Mysteriet Sjöberg i Attundaland

500 f.Kr. - 1066
Soländaren
Inlägg: 93
Blev medlem: 30 januari 2018, 14:52

Mysteriet Sjöberg i Attundaland

Inlägg av Soländaren » 30 januari 2018, 22:42

Attundaland är ju ett av de tre folklanden i forntidens föregångare till Uppland. Jag intresserar mig egentligen för Soland, *Valand och Arland (dvs. tre små bygder i västra Attundaland), och har hittat ett mönster som är synnerligen intressant för hela Attundaland: Jag har lokaliserat ett antal "Sjöberg" flertalet lokaliserade på ett sätt som uppvisar tydliga likheter. Samma systematik verkar inte gå att återfinna i andra landsändar eller ens i resten av Mälardalen. Vad innebär egentligen detta? Jag har frågat några ledande språk- och arkeologi-forskare. Jag har dock fått en del tips, men som inte lett vidare. Samtidigt är mönstret så pass intressant, att det är lite svårt att släppa. Jag blev medlem här, med den stora förhoppningen att någon kanske har några fler uppslag...?
sjöberg.jpg
sjöberg.jpg (82.83 KiB) Visad 1266 gånger

Vad handlar detta om? De rosa prickarna motsvarar Sjöberg på Lantmäteriets karta (här även Fornsök) som ju numera får återges utan särskild kostnad.

Jag har lite enkelt (med hjälp av Lantmäteriets kartsök) försökt placera ut namnet Sjöberg i Stockholms län, norr om Stockholm. Är detta något som är typiskt för Attundaland? Flertalet Sjöberg ligger på varsin sockengräns, som i många fall även är en häradsgräns. Fyra av dessa platser ligger tydligt i närheten av gränsen mellan medeltidens Attundaland och Roden (eller i alla fall nära dagens kommungränser om det ev. gjorts några justeringar). De fyra platserna är
- Sjöberg i Sollentuna (utanför kartan i nederkanten)
- på gränsen mellan Täby och Vallentuna vid Vallentunasjön
- längs Långhundraleden mellan Brottby och Österåker
och
- långt ute i skogen i Österåkers socken, inte långt från Össeby-Garns sockens SÖ hörn.

Vid lite närmare studier hittar jag ytterligare tre Sjöberg eller Sjöberget i liknande lägen, fast i västra delen av Attundaland:
- Sjöberg vid Kairo på vägen till Runsa i Upplands Väsby kommun (finns endast i ortnamnregistret och inte på några kartor)
- Sjöberget på en udde vid Mälaren utanför Steninge Slott i Sigtuna kommun
- Sjöberget vid sjöängen Kölingen, som ligger på gränsen mellan Sigtuna och Knivsta kommuner (gammal sockengräns mellan Vassunda/Odensala?)

dessutom:
- Därutöver ligger ett sådant Sjöberg på gränsen mellan Kårsta och Rö socknar, gränsen mellan Vallentuna och Norrtälje kommuner.

Nu funderar jag om namnet Sjöberg kan säga något om gränser och ev. om gränser mellan härader, socknar eller t.o.m. om gränsen mellan folklanden (på något sätt)?

Tre av Sjöberg-platserna överensstämmer också väl med tre av fyra Härsbyar/Hersbyar. Sjöberg ligger endast någon km från resp. Hersby/Härsby. Det finns etablerade tolkningar om Hersbyar och deras möjliga koppling till begreppen Hersir och Herse som en häradshövding eller någon hövding med sjöförsvarsfunktion, allt i Attundalandl. (Hersby på Lidingö ligger dock utanför mitt resonemang, där finns inget Sjöberg.)

Absoluta flertalet av de ovan uppräknade Sjöberg (alla utom den långt ute i skogen i Össeby-Garn) ligger vid en forntida vattenled och dess korsning med härads-/sockengräns, vad jag kan se: Edsviken, Vallentunasjön, Långhundraleden, Mälaren (samt även den äldre förbindelsen därifrån upp till Edssjön), Vattenleden upp till Husby Ärlinghundra resp. en vattenled upp till centrala Knivsta.

Nu kommer min fråga: Finns det någon med en tanke eller kunskap om dessa Sjöberg och Hersbyar, och ev. koppling till Attundalandsområdet (ett folkland som kanske haft ett annat namn i förhistorien), kopplingar till någon slags gränsdragning, gränsen mellan Attundaland och Roden (för fyra av platserna) osv. Spontant känns det som om likheterna mellan platserna är mer än bara av slump...

(Det finns några ytterligare Sjöberg i Attudnalandsområdet, som inte lika självklart passar in i mönstret:
- Ett Sjöberg ligger på gränsen mellan Vidbo, Skepptuna och Lunda socknar.
- En plats faller lite utanför mitt resonemang, och ligger i Össeby-Garns socken - någonstans mitti.
- Slutligen ligger en ytterligare plats långt norrut i Gottröra socken.)

Är det någon som är beredd att göra någon kvalificerad gissning kring mysteriet, som jag försökt beskriva. Jag hoppas verkligen att jag lyckats förmedla mystiken kring detta...!

Ps. Några av mina undersökningar hittills, som inte ger mig någon ytterligare systematik: Flera av namnen är naturnamn, endast i ett fall handlar det om en äldre gård (där också namnet Sjöberg finns som en äldre variant Söböringe - platsen längs Långhundraleden). För övriga Sjöberg finns inga äldre kända namn. Fornlämningsbilden runt resp. plats ser olika ut, ofta saknas registrerade fornlämningar helt på själva platsen. I Sollentuna är Sjöberg en folkvandringstida fornborg, på några fler platser finns hägnade berg från bronsåldern, men fornborgstemat är verkligen inte särskilt övertygande som förklaring.

kalle_anka
Inlägg: 108
Blev medlem: 13 augusti 2016, 12:10

Re: Mysteriet Sjöberg i Attundaland

Inlägg av kalle_anka » 31 januari 2018, 02:53

Angående Sjöberg i Sollentuna så är jag uppvuxen där, precis vid Sjöberg går gränsen till Danderyd på ängen nedanför. Sätra prästgård gavs till kyrkan i och med att Danderyd bröts sig ur Täby och skapade en egen kommun så en äldre gräns måste gått precis där.

Närmaste stenen som nämner Jarla Banke som tillhör Täby är också i precis till gränsen vid Sjöberg och Jarla bankes sten finns vid rösjön (norra delen var det intressanta utgrävningar tidigare i somras).

Det finns även en fornborg i Sjöberg i Sollentuna som kallas borgberget där du har perfekt utsikt över färdmedlen. Skall även meddela efter egna efterforskningar att man kan se alla fornborgar med blotta ögat från Stocksund i Danderyd upp till Runsa Fornborg om man förflyttar sig från "fornborg till fornborg". Alltså startar du vid den nu borttagna fornborgen vid Stocksund (ovanför Kalles klump) och tittar mot borgberget i Sjöberg sedan förflyttar dig dit och kikar mot nästa fornborg vid vattentornet i Edsberg (nu borttagen) och fortsätter på detta vis så är alla dessa sammankopplade och kan ses med blotta ögat.

Edsån som går från Norrviken upp till Runsa Fornborg/Skarven var den å som Gustav Vasa ville anlägga under parollen "öppna upp den gamla vattenvägen till Uppsala".

Vet inte om det var något nytt men det är det jag så här direkt kommer på.

Sida 52 och framåt är det aktuella område med skisser från Gustav Vasas sekreterare och tillika genealogen Rasmus Ludvigsson:
http://webbutik.riksarkivet.se/shop/250 ... -talet.pdf

Som du ser så var ju allt sammankopplat på den tiden och Runsa var en ström och inte som idag endast "skarven" utan man särskiljde dessa två. Finns även bra förklarat vad allt kallades i området till exempel:
Wallent = Wallentuna
Schoclöst: godz = Skoklosters gods
Sockn = Socken
Querner = kvarnar
Hamerbÿ = Hammarby
Skånelle = Skånela
werker = ledarmar i vattendrag för fångst av fisk
Mäleren = Mälaren
Skarffuen = Skarven
Sorme Siö = Kyrkviken
Oxunde = Oxundasjön
Edzsiö = Edsjön
Raffualen = Ravalen
Noruiken = Norrviken
Skällenore = Sköldnora
Edzwiken = Edsviken

Dessa "lathundar" kan vara bra att lägga på minnet om du vill leta vidare.

Soländaren
Inlägg: 93
Blev medlem: 30 januari 2018, 14:52

Re: Mysteriet Sjöberg i Attundaland

Inlägg av Soländaren » 31 januari 2018, 07:16

Hej, tack för dina tankar!

Jo, som sollentunabo är väl en hel del känt. Men det tål alltid att fundera ett par varv till. Fornborgarna - utanför Sollentuna - är ju enl. aktuell forskning i de flesta fall hägnade berg från Bronsåldern och inte från Järnåldern (här är väl Olausson auktoriteten tror jag). Ingen av Sjöbergen i sig själva är fornlämningar enl. Fornsök (förutom Borgberget i Sollentuna). Däremot finns det i flera fall hägnade berg i närheten på flera platser. Det gäller t.ex. Sjöberg/Härsby i Rö resp. vid Sjöberg/Hersbyön långt ute i skogen i Össeby-Garn. Jag tror att det även finns något sådant hägnat berg nära Sjöberg vid Garnsviken mellan Brottby och Österåker.

Ludvigsson har jag inte tänkt på i det här sammanhanget, men det finns ju all anledning att kolla vidare på den - även om man inte uttryckligen kan söka på Sjöberg i dokumentet.

Tack för tipsen!

Vintervit
Inlägg: 44
Blev medlem: 20 september 2016, 19:52

Re: Mysteriet Sjöberg i Attundaland

Inlägg av Vintervit » 31 januari 2018, 08:50

kalle_anka skrev:Angående Sjöberg i Sollentuna så är jag uppvuxen där, precis vid Sjöberg går gränsen till Danderyd på ängen nedanför. Sätra prästgård gavs till kyrkan i och med att Danderyd bröts sig ur Täby och skapade en egen kommun så en äldre gräns måste gått precis där.

Närmaste stenen som nämner Jarla Banke som tillhör Täby är också i precis till gränsen vid Sjöberg och Jarla bankes sten finns vid rösjön (norra delen var det intressanta utgrävningar tidigare i somras).

Det finns även en fornborg i Sjöberg i Sollentuna som kallas borgberget där du har perfekt utsikt över färdmedlen. Skall även meddela efter egna efterforskningar att man kan se alla fornborgar med blotta ögat från Stocksund i Danderyd upp till Runsa Fornborg om man förflyttar sig från "fornborg till fornborg". Alltså startar du vid den nu borttagna fornborgen vid Stocksund (ovanför Kalles klump) och tittar mot borgberget i Sjöberg sedan förflyttar dig dit och kikar mot nästa fornborg vid vattentornet i Edsberg (nu borttagen) och fortsätter på detta vis så är alla dessa sammankopplade och kan ses med blotta ögat.
Ovanför Kalles klimp har aldrig funnits någon fornborg. Dör emot kanske på berget mitt emot Mörby Centrum.

Soländaren
Inlägg: 93
Blev medlem: 30 januari 2018, 14:52

Re: Mysteriet Sjöberg i Attundaland

Inlägg av Soländaren » 31 januari 2018, 11:05

Nu är väl egentligen fornborgar lite vid sidan av den huvudsakliga frågeställningen för den här tråden. Men: Det finns alltså en fornborg registrerad i Danderyd RAÄ 32:1. Den finns inte kvar fysiskt längre (bebyggt område) och såvitt jag minns ifrågasätts den såsom fornborg av Michael Olausson (som väl är den främste experten, tror jag - han som gräver ut i Runsa). Till detta skall alltså läggas att flertalet fornborgar (inkl. Sollentunas "fornborgar": Tunberget, Skälby hammar, Rotsunda skans och ytterligare 2 st till på Järvafältet) antagligen är hägnade berg från bronsåldern - i någon bemärkelse inte fornborgar från järnåldern (annorlunda än "äkta" fornborgar såsom Runsa, Gåseborg och Borgberget i Sjöberg...)

Men vad är egentligen Sjöberg? Är det en bevakningspunkt, del i vårdkasekedjor osv? Finns det belägg för liknande saker på de hägnade bergen även längs de inre vattenlederna (såsom Långhundraleden, Edsviken-Norrviken-Oxundasjön), Sjuhundraleden, Penningbyleden osv.? Sådana ideer är inte riktigt opportuna bland dagens arkeologi-forskare. Det får jag kanske acceptera. Så kanske är Sjöberg något helt annat...? Men vad? Jag är bara så fascinerad av att flertalet Sjöberg - mer eller mindre - inramar Attundaland.

Mysterium.

Användarvisningsbild
Yngwe
Inlägg: 3192
Blev medlem: 15 april 2015, 23:01
Ort: Gränna

Re: Mysteriet Sjöberg i Attundaland

Inlägg av Yngwe » 31 januari 2018, 11:44

Har du gjort en vidare sökning på begreppet? Jag menar om det är en funktionsterm är den förmodligen betydligt mer spridd än till bara Attundaland!

Soländaren
Inlägg: 93
Blev medlem: 30 januari 2018, 14:52

Re: Mysteriet Sjöberg i Attundaland

Inlägg av Soländaren » 31 januari 2018, 12:38

Jo, det har jag ju gjort. Det är sparsamt företrädd i närområdet, dvs. resten av Uppland och på Södertörn. Däremot finns det namnet här och var på andra håll. Särskilt tätt är det bl.a. med "Sjöberg" i trakterna runt Jönköping. Därnere och på övriga håll, verkar det dock inte gå att lokalisera detta till vare sig vattenleder eller sockengränser. Sjöberg i andra delar av Sverige verkar snarare vara ett berg vid en sjö ... enbart...?

Jag har pratat med lite ortnamnsforskare, som mest pekar på likheter med namn som t.ex. det vanligt förekommande Karlberg - i obestämd form. Sådana namn är vanligen torpplatser (lägenhetsbebyggelse) eller kanske en äldre sommarstuga. Men vare sig sommarstugor eller torp i en halvmodern bemärkelse är ju tillnärmelsevis så gamla som just folklandsgränserna i Attundaland.

Där står jag nog, ungefär.

Mystiskt.

kalle_anka
Inlägg: 108
Blev medlem: 13 augusti 2016, 12:10

Re: Mysteriet Sjöberg i Attundaland

Inlägg av kalle_anka » 31 januari 2018, 13:18

ja onekligen intressant, har du hört talas om Kyrkoheden Martin Aschaneus i Fresta Socken på 1600-talet. Han har ju skrivit ner väldigt mycket om det aktuella området och nämns Sjöberg så borde denna man nämnt detta, i alla fall i Vallentuna, Täby Sollentuna och Väsby och Förnodligen som Siö Berg. Var längre sedan jag intresserade mig för min gamla hemkommun men jag borde antecknat ner om vart namnet Sjöberg i alla fall Sollentuna kommer ifrån.

Skjuter jag från höften från minnet så är Sjöberg nämnt endast som Kärrdal i gamla kartor men däremot är ju Bergendal nämnt som en gård vet jag i alla fall.

Soländaren
Inlägg: 93
Blev medlem: 30 januari 2018, 14:52

Re: Mysteriet Sjöberg i Attundaland

Inlägg av Soländaren » 31 januari 2018, 13:33

Jag är inte heller helt uppdaterad i Sjöberg, men jag håller faktiskt en guidetur där till våren (om ett trasigt knä läker ihop på ett bra sätt). Hämtat ur minnet: Sjöbergs gård är ett tidigare torp under Hersby eller Kummelby. Bergendal är på ett liknande sätt ett torp under Hersby. För Sjöberg finns det äldre namnet Skeppartorp eller Ålänningstorp. Att Sjöbergs gård blivit en liten herrgård i mitten av 1800-talet beror på att rika Stockholmare kunde flytta ut som sommargäster och arrendera av ägaren - vilket periodvis var Edsbergsgodset. Hedvigstal, Tegelhagen, Nytorp, Skansen och - tror jag - Bergendal har liknande bakgrunder.

Det gamla gårdarna är Hersby och Kummelby som har haft utmarker på östra sidan av Edsviken. Kärrdal och Kärrboda var också två torp, som båda låg längre upp, närmare Rösjön. I dagens Kärrdal, helt enkelt.

Inte mycket till hjälp, min lilla utläggning, dock...! :-/

Mystiken tätnar... :-)

AndreasOx
Inlägg: 893
Blev medlem: 12 juni 2016, 21:15

Re: Mysteriet Sjöberg i Attundaland

Inlägg av AndreasOx » 31 januari 2018, 13:41

"endast i ett fall handlar det om en äldre gård"
Har du kontrollerat detta med DMS? I de 2 delar jag har (Håbo & Ulleråker-Vaksala) finns inga Sjöberg.
Om alla dessa Sjöberg inte är belagda på medeltiden så antar jag att namnen mer beror på att de gamla häradsgränserna i Uppland ofta gick i vatten. Och då att senare torp naturligt kunde få namnet Sjöberg.

Skriv svar