Erik den Helige

1066 - 1520
konpe
Inlägg: 2
Blev medlem: 8 november 2021, 22:06

Re: Erik den Helige

Inlägg av konpe » 21 juni 2022, 14:55

Daniel K skrev:
15 juni 2022, 20:57
Helt klart spännande uppgifter. Kan du ge några exempel från boken på de "egenheter" som talar för engelsk påverkan?
Utöver det AndreasOx påtalar, så säger han även:
  • Det tyngsta argumentet för detta är domkapitlets uppbyggnad, dvs att det följde den benediktiska ordningen. Detta var mycket ovanligt och förekom i England. Som AndreasOx påtalar, så är det Engelska inflytandet redan existerande i Sverige vid den här tiden. Detta tematiserar dock även författaren och beskriver tex hur en viss präst Stefan, vars engelska ursprung man känner till och som verkade i Götaland, troligtvis inte kunde vara den som bidrog med dem engelska influenserna i Uppland. Av denna anledning anser författaren att någon annan "englandskälla" bör hittas (och argumenterar då för Erik den Helige är den enda troliga källan)
  • Att det vore mycket ologiskt att Thomas Beckets (engelsk ärkebiskop som mördades i en kyrka och i princip genast helgonförklarades) kvarlevor skulle förflyttats till Uppsala domkyrka, om det inte hade varit för nära/direkta kopplingar till England.
  • Sankt Henrik, missionsbiskopen som följde med Erik den Helige under korståget till Finland, sägs också vara engelskfödd, detta är ytterligare en engelskkoppling till Erik.
https://sv.wikipedia.org/wiki/Henrik_(helgon)

Visi
Inlägg: 248
Blev medlem: 19 juli 2019, 14:16

Re: Erik den Helige

Inlägg av Visi » 21 juni 2022, 18:30

Om jag går till heimskringla.no så ser det ut som om Sverres saga (Erik "Jatuardar sunar" nämns däri) kommer ifrån "Flateyarbók". I samma bok finns "Jatvarðr saga", helt uppenbart en saga om Edvard martyren.
Tycker därför att det mest rinliga är Jatvard=Edvard.

Visi
Inlägg: 248
Blev medlem: 19 juli 2019, 14:16

Re: Erik den Helige

Inlägg av Visi » 21 juni 2022, 18:59

Korrektion!
Om jag går till heimskringla.no så ser det ut som om Sverres saga (Erik "Jatuardar sunar" nämns däri) kommer ifrån "Flateyarbók". I samma bok finns "Jatvarðr saga", helt uppenbart en saga om engelska kungen Edvard (martyren eller bekännaren?) .
Tycker därför att det mest rinliga är Jatvard=Edvard.

Soar
Inlägg: 61
Blev medlem: 5 juni 2020, 16:14

Re: Erik den Helige

Inlägg av Soar » 27 juni 2022, 12:59

Är nog benägen att hålla med. Tänker också på sdhk 214, där stormannen JoaR fili eduardi står som vittne till Knut Erikssons jordabyte med Viby kloster. Tycker dock hans placering sist i raden av vittnen talar emot att han skulle vara identisk med kungens farbror J som omtalas i ett annat brev?
Det enda för mig som talar för en icke-nordisk härstamning är namnet Filip på Erik den heliges yngre son.
Namnet Filip är intressant! S:t Filippos ska ju ha vördats främst i de ryska och grekiska kyrkorna, och gjorts populärt i västra Europa genom Ingegerd och Jaroslavs dotter, gift med den franske kungen vid mitten av 1000-talet. Funderar på om kung Knuts bror Filip kan vara uppkallad efter den år 1118 avlidne svenske kungen med detta namn, för att visa på kopplingen till den gamla kungaätten. Idag framstår väl i och för sig Inge den äldre som Stenkilsättens främste, och äldre västgötalagens kungalängd kanske antyder att det var Stenkil som hade godast rykte i Västergötland på 1200-talet. Men vid 1100-talets mitt kanske man refererade till "gamle kung Filips dagar" på samma sätt som man refererade till exempelvis Sten Sture längre fram i historien?

Birger Brosas son hette också Filip, och framåt 1200-talet verkar det vimla av Filipar bland stormanssläkterna. Samma mönster gäller för de stora helgonnamnen Bengt, Matts, Peter, Johan, Lars och Nils m.fl. Alla dessa senare har fått ge namn åt kyrkor de varit skyddshelgon för över hela landet, men någon medeltida Filips-kyrka i Sverige har jag aldrig hört talas om. Hur kan det komma sig?

Nåväl. Har med intresse läst de ytterligare indicier som framförts angående Eriks påstådda engelska härkomst. Tycker dock som AndreasOx att alla de framförda indicierna utan problem skulle kunna vara resultatet av kulturellt inflytande från England. Relikerna från Thomas Becket till exempel skulle kunna vara en gåva från den engelske kungen till kung Knut, i likhet med vad Gillingstam nämner:
Ett par engelska räkenskapsnotiser från 85—86 visar, att konungen av "Suaðede" eller "Suadedie", tydligen Sverige, även skickat tre sändebud till England, vilka där fått kläde o till honom som gåvor från konung Henrik II hemfört järnstövlar, en hjälm o ett bröstharnesk. Detta är den äldsta, kända diplomatiska kontakten mellan Sverige o England.
Kulten av Thomas Becket spred sig tydligen snabbt till hov som stod i förbindelse med det engelska, om man får tro wikipedia.

I en annan tråd har vi ju pratat om runstenar med ordet själ. De med stavning som talar om engelskt inflytande återfinns ju i synnerhet i landskapen norr om Mälaren, och i de delar av Fjärdundaland och norra Tiundaland där runstensresandet höll sig kvar några decennier in på 1100-talet förekommer ännu vid denna tid engelska former, så att de engelska influenserna varit starka i det tidiga Uppsala stift är väl sannolikt.

Slutligen - är det någon som har hört något nytt om analysen av Erik den heliges DNA? Har projektet kört i diket?

AndreasOx
Inlägg: 1265
Blev medlem: 12 juni 2016, 21:15

Re: Erik den Helige

Inlägg av AndreasOx » 27 juni 2022, 18:43

Soar skrev:
27 juni 2022, 12:59
Är nog benägen att hålla med. Tänker också på sdhk 214, där stormannen JoaR fili eduardi står som vittne till Knut Erikssons jordabyte med Viby kloster. Tycker dock hans placering sist i raden av vittnen talar emot att han skulle vara identisk med kungens farbror J som omtalas i ett annat brev?
Om jag förstår rätt innebär vittnen till bytet att de har någon typ av arvsanspråk, dvs är släkt. Min gissning är att de vittnen som nämns före Joar (Peter trogill, Ingevald och Kol från Sko) var närmare släkt till kung Knut, ex. ingifta, än Joar Jedvardsson var.
Det enda för mig som talar för en icke-nordisk härstamning är namnet Filip på Erik den heliges yngre son.
Namnet Filip är intressant! S:t Filippos ska ju ha vördats främst i de ryska och grekiska kyrkorna, och gjorts populärt i västra Europa genom Ingegerd och Jaroslavs dotter, gift med den franske kungen vid mitten av 1000-talet. Funderar på om kung Knuts bror Filip kan vara uppkallad efter den år 1118 avlidne svenske kungen med detta namn, för att visa på kopplingen till den gamla kungaätten.
Kung Filip hade jag glömt - verkar rimligare att Filip Eriksson är namngiven efter sin mormors kusin än att anta utländsk härstamning.
Birger Brosas son hette också Filip, och framåt 1200-talet verkar det vimla av Filipar bland stormanssläkterna. Samma mönster gäller för de stora helgonnamnen Bengt, Matts, Peter, Johan, Lars och Nils m.fl. Alla dessa senare har fått ge namn åt kyrkor de varit skyddshelgon för över hela landet, men någon medeltida Filips-kyrka i Sverige har jag aldrig hört talas om. Hur kan det komma sig?
Mycket intressant - detta måste studeras närmare. Filip var snudd på det vanligaste namnet i Sverige ett tag. Alla engelska kyrkor nämnda i https://en.wikipedia.org/wiki/St._Philip%27s_Church är byggda på 1800-talet.

Skriv svar