Kung Valdemars Jordbok

1066 - 1520
Bäckahästen
Inlägg: 1758
Blev medlem: 30 april 2015, 22:45
Ort: Blekinge

Re: Kung Valdemars Jordbok

Inlägg av Bäckahästen » 9 augusti 2019, 06:23

Historikus skrev:
7 augusti 2019, 14:47
BalticSea skrev:
9 februari 2017, 19:21
Valdemars Jordebog (Liber Census Daniæ) är den första fastighetsregistrering i Danmark och det är en hel del litteratur. Även på "broderlisten", som hittills ingen har kunnat avgöra vad som är. När det gäller den danska kungens fastigheter i Sverige, kan man lära sig mer på denna sida:

http://www.vikingetidenskonger.dk/vikin ... i-sverige/
Linket eksisterer ikke mere. Se dokumentet 'Valdemar IIs godser i Sverige' i sin helhed her -

'Denne analyse har forsøgt at lokalisere Valdemars godser i Sverige ud fra en komparativ analyse af runestenenes tekster. Målet med artiklen er, at afdække og eftervise sammenhænge mellem Danmark og Västergötland i det 10. århundrede'.

https://vikingetiden44096621.files.word ... verige.pdf
Det finns riktiga forskare som försökt lokalisera gårdarna. I den här tråden finns länkar till mer seriösa artiklar om danske kungens gårdar i Sverige. :D
https://skandinavisktarkeologiforum.org ... =18&t=1215

Bäckahästen
Inlägg: 1758
Blev medlem: 30 april 2015, 22:45
Ort: Blekinge

Re: Kung Valdemars Jordbok

Inlägg av Bäckahästen » 9 augusti 2019, 06:27


granitza
Inlägg: 66
Blev medlem: 6 augusti 2019, 10:39
Ort: Göteborg
Kontakt:

Re: Kung Valdemars Jordbok

Inlägg av granitza » 9 augusti 2019, 08:26

Hej Historikus,

Frågan gällde gränslistan 1273 b. Beteckningen är från Joh. Kalén och hans "Bohuslänska gränsmärken" 1933.
Som 1273 a betecknar han en gränslista för Bohuslän som sannolikt förskriver sig från år 1273. I denna är det en man, Peter i Hjärtum, som vittnar om gränsen mellan Götaland och Norge. Listan sträcker sig till sjön Stora Le. Ett tillägg handlar om ett kungamöte vid Fylsbäck (på Dalslandsgränsen) mellan Karl konung och Harald konung. Man har antagit att förstnämnde är västgötajarlen Karl Suneson och att Harald skulle vara Harald Gille. Antaget år för mötet är 1135. Anses vara skrivna i första fjärdedelen av 1300-talet.
Dalslands Diplomatarium 1996 har 1273 a som nr 2. Handskrifter: [A] AM 114a, 4to, pag. 2a-b; AM60, 4to, pag.409; båda i Det Arnamagnaenske Institut, Köpenhamn. Tryckt bl a i Norges Gamle Love indtil 1387. II (1848), ss. 487-488 och i Sverges Traktater med främmande magter. I (1877), s. 242 (nr 120).

1273 b förskriver sig säkert från den stora gränskommissionen samma år där en tolvmannanämnd deltog. En del av arbetet blev klart tidigare och andra forskare anger väl ett annat årtal. Nu omfattas en längre sträcka, ända från Nödingeån vid Göta älv till Jämtlands nordligaste spets. Gränsmärkena är för Bohuslän tätare än i 1273 a och lokala män intygar för varje delsträcka den rätta gränsen. Se Kalén 1933:12-16
Dalslands Diplomatarium har 1273 b som nr 23. Handskrifter: [A] AM 114a, 4 to, pag. 2 b-3 b. Tryckt bl a i samma Norges Gamle Love men nu ss. 488-489 samt i Sverges Traktater... nu ss. 242-244.

Som jag förstår finns resten av norsk-svenska gränsen norrut i ett flertal handskrifter.

Historikus
Inlägg: 587
Blev medlem: 9 januari 2017, 16:43
Ort: København
Kontakt:

Re: Kung Valdemars Jordbok

Inlägg av Historikus » 9 augusti 2019, 18:35

granitza skrev:
9 augusti 2019, 08:26
Hej Historikus,
> 1273 b förskriver sig säkert från den stora gränskommissionen samma år där en tolvmannanämnd deltog <
Hej Granitza,

Rigtig mange tak for din uddybning på mit spørgsmål. Jeg er - indtil nu - ikke bekendt med de refererede håndskrifter, men har nu mulighed for at slå bl.a. op i Det Arnamagnæanske Institut i København, Codex AM 114 a 4°.
Jeg forstår det sådan, at der i Codex AM 114 a 4° indgår et anonymt norsk kompilation bestående af uddrag eller delvise afskrifter af ældre kilder fra forskellig tid og karakter, som vedrører grænsen mellem Norge og Sverige.

Jeg vil se nærmere på håndskriftet og eventuel relevant litteratur om emnet - og vender tilbage senere.

Historikus
Inlägg: 587
Blev medlem: 9 januari 2017, 16:43
Ort: København
Kontakt:

Re: Kung Valdemars Jordbok

Inlägg av Historikus » 10 augusti 2019, 17:10

granitza skrev:
7 augusti 2019, 21:54
Kung Valdemars Jordbok innehåller ju också en gränslista för Halland. Om denna skrev Kjell Runqvist "Gränsmärken i Kung Valdemars jordebok" (Sydsvenska Ortnamnssällskapets Årsskrift. 1969) Samma år skrev han "Halländska ortnamn i Kung Valdemars jordebok. En översikt" i Namn och Bygd, årgång 57.
"granitza"
Uddrag af min slutsats (side 13) fra artiklen 'Halland og de fem grænsesten':
citat Historikus skrev:På baggrund af hele analysen ser det ud til, at 'Hallandia Landæmærkæ' er den første og oprindelige grænsetekst, hvis første redaktion har været 'en større og ældre Hallandsliste' end den kendte fra Liber Census Daniæ. 'Hallandia Landæmærkæ' er udarbejdet i kongeligt miljø plausibelt på kongsgårdene
i Halland.

Faktuelt er den ældste håndskriftskopi - der alene indeholder Grænsetekst (1) - fra 1280 og Ældre Västgötalov - og en tid, hvor Blekinge allerede var en del af det danske rige. Det forklarer teksten · Sætti brimsæ sten · mællir blecongs · ok møre · Der er således ikke tale om et narrativ, der skulle give Danmark et gammelt krav på Blekinge - men blot et faktum fra samtiden. Västgötaloven udpeges derfor som første redaktør af Grænsetekst (1) og samme sted fabrikeres en senere ombearbejdning ca. år 1295 og Grænsetekst (2) udvikles. Herefter indarbejdes og kopieres Grænsetekst (1) og (2) i både dansk, norsk og svensk lovgivning og mangfoldiggøres de næste 200 år.

Hallandslisten blev sandsynligvis til i Valdemar II Sejrs regeringstid (1202-1241) og plausibelt i et dertil oprettet kancelli. Oplistning af grænsens landemærker fra syd mod nord, har været et stort og besværligt stykke forarbejde fra dansk side, før dennes beskrivelse. Selvom nærværende analyses gennemgang viser en række sammenfald i grænseteksterne, kan afvigelserne snarere tolkes som, at den danske grænsetekst Hallandia Landæmærkæ ikke blev approberet fra svensk side. Svenskernes manglende tillid til teksten resulterede i deres egen udarbejdelse af Grænsetekst (1), der blev indarbejdet i den Ældre Västgötalov.
https://vikingetiden44096621.files.word ... sten-1.pdf
Senast redigerad av 2 Historikus, redigerad totalt 21 gång.

granitza
Inlägg: 66
Blev medlem: 6 augusti 2019, 10:39
Ort: Göteborg
Kontakt:

Re: Kung Valdemars Jordbok

Inlägg av granitza » 10 augusti 2019, 21:57

Från granitza:
Det förefaller sannolikt att Hallandia Landaemaerke är äldre än den längre Landamäre II-listan i codex B 59. Och den kortare, Landamäre I med bara sex gränsstenar är redigerad senare än den halländska. Men frågan är om namnmaterialet för de sex gränsstenarna kan ha funnits redan innan Hallandia Landamaerkae kom på pränt. Danabäck och Vraksnäs kan från en tidigare källa ha influtit i Hallandia Landdaemaerke. Förhållandena är svårgenomträngliga.
citat Historikus skrev:
På baggrund af hele analysen ser det ud til, at 'Hallandia Landæmærkæ' er den første og oprindelige grænsetekst, hvis første redaktion har været 'en større og ældre Hallandsliste' end den kendte fra Liber Census Daniæ. 'Hallandia Landæmærkæ' er udarbejdet i kongeligt miljø plausibelt på kongsgårdene
i Halland.

Faktuelt er den ældste håndskriftskopi - der alene indeholder Grænsetekst (1) - fra 1280 og Ældre Västgötalov - og en tid, hvor Blekinge allerede var en del af det danske rige. Det forklarer teksten · Sætti brimsæ sten · mællir blecongs · ok møre · Der er således ikke tale om et narrativ, der skulle give Danmark et gammelt krav på Blekinge - men blot et faktum fra samtiden. Västgötaloven udpeges derfor som første redaktør af Grænsetekst (1) og samme sted fabrikeres en senere ombearbejdning ca. år 1295 og Grænsetekst (2) udvikles. Herefter indarbejdes og kopieres Grænsetekst (1) og (2) i både dansk, norsk og svensk lovgivning og mangfoldiggøres de næste 200 år.

Hallandslisten blev sandsynligvis til i Valdemar II Sejrs regeringstid (1202-1241) og plausibelt i et dertil oprettet kancelli. Oplistning af grænsens landemærker fra syd mod nord, har været et stort og besværligt stykke forarbejde fra dansk side, før dennes beskrivelse. Selvom nærværende analyses gennemgang viser en række sammenfald i grænseteksterne, kan afvigelserne snarere tolkes som, at den danske grænsetekst Hallandia Landæmærkæ ikke blev approberet fra svensk side. Svenskernes manglende tillid til teksten resulterede i deres egen udarbejdelse af Grænsetekst (1), der blev indarbejdet i den Ældre Västgötalov.
https://vikingetiden44096621.files.word ... sesten.pdf

Historikus
Inlägg: 587
Blev medlem: 9 januari 2017, 16:43
Ort: København
Kontakt:

Re: Kung Valdemars Jordbok

Inlägg av Historikus » 11 augusti 2019, 14:46

granitza skrev:
10 augusti 2019, 21:57
Från granitza:
Men frågan är om namnmaterialet för de sex gränsstenarna kan ha funnits redan innan Hallandia Landamaerkae kom på pränt. Danabäck och Vraksnäs kan från en tidigare källa ha influtit i Hallandia Landdaemaerke. Förhållandena är svårgenomträngliga.
I artiklen findes der et par informationer desangående. ;)
Halland og de fem grænsesten, side 10 skrev:"De fem grænsestens placering i Halland har været kendt langt tilbage i tiden - før håndskrifternes beskrivelser."
Kilde: Sawyer 1988
Halland og de fem grænsesten, side 13 skrev:Jordenbogen- Liber Census Daniæ - med tillægget 'Hallandia Landæmærkæ' fra ca. 1231 viser sig at være den ældste grænsetekst af alle kendte håndskrifter. Teksten menes at være gengivet fra en endnu ældre liste og dokument, note 18.
Kilde: O. Nielsen, Liber Census Daniæ, Kong Valdemar den Andens Jordebog, København, 1873, side 133, 144, 145.

Historikus
Inlägg: 587
Blev medlem: 9 januari 2017, 16:43
Ort: København
Kontakt:

Re: Kung Valdemars Jordbok

Inlägg av Historikus » 11 augusti 2019, 14:49

Jordebogen nævner flere grænsesten som landemærker. Wamba sten - Holm stene - Hara sten.

Skriv svar