Beowulfskvädets topografi

500 f.Kr. - 1066
Starkodder
Inlägg: 956
Blev medlem: 30 april 2015, 19:31
Ort: Lund

Re: Beowulfskvädets topografi

Inlägg av Starkodder » 13 september 2019, 11:13

Som sagt, Ytterby var nog föregångaren till Kungahälla. Frågan är dock om invånarna där på västra sidan av älven kallade sig götar eller något annat på 500-talet.

https://kungalvsposten.se/nyheter/hallb ... a-smallen/

Valdemar
Inlägg: 1090
Blev medlem: 20 augusti 2015, 09:16

Re: Beowulfskvädets topografi

Inlägg av Valdemar » 13 september 2019, 14:48

Bohuslän är ett ungt landskap såtillvida att namnet Bohus län började användas först under 1400-talet och att det inte fick sin nuvarande omfattning förrän på 1500-talet. Dessförinnan var det delat i två landskap, Ranrike i norr och Älvsyssel i söder, gränsen mellan dem gick vid Uddevalla. I isländska sagor nämns ett småkungadöme vid namn Alvhem som förmodligen var en föregångare till Älvsyssel, båda namnen syftar på Göta älv. Såväl Ranrike som Älvsyssel ingick i den vikingatida region som kallades för "Viken" och som omfattade allt land längs Oslofjorden. Senare under medeltiden kom namnet Viken att begränsas till att bara omfatta norra Bohuslän varmed "Ranrike" föll ur bruk. Eftersom Älvsyssel styrdes från borgen Bohus kom detta landskap att benämnas som Bohus län under 1400-talet, vilket sedan som sagt utsträcktes till att också omfatta norra Bohuslän på 1500-talet. Invånarna i Viken kallades för vikvärjar eller vikmän och enligt en teori kan ordet vikingar ha sitt ursprung i denna region. Invånarna i Älvsyssel kallades för älvagrimar.(Tacitus.nu)

Valdemar
Inlägg: 1090
Blev medlem: 20 augusti 2015, 09:16

Re: Beowulfskvädets topografi

Inlägg av Valdemar » 13 september 2019, 15:44

Magnus Barfots saga.

Magnus var kung i Norge och föddes 1073. De norska kungasagorna är i princip propagandatexter för de norska kungarna. Mot denna bakgrund blir sagans text intressant där Älvagrimarna fortfarande är en aktiv part och i opposition mot den norska kungamakten, in i 1100-talet.


8. Öster vid Elfven bodde en mäktig man vid namn Svenke Stenarsson. Han hade uppfostrat Håkan, innan Tore af Steg tog vid honom. Svenke hade ännu icke underkastat sig Konung Magnus.
Konungen kallade nu till sig Sigurd ullsträng och sade sig vilja sända honom att visa Svenke från land och konungens egor, «ty han har icke böjt sig under oss eller visat oss heder». I Viken voro tre ländemän, Sven bryggefot, Dag Elifsson och Kolbjörn klacke, som skulle hjelpa konungens sak till lagligt afgörande. Då genmälte Sigurd: «icke tänkte jag, att i Norge skulle finnas någon man, mot hvilken jag skulle behöfva hjelp af trenne ländemän». Konungen sade: «du behöfver icke taga hjelpen, om den icke är nödig».
Sigurd for med ett skepp i öster till Viken och sammankallade ländemännen, hvarefter ett ting påböds öfver Viken och dit kallades östan Elfbyggarne. Mycket folk kom, men på Svenke fick man vänta en stund. Sedan såg man en skara, glänsande som isstycken; då kom Svenke med sine män till tinget. Han hade fem hundraden män och de satte sig i en ring. Då uppstod Sigurd och sade: «Guds helsning och sin sänder konung Magnus till Guds vänner och sine[6], till alle ländemän och stormän, jämte fagra ord att han erbjuder sig till hufvud och värn för alle Norges män; det är godt att mottaga konungens tillbud». Då uppstod i Elfgrimarnes flock en man, stor och öfvermodig, i luden kåpa, med stafyxa på axeln och skålhatt på hufvudet; han svarade: «behöfs icke rulle, sa’ räfven, och drog musselskalet på isen».[7] Derefter satte han sig ned. Något senare stod Sigurd upp och tog sålunda till orden: «liten uppmärksamhet och föga vänlig få vi för konungens ord ur Elfgrimarnes flock, men med sådant mäter man sig sjelf. Konungen begär — för att göra hans ärende ännu tydligare — landskylder af stormännen och

kylarvende
Inlägg: 551
Blev medlem: 6 maj 2015, 11:48

Re: Beowulfskvädets topografi

Inlägg av kylarvende » 13 september 2019, 18:21

Valdemar!

Intressant ang grimmar. Man undrar t ex var de har fått namnet ifrån:

https://svenskanamn.alltforforaldrar.se/visa/Grim

"Grim=Gammalt fornnordiskt namn. Ett annat namn för Oden med betydelsen maskerad (jmf dagens ord grimma). Användes ofta som en del i ett namn (Tyrgrim, Grimulf etc)"

Man undrar vilken bebyggelse som fanns på Beowulfs tid längs göta älv. Här talas om föregångare till Lödöse?:

http://alvhem.blogspot.com/2009/09/svea ... immar.html

"Föregångaren till Lödöse är enligt min mening en eller flera Köpingar i Älven och dess mynning bl a Grönköping vid Skepplanda och Gamla Köpingen vid Trollhättan. Dessutom har säkert öarna utanför mynningen använts för handel som Brännö-Köpstads Ö. "

"Här slåss norrmän mot Götar och Älvagrimmar. Det är Götarna som försvarar sig och det kommer inga högtidliga ord från Normänn om att trakten varit norsk etc. Älven är Götarnas och Älvagrimmarnas."

Valdemar
Inlägg: 1090
Blev medlem: 20 augusti 2015, 09:16

Re: Beowulfskvädets topografi

Inlägg av Valdemar » 13 september 2019, 19:00

Ja det är ett knepigt namn. Har även sett begreppet Elvmännen någonstans vilket rimmar väl med Markmännen i Gränsmarkerna/Marks Härad utanför Borås. I princip är alla namn som kan hittas på folket i Älvsyssel kopplade till Älven:

- Älvagrimmar
- Alver
- Älvmännen

Enligt Stefan Brink så är det naturligt att se ett grundnamn för området som Alvhem=trakten vid Älven och de som bor där som Älvbor/Alver.

Någonstans uppströms, kanske vid Lilla Edet övertar begreppet Götar för dem som bor där.

Eftersom Älvagrimarna står i opposition till de nobla Norska kungarna har man oftast vad jag läst utgått från att -grimar är ett nedlåtande begrepp. De beskrivs som råbarkade och som onda. En förklaring jag sett är att -grima skall motsvara hästen grimma. Edsvägen vid Älven var medeltidens mest trafikerade väg i Sverige. Kan rollen som dem som leder hästkaravanen längs Edsvägen ha med saken att göra. Motsvarande roll för stammar vid de ryska floderna är kända från vikingatid.

Carl Thomas
Inlägg: 2020
Blev medlem: 15 april 2015, 15:05
Ort: Jämtland

Re: Beowulfskvädets topografi

Inlägg av Carl Thomas » 13 september 2019, 20:52

Grim innebär väl bister? Älvargrimar = de bistra vid älven.

De var kända för att de var snabbast att få en "armé" färdiga för strid, oftast till försvar - men även för attack.

Drottning Blanka fick Bohuslän som morgongåva och livgeding - men hon tackade nej till Orust och Tjörn för " det bodde så konstiga människor där".

Sammanlagt ger dessa beskrivningar en bild av ett folkkynne och kanske en lokal kultur växt fram kanske efter ständigt försvar av sitt Land ?

Thomas
Historia är färskvara.

Valdemar
Inlägg: 1090
Blev medlem: 20 augusti 2015, 09:16

Re: Beowulfskvädets topografi

Inlägg av Valdemar » 14 september 2019, 08:27

Det är en rimlig tanke. Området är ett av de fornborgstätaste i landet och motsvarande gäller för medeltid och framåt.

Starkodder
Inlägg: 956
Blev medlem: 30 april 2015, 19:31
Ort: Lund

Re: Beowulfskvädets topografi

Inlägg av Starkodder » 14 september 2019, 12:42

kylarvende skrev:
13 september 2019, 18:21
Valdemar!

Intressant ang grimmar. Man undrar t ex var de har fått namnet ifrån:

https://svenskanamn.alltforforaldrar.se/visa/Grim

"Grim=Gammalt fornnordiskt namn. Ett annat namn för Oden med betydelsen maskerad (jmf dagens ord grimma). Användes ofta som en del i ett namn (Tyrgrim, Grimulf etc)"

Man undrar vilken bebyggelse som fanns på Beowulfs tid längs göta älv. Här talas om föregångare till Lödöse?:

http://alvhem.blogspot.com/2009/09/svea ... immar.html

"Föregångaren till Lödöse är enligt min mening en eller flera Köpingar i Älven och dess mynning bl a Grönköping vid Skepplanda och Gamla Köpingen vid Trollhättan. Dessutom har säkert öarna utanför mynningen använts för handel som Brännö-Köpstads Ö. "

"Här slåss norrmän mot Götar och Älvagrimmar. Det är Götarna som försvarar sig och det kommer inga högtidliga ord från Normänn om att trakten varit norsk etc. Älven är Götarnas och Älvagrimmarnas."
Öster om Göta älv måste betraktas som götarnas område. Dvs även Skepplanda. Frågan är om det fanns någon samlad kung över älvgrimmarna västerut. Var låg deras huvudsäte?

(Den beryktade Starkotter kom från Starrkärr öster om älven, vilket ligger då alltså ligger inom götarnas område. Förmodligen är det väl så att Starkotters namn helt enkelt har utgått från ett "Starrkärrs-Otter" vilket senare förkortats och sammanblandats med hans starka framtoning i sagorna.) Hur är det idag, finns det kvar storvuxna personer i Starrkärr?

Bäckahästen
Inlägg: 1696
Blev medlem: 30 april 2015, 22:45
Ort: Blekinge

Re: Beowulfskvädets topografi

Inlägg av Bäckahästen » 14 september 2019, 12:58

Det blir en fin utflykt med nya fina foton att kika på för oss andra. :D

Valdemar
Inlägg: 1090
Blev medlem: 20 augusti 2015, 09:16

Re: Beowulfskvädets topografi

Inlägg av Valdemar » 14 september 2019, 13:37

Medellängden i Starkärr och Ahlafors är nog rätt normal:)

En naturlig gräns mellan Alver ( om vi kallar dem så) är antagligen kanske vid något fall tror jag. Upp till Lilla Edet kan man betrakta Älven som en havsvik. Alternativt är de stora fallen en rimlig gräns. Sen behövs det kanske inte någon hård gräns. Tänk på att Beowulf tillhör Wederas/ Havsgötarna initialt. Det är först när kusiner och morbror dör han får ta över Geatas. Sagan framställer honom som verksam i en mindre gruppering som är ”nära” geografiskt och släktmässigt en större Gruppering ( Geats). Lägg märke till att denna grupp kallas bl a för Havs-Geats. Havsgötar är väl ett rätt bra alternativt namn för invånarna i Älvsyssel?

Alvhem vid Örnäs i Alvhem är med största sannolikhet en centralplats under långa perioder. Det finns både storhög, guldskatt, skeppsdelar och fornborgar från Beowulfs tid.

Utifrån denna position vid dåtidens havsvik kontrollerade man all trafik på Göta Älv. Man kontrollerade även vägen in i Västergötland via Grönådalen. Det är ingen slump att man där hittat en stock som var del av en spärr i Älven på Beowulfs tid. Det finns fyra fornborgar runt Alvhem.

Från Örnäsberget har man siktlinjer för att hålla kontakt med flera andra fornborgar i Älvsyssel. När någon närmade sig platsen hade man gott om tid till förberedelser.

Skriv svar