Beowulfskvädets topografi

500 f.Kr. - 1066
kylarvende
Inlägg: 452
Blev medlem: 6 maj 2015, 11:48

Re: Beowulfskvädets topografi

Inlägg av kylarvende » 1 augusti 2019, 21:38

Starkodder!
Fina bilder igen. Stort tack. Vette ligger inte så långt bort. Ser intressant ut. Får se om jag tar mig en titt.

kylarvende
Inlägg: 452
Blev medlem: 6 maj 2015, 11:48

Re: Beowulfskvädets topografi

Inlägg av kylarvende » 8 augusti 2019, 22:48

Starkodder!

Det har skrivits väldigt mkt om de olika geats. Mängder av tolkningar. Man blir yr i mössan. Här beskrivs weder som "weather":

https://www.humanities.mcmaster.ca/~beo ... geats.html

Möjligen kan man koppla det till engelskans ord för lovgirig segelbåt:

https://en.wikipedia.org/wiki/Weather_helm

"requires pulling the tiller to windward (i.e. 'to weather') in order to counteract the effect"

Om lågtrycken som drar in från de brittiska öarna fanns även på Beowulfs tid är osäkert. Men västlig och sydvästlig vind brukar hänga ihop med nämnda lågtryck (här talas om södra Götaland, men man undrar om det inte även kändes av i Vette härad):

https://www.sydsvenskan.se/2019-03-07/b ... -pa-veckan

"Hela södra Götaland väntas få mycket hårda västliga vindbyar. Orsaken är ett omfattande lågtryck som närmar sig från de brittiska öarna och som kom in över Sverige under natten.

– Det är baksidan på det här lågtrycket som gör att det blåser upp i södra Sverige och främst i Skåne, där vindbyarna kan ha stormstyrka, säger Moa Hallberg, meteorolog på SMHI."

Se även:

https://www.smhi.se/kunskapsbanken/mete ... ion-1.4271

Jylland kanske hindrar de största vågorna att dra in över större delen av Västergötland vid sådana lågtryck. Möjligen är Jyllands funktion som vågbrytare el dyl mindre uppåt Strömstadstrakten och Vätte härad. Weder och Vätte skulle möjligen kunna anspela på att vara det omtråde där "geats" fick känna på det värsta vädret (blåsigt och stora vågor).

Ang Vette kan jag möjligen tillföra nedanst:

http://runeberg.org/display.pl?mode=mak ... hchapter=0

"Vette härad innefattar Näsinge och Skee pastorater, samt den till sistnämnda hörande staden Strömstad. Sitt namn har det utan tvifvel erhållit af den uti Skee socken belägna gården Vetteland, hvilken fordom var säte för de länsherrar, som befallde öfver detta härad. Det förer i sitt sigill en båt. Häradets tingsplats är i Strömstad."

Notera Brekka:

"Äldre namn på gårdar[3] i Nesinar, Hogdals och Lumulanda socknar: Sundboer (Sundby), Brekka (Bräcke), Nordboer
5
(Nordby), Austboer (Östby), Vestboer (Vestby), Sandakrar (Sandåker), Lifrassdalr (Löfveråsdal), Autn (Ytten), Sellatr (Selåter), Thorp i Oppinibygd (Torp), Gasholt (Gåshult), Hella eller Hellir (Helle, der Vesete på Helle bodde[4]), Husatypt (Hustyft), Kaflarud (Kafleröd), Regndalr (Ringdal) och Hrossholt (Roshult)."

Den gamla stavningen är intressant då det med "Ue" börjar dra åt w, snarare än v:

https://sv.wikipedia.org/wiki/Vette_h%C3%A4rad

"Ortnamnet skrevs omkring 1300 i Uetta herat och i Uetta heraði och omkring 1323 Vætta heraði. Flera tolkningsförsök har gjorts. Förleden har föreslagits vara ett mansnamn, det underjordiska väsendet vätte från folktron eller ånamnet Vätte. Den förhärskande teorin är dock att det syftar på den gamla tingsplatsen och sägenomspunna kungsgården Vättland (Vettaland omkring 1225) i Skee socken, omgiven av gravhögar."

Övernaturliga inslag kan inte uteslutas:

https://en.wikipedia.org/wiki/V%C3%A6ttir

"Vættr and wight normally refer to supernatural 'being', especially landvættr (land spirit), but can refer to any creature. The Norwegian vette is used much in the same way as the Old Norse vættr, as are the corresponding Swedish cognate vätte (dialect form vätter - Old Swedish vætter)[4] and the Danish vætte."

kylarvende
Inlägg: 452
Blev medlem: 6 maj 2015, 11:48

Re: Beowulfskvädets topografi

Inlägg av kylarvende » 12 augusti 2019, 09:59

Vem vet om Väderöarna låg ovanför vattenytan på Beowulfs tid? De ligger inte i Vette härad, av vad jag förstår. Utan längre söderut:

https://sv.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4der%C3%B6arna

"Väderöarna är en tidigare bebodd skärgård som består av hundratals klippholmar och skär i Skagerrak.Hela ögruppen ligger i Tanums kommun (Kville och Tanums socknar) och är belägen ca 13 km väster om Fjällbacka.Ögruppen är skild från fastlandet av Väderöfjorden."

"På en karta av Kjettil Classon Felterus från 1658 är öarna utritade med beteckningen Weröiyerne"

Kan man kolla på en karta över Idefjorden (Ringdalsfjorden), där Svindesund ligger, och se om några ortnamn stämmer med Beowulfkvädet? Men lanhöjningen och annat som har förändrat sig med tiden?

Det närmaste jag kan hitta till Vette härad ang landhöjning mm är Smögen.

http://www.klimatupplysningen.se/2010/1 ... er-vatten/

Landhöjningen (sk absolut landhöjning) är för Smögen: 3.2 mm/år. Smögens apparenta landhöjningen (absolut landhöjning minus vattenståndshöjning) är 1.8 mm/år.

Men lanhöjningen då och vattenståndsförändringen? Ngt som kallas ngt på "näs" kanske är en kulle uppe på land numera? Statistik finns sedan 1886, så man får passa sig för att extrapolera både bakåt och framåt i tiden. I brist på bättre vetande gångrar jag ändå den tid som flytt sedan Beowulf var i farten, 1500år, med 1.8 mm/år och får 2700 mm, dvs 2.7 m.

https://kartor.eniro.se/s%C3%B6k/str%C3%B6mstad

Man får nog kolla på både den svenska och norska sidan av Idefjorden (Ringdalsfjorden).

Hur var det nu i Beowulf med ortnamnen Earnanaes och Hrones-naes (samt eventuellt men mkt osäkert Hrefsnaes):

http://stewegee.se/public_html/Alfhems_ ... 60821.html

"intressanta platser som omnämns i kvädet är bl.a Hronesnaes som skulle kunna vara Grönåsnäs (Grönnäs, 1,5 km S om Kungsgården), samt Ernanaes som kan vara Örnäsberget (3 km åt SO, invid Göta älv) och Hrefsnaes som skulle kunna vara Gräfsnäs (2 mil NO om Alvhem, vid sjön Anten). Vidare omnämns även Onela (Ale) som senare blev kung över Götarna. I Beowulfkvädet sägs att Beowulf är satt i hög på eller invid Ernanaes (Örnäsberget)."

https://en.wikipedia.org/wiki/Earnaness

"In Beowulf, Earnanæs is the location in Geatland (today southern Sweden) where the hero of the epic kills a dragon, but at the cost of his own life."

Örnerös, på norska sidan av Idefjorden med utsikt över Idefjorden, kanske kan vara ngt? Dragonkullen, på svenska sidan av Idefjorden med utsikt över Idefjorden, låter spännande. Men är av allt att döma kopplat till en militär inrättning, sk kas:

https://www.stromstad.se/upplevaochgora ... a9d77.html

Både lär ha legat en ovanför vattenytan på Beowulfs tid. Men nivåkurvorna är inte helt lättavlästa.

https://en.wikisource.org/wiki/Page:Beo ... ).djvu/173

"Hrones-næs, 2805, 3136, “Whale's Ness.” Beowulf, in his dying speech, names this place as the site of the barrow which is to hold his ashes ..."

Rönningen inte långt från E6:an (och Idefjorden) kan vara en kandidat. Den ligger en bra bit uppe på land numera, men kan möjligen ha varit ett näs på Beowulfs tid. Rosshult ung mitt emellan E6:an och Idefjorden (där den böjer söderut) kan även vara ngt.

kylarvende
Inlägg: 452
Blev medlem: 6 maj 2015, 11:48

Re: Beowulfskvädets topografi

Inlägg av kylarvende » 12 augusti 2019, 15:21

https://archive.org/stream/BohuslansHar ... n_djvu.txt

"Trots det nu anförda vill jag hålla den möjligheten öppen, att Vette skulle kunna innehålla något oss numera dunkelt naturbetecknande ord."

Hittade två arkeologiska rapporter som kan tankas ner via Google:

Riksantikvarieämbetet
Avdelningen för arkeologiska undersökningar
UV VÄST RAPPORT 2001:28
E6 Bohuslän, Skee–Hogdal
Håkan Petersson & Robert Hernek

UV VÄST, DOKUMENTATION AV FÄLTARBETSFASEN 2002:2
ARKEOLOGISK SLUTUNDERSÖKNING
Fristorp/Benhult
Bohuslän, Hogdals socken, Ramdal 1:6, Gåshult 1:5, RAÄ 423
Gundela Lindman

kylarvende
Inlägg: 452
Blev medlem: 6 maj 2015, 11:48

Re: Beowulfskvädets topografi

Inlägg av kylarvende » 13 augusti 2019, 19:49

Hur var det nu igen med Beowulf och ortnamnen Earnanaes och Hrones-naes (samt eventuellt men mkt osäkert Hrefsnaes):

http://stewegee.se/public_html/Alfhems_ ... 60821.html

"intressanta platser som omnämns i kvädet är bl.a Hronesnaes som skulle kunna vara Grönåsnäs (Grönnäs, 1,5 km S om Kungsgården), samt Ernanaes som kan vara Örnäsberget (3 km åt SO, invid Göta älv) och Hrefsnaes som skulle kunna vara Gräfsnäs (2 mil NO om Alvhem, vid sjön Anten). Vidare omnämns även Onela (Ale) som senare blev kung över Götarna. I Beowulfkvädet sägs att Beowulf är satt i hög på eller invid Ernanaes (Örnäsberget)."

Fornsök ger bra upplysningar:

https://app.raa.se/open/fornsok

På Tjärnö utanför Vettland och Skee finns Örnkasen. Kollar man sedan norrut så finner man Södra Öddö och därefter Daftö-Valö. Örn och Val verkar stämma (se tidigare inägg ang Hron=Val). Men vad är då en kas?

https://synonymer.woxikon.se/sv/kas

1.hög=trave kas stapel fång hop
2. brasa=vårdkas kas nying stockeld bål

Mer intressant är kanske Valö belägen söder om nämnda Tjärnö:

https://sv.wikipedia.org/wiki/Val%C3%B6

Valö (Strömstad kommun), halvö (sammanvuxen med Rossö),

Mitt emot södra spetsen av Valö, det sk Valöhuvudet ligger Örnekullen, med den lilla ön Böckern emellan dessa.

Kollar man sedan på signatur Starkodders Grönehög belägen inte långt från nämnda öar och kulle:

https://sv.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%B6neh%C3%B6g

"Grönehög eller Grönhög i Skee socken norr om Strömstad är Bohusläns största gravhög. Den är 45-50 meter i diameter och 6 meter hög."

"Samtidiga med högen var en urna med rengjorda brända ben samt spridda fläckar med bålmörja i rösets övre delar. Det sparsamma gravgodset daterar högen till 500 e.Kr."

https://sv.wikipedia.org/wiki/B%C3%A5lm%C3%B6rja

"Bålmörja (ibland bålmölja, mölja/mörja=gröt eller blandningar av lerliknande konsistens) är benämningen på resterna från ett gravbål efter en likbränning."

Om det är Beowulfs bålmörja är osäkert. Dateringen av högen till 500 e.Kr verkar dock inte helt fel. Men stämmer det hela med Beowulfkvädets skildring:

http://cornelius.tacitus.nu/beowulf/43.htm#3137

"Full av rök var luften.

3155 ............................ Himlen svalde röken.3
Sedan uppförde väder-götarne på klipputsprånget
En gravkulle, som var hög och bred,
Vida synlig för sjöfarande,
Samt upptimrade på tio dagar
3160 Den stridsdjärves vård, omgåvo med en mur4
Brändernas lämningar, såsom de högvise
Männen kunde finna det värdigast.
I högen lade de ringar och smycken,"

Med rök skall man troligen förstå brandgrav, vilket stämmer. Men det talas även om klipputsprång, mur och fina gravgåvor. Kollar man på fotnot 2, enl ovanst länk, så kan man läsa att "muren" är troligen en del av det masugns-liknande arrangemanget som timrades upp för att kremera Beowulfs kropp. Graven kan ju ha plundrats på de fina gåvorna. Ett klipputsprång verkar inte direkt stämma med Grönehögen. Men nämnda länk ger även en alternativ översättning, där det står sluttning:

"på bergets Sluttning en grafkulle, som var hög och bred,
Vida synlig för sjöfarande,"

Hur stor var Beowulfs hög, då minst tolv ädligar fick plats kring högen, enl tidigare nämnda länk?

"3170 Inalles tolv, ädlingar kring högen,
Ville klaga sin sorg över konungen"

Tar vi Grönehög diameter d=50m och räknar ut omkretsen=pi*d ~ 3.14*50~150m, så blir det gått om plats mellan de 12 ädlingarna.

Användarvisningsbild
Yngwe
Inlägg: 3089
Blev medlem: 15 april 2015, 23:01
Ort: Gränna

Re: Beowulfskvädets topografi

Inlägg av Yngwe » 14 augusti 2019, 00:16

Kylarvende. Kan du göra motsvarande lodning i låt säga tre andra regioner så vi får nåt att jämföra med?

kylarvende
Inlägg: 452
Blev medlem: 6 maj 2015, 11:48

Re: Beowulfskvädets topografi

Inlägg av kylarvende » 14 augusti 2019, 10:57

Yngwe!

Där satte du huvudet på spiken. Som du ser redan i mitt föregående inlägg så finns de aktuella ortnamnen i dubbel uppsättningen redan i Vette härad. Tittar man i den förträffliga länken från fornsök (se mitt föreg inlägg), så vimlar det av fornlämningar. Hur skall det då inte se ut i hela Sverige? Men uteslutningsmetoden då, och Ockhams rakkniv?

https://sv.wikipedia.org/wiki/Ockhams_rakkniv

Jodå, ngn gång när jag är utvilad efter en (ny) semester, så kanske den "lodning" du efterfrågar blir av. Hursomhelst, välkomnas "lodning", och läsaren av föreliggande inlägg kanske kan hjälpa till?

kylarvende
Inlägg: 452
Blev medlem: 6 maj 2015, 11:48

Re: Beowulfskvädets topografi

Inlägg av kylarvende » 14 augusti 2019, 21:15

Tydligen har det engelska ordet för väder haft en bredare betydelse förr i tiden:

https://blog.oup.com/2006/04/weathering_the_/

"The shape of the word weather has changed little since it was first attested in the year 795. In Old English, it had d in place of th; the rest, if we ignore its present day spelling with ea, is the same. But its range of application has narrowed down to “condition of the atmosphere,” while at that time it also meant “air; sky; breeze; storm.”"

Se även:

https://www.etymonline.com/word/weather

"Old English weder "air, sky; breeze, storm, tempest," from Proto-Germanic *wedra- "wind, weather" (source also of Old Saxon wedar, Old Norse veðr, Old Frisian, Middle Dutch, Dutch weder, Old High German wetar, German Wetter "storm, wind, weather"), traditionally said to be from PIE *we-dhro-, "weather""

kylarvende
Inlägg: 452
Blev medlem: 6 maj 2015, 11:48

Re: Beowulfskvädets topografi

Inlägg av kylarvende » 16 augusti 2019, 10:39

Lite mer info om Grönehög:

https://www.lansstyrelsen.se/vastra-got ... vfalt.html

"Bohusläns största gravhög, Grönehög, några kilometer norr om Skee. Flera stora gropar och schaktningar finns i högen, varav den största skär ett sår i högen som är tjugofem meter långt och åtta meter brett. I groparna har stenpackningar och hällar från stenens inre blottlagts."

http://www.fornguiden.se/download/blomsholm_hi.pdf

Grönehög:

"Fynden var sparsamma: en urna, brända ben och två skedar. Alla fynden är från 500-talet."

https://shfstor.blob.core.windows.net/s ... -i-Bro.pdf

"Man brukar säga att innehållet i en gravhög är omvänt proportionellt mot storleken på högen, m. a. o. att ju större gravhögen är, desto mindre av fynd brukar den ge."

Ett intressant examensarbete ang språket i Beowulfkvädet:

https://scholarworks.wmich.edu/cgi/view ... ers_theses

"Finally, næss, when combined with the preposition “under,” may indicate that the space

being described is underground. In the above examples, prepositions like “on” and “be” guided

the reader to understand that Beowulf was above or within (“on”) the ness, and the barrow was

next to or on top of (“be”) the ness."

kylarvende
Inlägg: 452
Blev medlem: 6 maj 2015, 11:48

Re: Beowulfskvädets topografi

Inlägg av kylarvende » 16 augusti 2019, 18:07

Info om Vette härad och Vättland.

http://bahus.arkivguiden.net/ba03/ba03016.shtml

"Officiellt Vette härad. Hette förr Vättehärads skeppreda."

Vad är skeppreda?

http://bahus.arkivguiden.net/ba04/ba04013.shtml

"Inom varje fögderi är gårdarna uppställda skeppreda (härad) för skeppreda, och inom varje skeppreda socken för socken. Under varje socken är gårdarna sedan uppställda under en rubrik för varje jordnatur. För varje gård anges också dess storlek, mantalet i svenska jordeböcker och landskylden i norska."

http://bahus.arkivguiden.net/ba01/ba01093.shtml

Ang Vättland (Vätteland)

"Uppgick i Skede senast 1544."

"I biskop Eystein Aslakssons jordebok över Oslo stift ("Den röde bok") uppges vilka jordar som "lågo till prästbordet" i Vätteland "och nu följer prästen" år 1391; vilket visar att Vätteland antingen var en egen socken, men med prästen gemensam med en annan socken, eller åtminstone varit en socken, men upphört som en sådan.

När kronans första jordebok upprättades 1544 fanns socknen inte längre."

Skriv svar