bror Birger (Fornv 1920, SDHK 1058).

AndreasOx
Inlägg: 707
Blev medlem: 12 juni 2016, 21:15

Re: Slaget vid Grimberghum 1180-talet

Inlägg av AndreasOx » 12 november 2017, 08:58

Enligt kanoniska rätten måste biskop vara 30 år, påvlig dispens krävdes annars. Ex. Kettil Karlsson Vasa 1458.
Den ende storman död före 1400 jag känner till som bevisligen blev äldre än 60 var Knut Jonsson Blå, nämnd 1292, dog 1347. Kungarna blev max 50 år (Knut Eriksson), oftast betydligt yngre.
Kung Erik Eriksson och Karl Döves son Karl var uppenbarligen postuma (och junker Karl antagligen född cirka 1221 och namngiven efter sin nyss döde farfar). Jag känner inte till någon medeltida namngivning där son fick namn efter levande far/farfar.
Birger jarl:s söner och sonsöner avsatte och slog ihjäl varandra efter bästa förmåga så ifall Ulf fasi & Birger jarl var fiender var det inte unikt. Att Ulf fasi stred mot Bjälboätten är inte belagt. Det tycks ha varit Ulf:s död som utlöste sammandrabbningarna 1247-1252, gissningsvis att Birger jarl ansåg sig ha bättre rätt till jarl-titeln som svåger till kungen än vad Ulf jarls son och/eller Knut långes söner hade.
På sid 121 och 186 i Dalin står det enbart att Ulf Joarsson var far till Olof basatömir. Att Ulf Joarsson varit jarl omnämns inte.
Ulf fasi:s vapen är inte känt, däremot hade han intressant nog myntningsrätt vilket antyder näst intill kunga-status. Sid 6 i http://www.archaeology.su.se/polopoly_f ... 1_high.pdf beskriver Ulf fasi som de facto kung i Uppland. Notera att vapenskicket under 1200-talet var allt annat än stabilt, och måste användas försiktigt i genealogiska syften.
Mycket intressant om det finns en källa på Long 1214 - eftersom ägandet till bo-huvudgårdarna under den tiden är okänt förutom för Gudhem.

Lars Otto
Inlägg: 69
Blev medlem: 26 maj 2015, 21:27

Re: Slaget vid Grimberghum 1180-talet

Inlägg av Lars Otto » 13 november 2017, 14:15

Intressanta slutsatser!

Regeln om återanvändning av förnamn kan visa att Knut Knutsson (Långe) var född år 1195 eller -96. Det stämmer med uppgiften att Knut Erikssons söner var minderåriga vid Älgarås år 1205. Det stämmer också med faktumet att Erik Eriksson var född år 1216.

Karl Döve hade en son Karl Karlsson som föddes år 1220. Att det samma år dyker upp en sonson Karl Ulfsson är inte troligt.

Junker karl kan med god sannolikhet vara den Karl som deltog vid Knut Långes kupp år 1229. Han måste då vara född före år 1220. 1210 passar bra. De flesta uppgifterna jag hittar pekar på 1210.

På Ulf Fases mynt fanns 6-stjärna.

Jag har intryck av att våra hävdatecknare inte (heller) hade en klar bild av släktförhållandena och vem som var jarlen Ulf. Inte lätt att hålla reda på alla Karlar.

Ser ut som att jag måste återkomma med synpunkter på orimligheten att Ulf Fase var Birger Jarls kusin. Visserligen var Bjälboättens företrädare hänsynslösa men jag tror det fanns gränser. Med min tolkning blir relationerna mycket mer sannolika.

Ett besök i Long är värt besväret. Byn läge och struktur är intressant med ”Lagmansgård” mm. Jag tycker orten är värd mer uppmärksamhet. Byns läge motiveras av goda vattenvägar åt olika håll.

Lars Otto
Inlägg: 69
Blev medlem: 26 maj 2015, 21:27

Re: Slaget vid Grimberghum 1180-talet

Inlägg av Lars Otto » 13 november 2017, 19:32

Om Olof Basatömir är född år 1194 blir han 30 år 1224 då han tillträder som ärkebiskop i Uppsala.

Jag upprepar: Det är inte troligt att Knut Långe vid kuppen 1229 byter ut en av Birgers kusiner mot en annan. Han vill säkert ha en Jarl ur den egna släkten. Birger gör ett försök att ta över makten med ett anfall år 1234 vid Sparrsätra men det verkar inte ha givit seger. Folkungarna Knut och Olof stupar men Erik Eriksson, Holmger Knutsson och Ulf Fase med son sitter kvar. Birger får bida tiden i 13 år tills Ulf börjar närma sig strådöden då ett nytt anfall vid Sparrsätra år 1247 lyckas bättre. Inom kort lyckas Birger eliminera Holmger Knutssson och Erik Eriksson. Ulf dör av ålder och vid Herrevadsbro lyckas Birger eliminera de resterande Folkungarna utom Junker Karl som tvingas emigrera.

AndreasOx
Inlägg: 707
Blev medlem: 12 juni 2016, 21:15

Re: Slaget vid Grimberghum 1180-talet

Inlägg av AndreasOx » 15 november 2017, 14:27

Olof basatömer var biskop i Strängnäs senast 1219 (SDHK369).
Enligt http://www.gorgon.n.nu/penningar-995-1363 så är mynten med sexuddig stjärna inte Ulf fasi:s utan Erik Erikssons.
Artikeln om Knut långe & Ulf fasi:s mynt i http://www.archaeology.su.se/polopoly_f ... 1_high.pdf är mycket tänkvärd, tillsammans med följande fakta:
* Ingen jarl finns belagd mellan 1220 och 1231, trots flera brev där jarlen borde varit delaktig. Däremot omnämns Sveriges första riksråd, där flertalet hade västgöta-anknytning, förutom Knut Holmgersson (SDHK412).
* Brev som kung Erik utfärdar är enbart från Västergötland och västra Småland.
* Enligt Lundaannalerna återkom Erik 1232 "till sitt land": "Ericus rex Swecie rediit in terram suam"
* Myndighetsålder för svenska kungar var 18 år

Min sammanfattning:
När den omyndige Erik Erikssons kansler/förmyndare biskop Bengt av Skara dör 1228, samtidigt med lagman Eskil:s död och att Knut Kristinasson flyttar tillbaka till Norge, antar Knut långe Holmgersson kungatiteln. Erik är i Danmark något år men återvänder 1232 till Västergötland.
När Erik blir myndig 1234 återfår/återtar han kungatiteln i hela Sverige, men regerar i praktiken enbart i Västergötland. Knut långe dör samtidigt, förvånansvärt lägligt.
Ulf fasi behåller den reella makten i Mälardalen, som "svearnas jarl och rex upsaliæ"
Birger jarl bygger upp sin maktbas i Östergötland och tar makten även i Mälardalen efter slaget vid Sparrsättra 1247. Erik dör 1250, lägligt, när Birger i princip konsoliderat sin makt i hela Sverige.

Skriv svar