Vikingatiden växer

500 f.Kr. - 1066
kalle_anka
Inlägg: 113
Blev medlem: 13 augusti 2016, 12:10

Vikingatiden växer

Inlägg av kalle_anka » 8 november 2019, 08:34

Tidningen forskning och framsteg har en artikel om ett nytt forskningsprojekt som heter Vikingafenomenet där man försöker skapa sig en helhetsbild av vikingatiden. Där den startade tidigare och höll på under en längre period.

https://fof.se/tidning/2019/1/artikel/v ... iden-vaxer

Vad tror ni om detta? Själv är det några frågor som jag funderar på och det är

- Varför började en expansion just vid mitten av 700-talet?

- Varför var man i många fall så skoningslösa mot kloster och kyrkor men kunde leva med lokalbefolkningen?

- Varför ansåg "vikingarna" det så pass viktigt att anlägga egna handelsplatser?

Jag tror mycket av vikingarna expansion har att göra med när kyrkan förbjöd handel med ickekristna och rent tidsmässigt stämmer detta överens med när vi och även kyrkan började expandera.

Valdemar
Inlägg: 1352
Blev medlem: 20 augusti 2015, 09:16

Re: Vikingatiden växer

Inlägg av Valdemar » 8 november 2019, 08:59

Själv tror jag vikingatiden var slutet på en lång tradition. Se hur Hygelac på 500-talet bedriver vikingatåg mot Friserna. Salmeskeppen från 600-talet är tydliga bevis på vikingaaktiviteter? Traditionen med krigargrupper som ger sig iväg för att plundra eller erövra är fast förankrad i folkvandringstid. Vad var Herulerna om inte en form av Vikingar? Goternas plundringar och erövringar är ett annat exempel. Vikingarna levde i områden som inte kyrkan hade styrt upp. Via god skeppsteknik och avsaknad av kungamakt och kyrka fortsatte de den gamla traditionen.

fileoscar
Inlägg: 97
Blev medlem: 21 september 2015, 20:11

Re: Vikingatiden växer

Inlägg av fileoscar » 15 november 2019, 16:43

kalle_anka skrev:
8 november 2019, 08:34
Tidningen forskning och framsteg har en artikel om ett nytt forskningsprojekt som heter Vikingafenomenet där man försöker skapa sig en helhetsbild av vikingatiden. Där den startade tidigare och höll på under en längre period.

https://fof.se/tidning/2019/1/artikel/v ... iden-vaxer

Vad tror ni om detta? Själv är det några frågor som jag funderar på och det är

- Varför började en expansion just vid mitten av 700-talet?

- Varför var man i många fall så skoningslösa mot kloster och kyrkor men kunde leva med lokalbefolkningen?

- Varför ansåg "vikingarna" det så pass viktigt att anlägga egna handelsplatser?

Jag tror mycket av vikingarna expansion har att göra med när kyrkan förbjöd handel med ickekristna och rent tidsmässigt stämmer detta överens med när vi och även kyrkan började expandera.
Hans H Lindqvist behandlar i sin bok ”Vikingarnas ursprung – Beowulf sprider nytt ljus” en hel del av det du efterlyser svar på. Därmed inte sagt att han är rätt ute i varje detalj.

Boken har sina brister vad gäller struktur och i redaktionellt hänseende. Vidare är teorierna i stor utsträckning Lindqvists egna snarare än att de bygger på direkt källstöd. Men samtidigt verkar denne amatör väldigt påläst (uppges ha studerat frågorna under 30 år) och hans resonemang känns logiska och övertygande.

Till bokens huvudlinjer hör att krig och maktkamp i stor utsträckning baseras på ekonomi – i historisk tid i form av handelsutbyte av varor. Det handlar om att behärska handelsvägarna och deras viktiga knutpunkter. Främst skriver Lindqvist om de två sidenvägarna i/genom Skandinavien – den norra från Mälardalen västerut mot Bohuslän (med förmodade utskeppningshamnen Tanumshede) respektive den södra från utloppet av floderna i södra Östersjön och ut via Öresund och danska öarna. Pälsar och skinn har varit våra viktigaste bytesvaror men senare även vapen.

Dina frågor:

1. Begreppet vikingar må ha etablerats på 700-talet men egentligen är deras resor bara en fortsättning på liknande sådana under århundranden. Så 700-talet var definitivt ingen startpunkt men möjligen kan man tala om en expansion. Vad berodde denna på i så fall? Ja, Lindqvist utgår från att slaget vid Bråvalla hed ägt rum i mitten av det seklet och att slaget i grunden handlade om makten över de två sidenvägarna här uppe. Harald Hildetands daner/danskar – som haft kontrollen över båda – förlorade slaget mot Sigurd Rings svear/svenskar vilket medförde en bättre balans.

Han menar vidare att det därefter inte blev två separata vägar utan mer en uppdelning av marknad och försvar där danskar, norrmän och västkustsvenskar tog ansvar västerut medan övriga svenskar, gotlänningar, finnar och geater (Lindqvist placerar dessa kring staden Grobin i Lettland; möjligen skulle ”södra Geatland” avse område kring Wislas utlopp) tog ansvar österut.

Efter den uppdelningen upprättades viktiga handelsplatser som Staraja Ladoga, Birka, Hedeby och Kaupang/Skiringsal. Under 800-tal etablerades sedan handeln i Truso respektive att danskarna tog över York (tidigare benämnd Eoforwic respektive Eboracum under romartiden) samt utvecklade handeln där ytterligare.

Och varför tog då vikingatiden mer eller mindre slut efter 1066? Ja, av motsvarande skäl. Man tappade den viktiga handelsplatsen York – slutgiltigt år 1069. Under 1100-talet tar sedan holländare och tyskar över Östersjöhandeln genom sitt Hansa-förbund.

I Sverige sker ett skifte från stormannavälde till centralmakt. Och denna centralmakt spärrade utloppen från Mälaren, Vänern m fl sjösystem. Kungen och svenska staten tog därefter tull på all export via Stockholm och Lödöse. Hansan erbjöds att ta hand om export och import från dessa städer.

2. Vikingarna var väl allmänt rätt hårda och ”skoningslösa”. Men åter spelade den ekonomiska vinningen roll. I kloster och kyrkor fanns skatterna och vikingarna kände som asa-troende inga hinder mot att gå hårt fram där. Lokalbefolkningen kunde säkert också ha anledning till oro av snarlika skäl, nämligen att bli objekt för slavhandeln.

När det gäller det mest kända fallet av attack mot ett kloster, det i Lindisfarne år 793, så får man väl intrycket att denna var väldigt planerad och målinriktad. Det var knappast så att vikingarna styrde ut sitt skepp på måfå över Nordsjön och råkade hamnade precis där; plundrade och slog ihjäl respektive vände hem igen.

Lindqvist menar att Beowulfkvädet antyder en religionskonflikt mellan sidenvägarna i Skandinavien som kan förklara överfallet. Han spånar om att det skulle kunna handla om att en välbärgad skandinav som bodde i nordöstra England hade testamenterat till klostret vad normalt borde ha ärvts av släktingar i Skandinavien.

Tja, en gissning som god som någon…

3. Denna fråga är väl redan besvarad. Egna handelsplatser gav kontroll, makt och vinning.

Skriv svar