Sockentreding

1066 - 1520
Soar
Inlägg: 30
Blev medlem: 5 juni 2020, 16:14

Sockentreding

Inlägg av Soar » 29 juli 2020, 15:49

Funderar över indelningen av medeltida socknar i mindre enheter.

Som bekant var ofta härader indelade i tredingar, fjärdingar, åttingar eller liknande. Enligt en dagblads-artikel av Harrison är det gemensamma underhållet av vissa allmänna vägar och broar etc, samt administrerandet av rovdjursjakt de enda funktion som med säkerhet kan knytas till de mindre häradskvoternas organisation, även om det inte är omöjligt att de hade fler funktioner. På gamla AF har jag också noterat att det pratades en del om tredingar som enheter för folkförsvaret, och att denna tredings-försvarsorganisation tillämpats även på fastlandet och inte bara på Gotland, där tredingarna ju framträder tydligast.

Uppenbarligen har även socknar varit indelade i tredingar. Enligt vad jag har kunnat hitta på internet var så till exempel fallet med de ytmässigt enorma socknarna i Norrland under 15- 1600-tal, men från medeltiden finns också i alla fall ett tydligt exempel. Det rör sig om Laske-Vedums socken på Varaslätten i Västergötland, vars tredingar omtalas i handskrift KB B 59 från 1320-talet, alltså samma handskrift som Äldre västgötalagen. Den enda utförliga bearbetningen av avsnittet om Laske-Vedums socken i handskriften jag har hittat är av Bägerfeldt. Uppenbarligen rör det sig om förpliktelser rörande olika "led" (vägavsnitt?) i socknen som fördelas på de olika tredingarna, men fördelningen framträder som ytterst rörig. Jag antar förklaringen är att tredingsindelningen är av gammalt datum, och att en ursprungligen ganska konkret fördelning av förpliktelserna under årens lopp genom arvsskiften, nyodlingar, ingiften, tillkomsten av nya "led" etc., blivit det virrvarr som framträder i handskriften. http://www.fnf.nu/_filer/bagerfeldt/39% ... (2009).pdf

Utöver Laske-Vedums socken tycker jag en möjlig tredingsindelning av Undenäs socken, i nordöstra änden av Västergötland, kan anas i SDHK 13425. De tolv sockenmännen kan knappast vara uppradade efter anseende eller gårdarnas storlek, utan tycks grupperade fyra och fyra, där varje grupp om fyra hör hemma i sin skilda del av den vidsträckta socknen. Möjligen har alltså tredingar här fungerat som ett sätt att rättvist fördela sockenmännen på socknens spridda småbygder. Jag kan tänka mig att underhåll av exempelvis kyrkobyggnaden också fördelades på socknens tredingar, att en grov ansvarsfördelning genomfördes på sockentinget medan fördelningen på detaljnivå ålåg varje treding.

Såvitt jag kan förstå finns det inget som tyder på att sockentredingar förekommer i vare sig Laske-Vedum eller Undenäs i jordeboksmaterialet från 1539 och framåt. Har de spelat ut sin roll i samband med agrarkrisens avfolkning? Eller är deras försvinnande ett resultat av reformationen?

Jag undrar om det är någon av er andra här på forumet som har fler exempel på socknar med antydan till indelning i tredingar, fjärdingar, sättingar eller liknande. Kanske vet någon också om denna uppdelning av socknen motiverades utifrån fler aspekter än de ovan nämnda?

Allt gott!

AndreasOx
Inlägg: 940
Blev medlem: 12 juni 2016, 21:15

Re: Sockentreding

Inlägg av AndreasOx » 30 juli 2020, 13:01

Har du kontrollerat Ivar Lundahls Det medeltida Västergötland? Men vad jag minns är Laske-Vedum det enda belagda exemplet före indelningen i rotar 1682. Skate tycks uteslutande ha använts som namn på sockendel i annat härad.
Jag tror vi framför allt har ett källproblem vad gäller all medeltida administrativa indelning. I princip är det enbart landskapslagarna som berör detta. Och indelningar av orsaker som inte omfattas av landskapslagarna är alltså okända. Att de har funnits betvivlar jag inte - allt gemensamt måste hanteras.

Skriv svar