Skriftsystem i förändring.

1066 - 1520
Carl Thomas
Inlägg: 2029
Blev medlem: 15 april 2015, 15:05
Ort: Jämtland

Skriftsystem i förändring.

Inlägg av Carl Thomas » 28 maj 2018, 14:59

"avhandlingen Skriftsystem i förändring behandlas för första gången det svenska medeltida runmaterialet som helhet. De använda runformerna har inventerats, deras bruk har kartlagts och använts för att dra slutsatser både om dåtidens talade språk och om skriftspråkets utveckling. Resultaten visar bland annat att runskriften utvecklades på olika sätt beroende på olika faktorer, inklusive inskrifternas datering och proveniens. Västergötland och särskilt området kring Falbygden har visat sig vara ett viktigt novationscentrum.

Flera av de medeltida novationerna infördes tidigast och användes mest konsekvent där. Många ”moderna”, det vill säga medeltida, företeelser har också konstaterats i Småland och Östergötland, även om de inskrifter, särskilt de östgötska, som uppvisar dessa fenomen verkar vara yngre än de västgötska, vilket tyder på att utvecklingen nådde dessa områden vid ett senare skede. Uppland tycks vara det landskap vars runtradition längst behöll sin vikingatida prägel, i och med att de medeltida novationerna antingen anammades senare än i andra områden eller aldrig riktigt etablerades".

Ovanstående information gör mig lite förundrad, minst sagt.

Äldre runraden användes mellan år 100 - 800 i hela Sverige
Rökrunor användes mellan åren 800-900 enbart söder om en gräns dragen mitt i Mälaren.
Äldre långkvistrunor användes mellan åren 900-1000 enbart söder om en gräns dragen mitt i Mälaren.
Yngre långkvistrunor användes mellan åren 1000 - 1130 norr om en gräns dragen mitt i Mälaren.

i Uppland fanns år 1000 4 runstenar, år 1050 ca 200 och år 1130 ca 1300.

I området söder om Mälaren fanns pr 1000 ca 1500 runstenar - och efter ca år 980 restes inga fler runstenar i detta område.

Medeltiden börjar år 1050.

I området norr om Mälaren finns alltså ca 1100 medeltida runstenar.

I Västergötland, Östergötland, och Småland finns inga medeltida runstenar, där finns enbart vikingatida runstenar etersom man slutade resa runstenar ca år 980. Däremot finns Eskilstunakistor och liggande gravhällar som är Medeltida och som har runskrift.

Kristendomen kom till Västergötland under 800 talet och spred sig österut och norrut för att komma till Uppland runt år 1000 - och Uppland anses vara kristnat år 1080.

I samband md att kristnandet började under 800 talet kom uppstod kortkvistrunorna/Rökrunorna i Västergötland, de spred sig till Östergötland, Småland, Öland och Gotland och till Södermanland samt återfinns även i svarta joden i Birka. Rökrunorna var de enda runorna som användes under 800 talet.

Äldre långkvistrunor användes i samma område som Rökrunorna användes (+ västra delen av Närke)- men enbart under 900 talet fram till ca 980. Äldre långkvistrunor ersatte Rökrunorna.

Under den tid som Rökrunor och äldre långkvistrunor användes ( 800-980) restes inga runstenar norr om Mälaren.

Norr om Mälaren, när kristendomen började spridas, uppstod yngre långkvistrunor och man började resa runstenar i Uppland ca 1030 och det restes ca 200 runstenar fram till år 1050 då vikingatiden slutar. Mellan åren 1050 och 1130, alltså under Medeltiden, reser man i Upland ytterligare ca 1100 runstenar.

Medeltida runstenar finns alltså enbart norr om Mälaren. De är ristade med yngre långkvistrunor som enbart finns där.
Medeltida runstenar finns alltså enbart norr om Mälaren.

Vi har totalt ca 3000 runstenar i Sverige. De kan enkelt indelas efter en gräns dragen mitt i Mälaren. Söder om denna gräns restes runstenar enbart under vikingatiden (ca 1500 st).
Norr om denna gräns restes ca 200 runstenar med långkvistrunor under vikingatid - samt ca 1100 runstenar restes under Medeltid 1050-1130.

Runstenar kan även sorteras efter runrader, se ovan. Runraderna användes i princip inte parallellt (utom i brytningstiden när kan bytte runrad).
Om vi då ritar kartor över när och var de olika runraderna användes ser vi tydligt deras utbredningsområde.

Idag ser jag allt oftare hur vpra runstenar beskrivs: t.ex. 'Sverige har ca 3000 runstenar varav Uppland ör det nest runstenstätaste landskapet med sina 1300 runstenar".

Det är ingen lögn - men det är inte heller någon sanning. Detta sätt att beskriva runstenar är fel eftersom runstenar har rests under ca 1000 år - och i olika landskap - under olika tider.

Uppland hade alltså 4 runstenar år 1000 och Uppland är det landskap som började resa runstenar sist - och majoriteten av Upplands runstenar är från Medeltid - inte vikingatid.

Därför reagerar jag negativt när man nu försöker ändra namn på den runrad som används enbart i Uppland och mest under Medeltid - till "den vikingatida runraden". Under vikingatid, och enbart då, användes Rökrunor och äldre långkvistrunor, dessa får inte kallas för vikingatida runrader... Men den runrad som användes 1030-1130 vill man döpa om till "den vikingatida runraden" - och den användes alltså under vikingatidens sista 20 år.

Jag anser det vara viktigt att vi har fakta om vår historia rätt eftersom vårt källäge är så skralt som det är. De få fakta vi har måste vi vara rädda om.
Runstenar är "dokument" från vår forntid och de restes, och ristades, under 1000 år. Det är viktigt att vi placerar dem i rätt tid eftersom vi då kan forska i t,ex, språkets utveckling samt placera historiska händelser i rätt tid.

Jag förstår att det finns motstånd mot att en stor majoritet av Upplands runstenar är från Medeltiden. Men fakta är fakta.

"Skriftsystem i förändring" har alltså forskat i Medletida runstenar i Västergötland, Östergötland, Småland och Uppland - vilket jag tycker är lite underligt eftersom enbart Uppland har Medeltida runstenar...

Thomas
Historia är färskvara.

Carl Thomas
Inlägg: 2029
Blev medlem: 15 april 2015, 15:05
Ort: Jämtland

Re: Skriftsystem i förändring.

Inlägg av Carl Thomas » 28 maj 2018, 15:36

https://www.raa.se/kulturarv/runor-och- ... -om-runor/

Ovanstående länk går rill Riksantikvarieämbetet och beskriver vilka runrader vi haft i Sverige.

Lås om den "vikingatida runraden" = den runrad som användes i Uppland åren 1030-1130. Bilden på runorna visar yngre långkvistrunor.

Rökrunor och äldre långkvistrunor, alltså de runor som verkligen användes under vikingatiden - nämns inte alls.

RAÄ har ändrat sina sidor om runor under 2017. I tidgare version skrev RAÄ att "en del kallar denna runrad (yngre långkvistrunor) för den "vikingatida runraden"

Nu formulerar RAÄ att detta ÄR den vikingatida runraden... Denna runrad användes bara under vikingatidens sista 20 år.

Notera att Uppland hade bara 4 runstenar år 1000.
Söder om Mälaren slutade man resa runstenar ca 980 och då fanns det ca 1500 runstenar från vikingatid i detta område.

Thomas
Historia är färskvara.

Carl Thomas
Inlägg: 2029
Blev medlem: 15 april 2015, 15:05
Ort: Jämtland

Re: Skriftsystem i förändring.

Inlägg av Carl Thomas » 28 maj 2018, 16:10

image.png
image.png (38.68 KiB) Visad 1131 gånger
Bilden ovan visar runstenar med den äldre runraden som användes under åren 200-800.

Våra äldsta runstenar ristade med Rökrunor (som är från början av 800 talet) har en del av sin text skriven med den äldre runraden, t.ex. Rökstenen.

Bilden visar alltså samtliga runstenar som finns i Sverige ca år 800. Notera tre runstenar norr om Mälaren.

Thomas
Historia är färskvara.

Carl Thomas
Inlägg: 2029
Blev medlem: 15 april 2015, 15:05
Ort: Jämtland

Re: Skriftsystem i förändring.

Inlägg av Carl Thomas » 28 maj 2018, 16:27

image.jpeg
image.jpeg (76.78 KiB) Visad 1129 gånger
Bilden ovan visar runstenar skrivna med Rökrunor, dessa runor användes under åren 800-900.
Svarta prickar ör runstenar, röda prickar är lösfynd av föremål med Rökrunor.

Runstenar med den äldre runraden är inte medtagna i denna bild.

Notera Rökrunornas utbredning, runstenar med rökrunor finns enbart söder om Mälaren. Lösfynd ned Rökrunor finns i Birka hittade i svarta jorden och i Krigarnas hus (totalt 16 lösfynd), ett litet bleck med Rökrunor har hittats i en grav på Mälarens norra strand (Ulvsunda) samt Forsaringen finns i Norrland.

Inga andra runor än Rökrunor har hittats i Birkas svarta jord eller i Krigarnas hus. Birka övergavs ca 980 och därefter finns inga fynd i svarta jorden. Den runrad som används i Uppland började användas ca 1030 = ca 50 år efter att Birka övergavs.

Bilden visar på en gräns mitt i Mälaren för Rökrunor. Norr om denna gräns finns Ulvsundablecket som enda daterbara fynd.

Detta hoppar alltså RAÄ över. Vår äldsta 'stad" Birka nämns inte när man beskriver Sveriges runrader - kanske beroende på att enbart Rökrunor har hittats i Birkas svarta jord ?

Thomas
Historia är färskvara.

Carl Thomas
Inlägg: 2029
Blev medlem: 15 april 2015, 15:05
Ort: Jämtland

Re: Skriftsystem i förändring.

Inlägg av Carl Thomas » 28 maj 2018, 16:41

image.jpeg
image.jpeg (201.63 KiB) Visad 1124 gånger
Här en informationsbild över runstenar. Beskriver denna bild runstenarsnas verklighet och historiska fakta?

Bilden omfattar ca 1000 års runstensresande i samma bild. Bilden ljuger alltså inte - men redovisar inte fakta och bilden vilseleder bertraktaren. bilden förmedlar alltså inte historiska fakta. Bilden förmedlar det någon vill att Svenska folket skall ha som uppfattning om vår historia.


Ta bort alla prickar söder om Mälaren och beskriv prickarna i Uppland. Där fanns 4 runstenar år 1000 och 1300 år 1130.

Thomas
Historia är färskvara.

Carl Thomas
Inlägg: 2029
Blev medlem: 15 april 2015, 15:05
Ort: Jämtland

Re: Skriftsystem i förändring.

Inlägg av Carl Thomas » 28 maj 2018, 16:50

image.png
image.png (78.09 KiB) Visad 1124 gånger
Här är en annan bild som visar 1000 års runstensresande i Sverige, en utländsk bild - men man har ju fått uppgifterna från Sverige förmodar jag.

Thomas
Historia är färskvara.

Carl Thomas
Inlägg: 2029
Blev medlem: 15 april 2015, 15:05
Ort: Jämtland

Re: Skriftsystem i förändrin

Inlägg av Carl Thomas » 28 maj 2018, 18:18

image.jpeg
image.jpeg (24.76 KiB) Visad 1112 gånger
Bilden visar två olika runrader, äldre långkvistrunor överst och Rökrunor underst.

En del tycker att det akiljer väldigt lite mellan dessa två runrader - andra tycker att det skiljer väldigt mycket.
Ungefär som A skiljer sig från Å...eller O skiljer aig från Ö...

I en stor del av vår litteratur om runor och runrader kan man läsa att Rökrunor ör en enklare form av runor som tagits fram för att det är enklare att rista dem i trä.

Då kan det vara bra att veta att denna enklare form användes under 800 talet och att äldre långkvistrunor började användas ca 1030, alltså drygt 200 år senare. Då blir det lite knepigt att framföra att de äldre runorna är en förenkling av de runor som är betydligt yngre...

Rökrunor ör ett äldre namn, sedan kallades Rökrunor för Svensk/Norska runor, ännu senare för kortkvistrunor. Jag föredrar benämningen Rökrunor.

Långkvistrunor kallades tidigare för Dansk/Svenska runor. I Danmark användes denna runrad (inte helt identisk med vår runrad) redan under 800 talet - men den spred sig inte till Sverige förrän ca 1030.
Kung Knut var Kung lver delar av Sverige och präglade mynt i Sigtuna. Kanske förde KK in dessa runor till Uppland?

Runor har alltså tolkats fel, namngetts med olika namn (som idag kallas felaktiga namn) och de runor som användes minst under vikingatiden vill man döpa om till "Vikingatida normalrunor". Det är en soppa ned andra ord och det kan vara svårt att få en rätt bild av runstenar från vikingatid och vad dessa berättar.

Samtidgt är det fortfarande enkelt att kontrollera fakta när man vet vad man skall leta efter, t.ex under vilken tid Rökrunor användes.
MEN - det blir allt svårare att hitta korrekt information. RAÄ slår ju nu fast att de runor aom användes minst under vikingatid skall heta "vikingatida normalrunor'" därmed blir de runor som faktiskt användes under vikingatiden inte vikingatida Normalrunor... De runor sam anvävdes mest under vikingatiden nämns inte ens.

Om detta kan man naturligtvis spekulera, vad är det man (?) vill uppnå?
En spekulation är naturligtvis att om yngre långkvistrunor nu byter namn till "vikingatida Normalrunor" blir alla Upplands runstenar från vikingatiden - även de 1100 medeltida runstenarna blir vikingatida - och normala för vikingatiden - trots att de bara användes under de sista 20 pren av vikingatiden. Den ganla Sveaskolan hurrar naturligtvis.

En annan spekulation handlar om Gamla Uppsala och de utgrävningar som utförts under de senaste åren, GU ör idag inte alls vad GU var för 10 år sedan - enligt arkeologin. Visserligen fanns GU under vikingatid - men spåren efter dem är onekligen magra... 500 talet var stort i GU med omnejd, till och ned fantastiskt - men vikingatiden är näst intill osynlig.
Då kan det sitta fint ned vikingatida runstenar i Uppland.

En känd arkeolog sa att "Upplands runstenar är så djupt förankrade i vikingatid att det inte ens kan ifrågasättas"
Jaha. Hur djupt då? År 1000 fanns det 4 runstenar i Uppland - och då var det 50 år kvar av vikingatiden... 50 år är ingen djup förankring.

Vad jag reagerar mot är att när fakta förvrids, halvsanningar skrivs, lögner presenteras - så är Uppland alltid med.
Har någon hört eller läst någonting förvridet om något annat landskap?

Stolligheter har presenterats som alternativ historia - men jag vet inget annat landskap som säljer fakta, förvrider fakta, försöker få landskapets egna runor att bli omdöpta till Vikingatida Normalrunor - och mycket annat som går att räkna upp... Varför gör man så här? Vilket mål har man? Vad vill man åstadkomma?

Uppland är ett makalöst historiskt intressant landskap med mycket fina fynd, monumentala gravhögar och mycket annat. Uppland behöver inte hävda sig mot andra landskap.

Jag vill komma fram till en så korrekt historia som möjligt - oavsett hur den ser ut - oavsett den går emot vad jag tror på idag - oavsett om jag kommer att ogilla vår historia. Jag ogillar starkt att man vrider och tänjer, leker med ord, talar osanning, förmedlar felaktiga bilder, osv. Framför fakta. Stå för vår gemensamma historia - oavsett hur den ser ut.

Thomas
Historia är färskvara.

Carl Thomas
Inlägg: 2029
Blev medlem: 15 april 2015, 15:05
Ort: Jämtland

Re: Skriftsystem i förändring.

Inlägg av Carl Thomas » 28 maj 2018, 22:46

Spekulation.

Om vi nu anser att det fanns en gräns mitt i Mälaren - och att vi anser att de fynd av rökrunor vi hittat i Birka (16 st) ör starka indikationer, kanske bevis på, att som Adam skriver "Götarnas land sträcker aig upp till Birka".

Då kanske vi kan spekulera lite om Birka som plats, Birka byggdes på 700 talet enligt uppgift, före kristnandet - och kanske som en Götisk utpost och handelsplats på gränsen till Landen norr om Mälaren. Jag kan tänka mig slavhandel, hudar, malm, tjära och mycket annat som handelsvara. Jag kan tänka mig Birka som en del av en handelsplats som skapats av befolkningarna både söder- och norr om Mälaren till bådas nytta + kanske att handelsmän från främmande länder hade möjlighet att både sälja och köpa varor i Birka.

Birka kanske styrdes omväxlande av Landen söder och norr om Mälaren, och när Adam fick sin information om Birka styrdes Birka just då av Götar ?

Birka startade Som en hednisk plats men blev även en delvis kristen plats på 830 talet när Ansgar kom dit. Kristendomen kom ungefär samtidigt till Västergötland och kanske ser vi en samlad kristen "attack" mot Sverige,missionärer kom både till öst- och västkusten samtidigt vad vi kan se idag. Frågan är hur denna "attack" var planerad (om den nu var planerad). Enligt Hvita Ansgarii bad Kung Björn att missionärer skulle skickas till Birka - men han verkar lite oförberedd på att Ansgar kom dit och han måste fråga Tinget om tillstånd, vilket Tinget gav - och Ansgar kunde börja predika och missionera.

Hur kristnandet gick till på västkusten vet vi ingenting om, men vi har kristna gravar från 800 talet, så vi vet att kristendomen fått fäste i VG och då i Varnhem.

Uppland är fortfarande hedniskt under 800 taket och 900 talet. Birka var kristet under en tid - men övergick till hedendomen efter ett par decennier - vilket kan tyda på att folket norr om Mälaren styrde Birka vid detta tillfälle ?

Kristendomen vandrade österut och norrut från VG under 8-900 talet, det går att följa hur ättebackar överges och kyrkogårdar anläggs - och hur kristna runstenar reses.
Ca 980 bränns och överges Birka - och Sigtuna anläggs som en kristen stad.

Vad hände i Birka och varför brändes Birka?

Skall vi koppla ihop det att Birka överges med att Sigtuna byggs? Flyttar folket i Birka till Sigtuna?

Jag tror inte på att kristna Götar med våld intog Birka som ett första led i att bygga Sigtuna som en kristen utpost i ett hedniskt Land. Men taktiskt vill man inte gärna ha en "fientlig" plats i ryggen - och Birka var ju en hednisk plats som man måste segla förbi på vägen till Sigtuna. Så det kan vara en möjlighet att Götar brände Birka och byggde Sigtuna. Men - vi vet inte ens om Götar byggde Sigtuna, vi vet att kristna byggde Sigtuna - och Alla Land söder om Mälaren var kristna vid denna tid. Kanske var det en utländsk kristen styrka som brände Birka och byggde Sigtuna - med löfte från söder om Mälaren att de inte skulle ingripa mot detta "Korståg" mot hedningarna?

Sigtuna byggdes efter en ritning med tomter på båda sidor en huvudgata - ett sätt att bygga vi aldrig sett tidigare i Sverige - men Danskarna hade erfarenhet av detta sätt att bygga städer - och Knut var Kung över delar av Sverige samt präglade mynt i Sigtuna... Var det Danskar som brände Birka och byggde Sigtuna - samt införde de Danska runorna norr om Mälaren?

Adam fick sin information om Sverige från danska Kungen Edvardason som tillbringat ett antal år i Sverige runt 1050-60 talet, alltså i slutet av vikingatiden och under den tid Uppland kristnades. Adam gav ut sin bok ca 1085

Kung Knut var Kung över delar av Sverige omkring 1030 och präglade mynt i Sigtuna.

Danska missionärer kanske brände Birka och byggde Sigtuna ca 980 - med löfte från Landen söder om Mälaren att de inte skulle ingripa mot detta eftersom de var kristna - eventuellt fanns även missionärer och präster från landen söder om Mälaren med Daskarna till Sigtuna?

Att spekulera är kul - men detta är bara spekulationer - ingenting annat.

Spekulera gärna vidare förutsättningslöst :)

Thomas
Historia är färskvara.

Skriv svar