Saxo och det svenska kungavalet

1066 - 1520
Kungsune
Inlägg: 1452
Blev medlem: 4 maj 2015, 08:37

Re: Saxo och det svenska kungavalet

Inlägg av Kungsune » 7 november 2018, 10:26

Hade man ens börjat med Eriksgator på den tiden?
Enligt västgötalagens kungalängd hade man ju det och vi vet att installationsresor var brukligt på kontinenten så det finns ingen anledning att tro något annat väl? Det är ju ett praktiskt förfarande i legitimeringsprocessen som måste ha tillgått på något vis om man förväntar sig att vinna stöd. Hur skulle man annars göra för att bli antagen?
Tror inte man behöver stirra sig blind på regioner. Han kan mycket väl ha ett västgötskt ursprung. Säkert har de haft starkare stöd i vissa regioner men det är nog mer komplext än så.
Kanske beror tillnamnet Westgotus/Wæsgæthe
Eller så är det som med "Vendelkråka". Ragnvald Wæsgæthe blev ett huvud knapp i Waesgaethe

Castor
Inlägg: 644
Blev medlem: 1 maj 2015, 07:08
Ort: Norrtälje

Re: Saxo och det svenska kungavalet

Inlägg av Castor » 7 november 2018, 11:22

Kungsune skrev:
Hade man ens börjat med Eriksgator på den tiden?
Enligt västgötalagens kungalängd hade man ju det och vi vet att installationsresor var brukligt på kontinenten så det finns ingen anledning att tro något annat väl? Det är ju ett praktiskt förfarande i legitimeringsprocessen som måste ha tillgått på något vis om man förväntar sig att vinna stöd. Hur skulle man annars göra för att bli antagen?
Västgötalagens kungalängd i sin nuvarande form, som ju har tillkommit mer än hundra år efter Ragnvalds nesliga död, verkar vara en smula tillrättalagd, kanske strök man Magnus Nilsson i samma veva.

1100-talet var en tid fylld av splittring och stridigheter. Det är svårt att tänka sig att Sverker den gamle eller Erik den helige skulle ha ridit ut på eriksgator. Kanske infördes inte eriksgatan som institution förrän 1210 i samband med den första kröningen av en konung - Erik Knutsson - och kanske var det även han som gav namn åt arrangemanget?

Kungsune
Inlägg: 1452
Blev medlem: 4 maj 2015, 08:37

Re: Saxo och det svenska kungavalet

Inlägg av Kungsune » 7 november 2018, 11:29

Varför?
Eriksgatan ät såklart en irrelevant beteckning men installationsresor i någon form har ju varit helt nödvändiga när fler än ett landskap hade samme kung.

Castor
Inlägg: 644
Blev medlem: 1 maj 2015, 07:08
Ort: Norrtälje

Re: Saxo och det svenska kungavalet

Inlägg av Castor » 7 november 2018, 12:00

Man grep väl helt enkelt makten med våld? Som Magnus Henriksson t.ex. Han nämns bara i förbigående i Västgötalagens kungalängd, och finns till skillnad från Magnus Nilsson med i Langfredgatal och övriga gamla förteckningar. Frågan är om man tidvis inte hade olika kungar i olika landskap. En viss kung Kol (Sverkers far?) ska, enligt en sen källa, ha styrt Östergötland på Inge den yngres tid och det är väl även lite ovisst om Sverker den gamle var kung över mer än Östergötland? Hans son Karl tycks iaf ha blivit kung i "hela Sverige" efter att ha besegrat Magnus Henriksson.

Kungsune
Inlägg: 1452
Blev medlem: 4 maj 2015, 08:37

Re: Saxo och det svenska kungavalet

Inlägg av Kungsune » 7 november 2018, 12:27

Tror du verkligen man var så korkade? Våld var nog något man bara tog till när inget annat fungerade. Organisationen och det jämna bytet tyder väl snarare på att man förhandlade och att diplomati rådde för det mesta även om den var underbyggd med våldsredskap. Det verkar dessutom som att fraktionerna korsar gränserna och inte alls är så tydligt uppdelade i landskap.

Carl Thomas
Inlägg: 2051
Blev medlem: 15 april 2015, 15:05
Ort: Jämtland

Re: Saxo och det svenska kungavalet

Inlägg av Carl Thomas » 7 november 2018, 18:10

Var bland alla dessa Kungar var Tingens funktion?

Varför nämns upp till 3 samtida kungar flera gånger i våra källor?

Thomas
Historia är färskvara.

Kungsune
Inlägg: 1452
Blev medlem: 4 maj 2015, 08:37

Re: Saxo och det svenska kungavalet

Inlägg av Kungsune » 7 november 2018, 18:20

Precis. Även om man dödade en kung måste man ju ha med sig tingen om det ska hålla mer än en vecka.
Gotha summam visar ju att det var Göta samling (ting) som bestämde att Magnus skulle bli kung. Uppenbarligen fanns även andra ting i Sverige som inte gillade detta utan utsåg egen kung och som Carl Thomas skriver hände ju det flera ggr. När man valde samma kung lär ju detta ha skett vid fler än ett ting följaktligen.

Carl Thomas
Inlägg: 2051
Blev medlem: 15 april 2015, 15:05
Ort: Jämtland

Re: Saxo och det svenska kungavalet

Inlägg av Carl Thomas » 7 november 2018, 19:42

Vi är helt unika eftersom vi har en 12.000 år lång historia bakom oss - utan att vi har varit ockuperade av annat land. Våra lagar är helt unika eftersom de växt fram under denna tid och så långt bak i tiden vi kan se har lagar skapats på tingen av fri män med majotitetsbeslut.
Redan Tacitus sktiver att vi hade våra vapen (läs krigsvapen) inlåsta och att de vaktades av en träl = redan för 2000 år sedan fanns här en organisation/administration som hade fattat ett antal beslut för att hålla intern fred - men krigsvapen fanns för försvar när vi blir anfallna.

Japp, tingen i respektive Land tillsatte Kungar genom majoritetsbeslut. Om någon försökte gripa makten med våld var han inte kung lång tid eftersom han fick alla fria män emot sig eftersommderas lagstadgade makt hotades.

Vi har i våra källor och sagor mängder av kungar, det dräller av dem, vi hat nöstan alltid minst två kungar, ibland har vi tre samtida kungar. Sveaskolan gav vissa kungar titeln "medregenter" - men det underliga är att efter 1260 finns det inga medregenter längre - och då ersattes Landkungarna av en gemensam kung över alla Land = när arbetsbördan ökade många hundra procent behövdes ingen medregent längre... :)

jag är personligen övertygad om att vi hade Landkungar/Landskapskungar fram till ca 1260 och därefter en gemensam kung över alla Land. Det är därför det dräller av kungar i vår historia. Vi borde alltså ta fram kungalängder för alla Land/Landskap fram till 1260. Vi har en sådan kungalängd över VG, liksom vi vet VG;s lagmanslängd och biskopslängd.

Vår tragedi är att våra äldre historiker tolkade vår historia fel, bestämde att vi hade en enda kung för alla Land från 500 talet samt att Kungen stod över tingen och att vår historia var en romantisk krigshistoria där Svear och Götar stred ideligen - och det finns inte en enda källa som backar upp den historiesynen.

Vi måste börja från noll i princip för åren 1000-1260.

Vi vet idag vad runstenar berättar eftersom de numera är åldersbestämda.
År 1000 fanns det 4 runstenar norr om Mälaren - och ca 1500 söder om Mälaren.
Kortkvistrunor (Rökrunor) finns enbart söder om en gräns mitt i Mälaren och alla runfynd från Birkas svarta jord är Rökrunor (utom Ulvsundablecket)
År 1000 var området söder om Mälaren kristnat och området norr om Mälaren började akyivt kristnas ca 970.
Adam skriver år 1078 att Birka är Götarnas stad vilket stödjs av 16 runfynd i Birkas svarta jord, se ovan.

Så såg det ut runt år 1000 i Sverige.

Kan kristna kungar vara kung över även hedningar som blotar? Uppland kristnades 1080 officiellt.
Hur många kungar "avsattes" av befokningen norr om Mälaren - och varför? Och varför dortsatte den avsatte kungen att vara kung över VG/ÖG?

Var dessa kungar även unionskungar till och från?

Den äldre historiesynen låser vårt tänkande - vi måste analysera källorna och se vad de verkligen skriver.

Thomas
Historia är färskvara.

Castor
Inlägg: 644
Blev medlem: 1 maj 2015, 07:08
Ort: Norrtälje

Re: Saxo och det svenska kungavalet

Inlägg av Castor » 8 november 2018, 23:59

Carl Thomas skrev:Om någon försökte gripa makten med våld var han inte kung lång tid
Fast under 1100-talets andra halva var det snarare regel än undantag att ta livet av den sittande kungen för att själv ta makten. Och Knut Eriksson var ju kung i ett kvarts sekel....
Han vann Sverige med svärd och tog av daga kung Karl och kung Kol och kung Burislev och hade många slag mot Sverige och fick seger i alla
http://www.tacitus.nu/svenskhistoria/ku ... alagen.htm

Carl Thomas
Inlägg: 2051
Blev medlem: 15 april 2015, 15:05
Ort: Jämtland

Re: Saxo och det svenska kungavalet

Inlägg av Carl Thomas » 9 november 2018, 19:36

Castor, vet vi med full säkerhet att kungamorden inte först var förankrade på tinget innan de utfördes?

Eftersom nästan alla tror på att alla Land styrdes av en gemensam kung som satt i Uppsala från 500 talet och framåt är det få som är intresserade av att forska i om kungarna stod under tinget och var den dom verkställde tingets beslut - alltså att kung var en titel på en tjänsteman under tinget.

Samtidigt vet alla att kungar valdes på tinget av fria män med majotitetsbeslut, att tinget kunde avsätta kungen samt att kungen var avlönad av tinget. Eftersom denna kunskap, tagen från erkända källor, inte stämt in med vår äldre historiesyn anses källorna vara fel - och den äldre hostoriesynen som totalt salnar källor - vara korrekt :)

Togs kungar ihjäl utan att morden var förankrade på tinget?
Om ja på frågan - var morden inte alls planerade?
Var de egentligen dråp i haatigt mord betingade av omständigheterna?
Var omvärlden verkligen totalt okunniga i att morden/dråpen var planerade? Vilka kände till eventuellt planerade mord? Utfördes de på order? Uppmaning? Med stöd?

Här har ingen forskning utförts vad jag vet... Vet du?

Thomas
Historia är färskvara.

Skriv svar