Var Jesus buddist?

Här kan du diskutera historiens religioner.
Mio Nielsen
Inlägg: 324
Blev medlem: 2 augusti 2016, 13:00
Ort: Les Cayrouses, 12140 Florentin Aveyron, Frankrig

Re: Var Jesus buddist?

Inlägg av Mio Nielsen » 16 januari 2017, 13:51

Helt klart, Karlfredrik. En myte beviser ikke fraværet af noget historisk i oprindelsen.

jancro
Inlägg: 444
Blev medlem: 5 maj 2015, 15:30

Re: Var Jesus buddist?

Inlägg av jancro » 16 januari 2017, 15:24

I den judiska begreppsvärld där kristendomen har sin upprinnelse, finns ett begrepp, helvetet, som i sin begreppsutveckling anses kan ha påverkats av buddismen. Utdrag ur WP-artikel om helvetet:

"I gammaltestamentliga tider uppfattades döden som slutet på all verklig existens. Människans överlevnad i en annan tillvaro efter döden uppstod närmast genom ett fördjupande av tron på att Israels Gud är livets källa, varför den som befinner sig i intensiv gemenskap med honom inte kan dö.
Föreställningen om ”himlen” – med vilket avsågs Guds närvaro – föregick alltså föreställningen om en ort där döda straffas för sina gärningar efter döden. Denna tanke uppstod i samband med profeternas starka fördömande av social orättvisa och vishetslitteraturens grubblande över varför det finns orättfärdiga som lever och dör i frid medan rättfärdiga plågas och förföljs. Svaret kunde hämtas från iranska och indiska trosföreställningar: de gärningar man begår följer en, och skall bedömas av Gud eller närma sig Världssjälen eller komma närmare Nirvana på kort eller mycket lång sikt."

https://sv.wikipedia.org/wiki/Helvete

Historikus
Inlägg: 630
Blev medlem: 9 januari 2017, 16:43
Ort: København
Kontakt:

Re: Var Jesus buddist?

Inlägg av Historikus » 16 januari 2017, 18:10

Mysteriereligioner, fællesbetegnelse for en række religioner med blomstringstid i den hellenistisk-romerske epoke, ca. 330 f.Kr. til 400-t. e.Kr.

Isis-mysterierne, (behandlet her på tråden) med oprindelse fra Egypten, opnåede stor udbredelse og folkelig tilslutning.

Eleusis-mysteriener har deres rod meget langt tilbage i græsk agerbrugsreligion.

Attis-/Kybele-kulten eller Magna Mater-kulten fra Frygien kom til Rom ved en officiel foranstaltning under 2. Puniske Krig.

Mithras-kulten, som var af persisk oprindelse.

Navnet 'mysterie' stammer fra det græske ord μυστήριον mystêrion (pl. mystêria), som betyder "hemmelighed". Hellenismen - sol invictus-kult - kaldes en græsk-orientalsk blandingskultur.

Historikus
Inlägg: 630
Blev medlem: 9 januari 2017, 16:43
Ort: København
Kontakt:

Re: Var Jesus buddist?

Inlägg av Historikus » 18 januari 2017, 17:56

I 2002 udgav Per Bilde en ny bog med titlen "En religion bliver til" - en undersøgelse af kristendommens forudsætninger og tilblivelse indtil år 110.

Bilde påpeger her klart, hvorledes 'Jesusbevægelsen' ikke kan bestemmes som en jødisk gruppe på linje med de øvrige jødiske grupper som farisæere, saddukæere eller essæere (dem med dødehavsrullerne), lige som bevægelsen adskiller sig fra de hellenistisk-romerske mysterie-religioner eller de filosofiske skoler. Men samtidigt med denne forskel i forhold til samtidens religioner og religiøse retninger har 'Jesusbevægelsen' en række hellenistisk-romerske træk (dualisme, askese, mission, spiritualisering), som også forekom i den helleniserede antikke jødedom. Dermed er den tidligste kristendom ifølge Bildes undersøgelse både et jødisk fænomen, som overskred jødedommens grænser, og et hellenistisk-romersk fænomen, som overskred også de grænser - og som derved blev et historisk nybrud.

Per Bilde, 62 år, professor i religionsvidenskab ved Aarhus Universitet med særlig henblik på kristendommens grundlæggelse. Dr.theol. i 1983 på afhandlingen »Josefus som historieskriver«. Har udgivet en række bøger, bl. a. i 1999 sammen med Mikael Rothstein »Nye religioner i hellenistisk-romersk tid og i dag«.

Mio Nielsen
Inlägg: 324
Blev medlem: 2 augusti 2016, 13:00
Ort: Les Cayrouses, 12140 Florentin Aveyron, Frankrig

Re: Var Jesus buddist?

Inlägg av Mio Nielsen » 19 januari 2017, 10:40

jancro skrev:I den judiska begreppsvärld där kristendomen har sin upprinnelse,...
Mens Historikus føler det nødvendigt at give kilder og begrundelser for en opfattelse (som efter min mening er den rigtige) så kan Jancro give sin mening, som var den en fastslået kendsgerning. Jeg tror, at Jancro's påstand er resultatet af århundreders bevist historieforfalskning, idet den katolske kirke har arbejdet intenst på at udrydde de hellenistisk inspirerede sekter.

jancro
Inlägg: 444
Blev medlem: 5 maj 2015, 15:30

Re: Var Jesus buddist?

Inlägg av jancro » 19 januari 2017, 12:49

Mio, syftet med mitt inlägg var att knyta det till trådens rubrik.
Det står "kristendomens upprinnelse" i inlägget, vilket syftar på att jesuspersonen anges vara judisk och därmed kan antas ha de judiska skrifternas begrepp i bagaget.
Jag är väl medveten om att kampen om religiös uppmärksamhet var stor i den hellenistiska världen.

Passar på att tacka för ditt intressanta inlägg om Logos. :)

Mio Nielsen
Inlägg: 324
Blev medlem: 2 augusti 2016, 13:00
Ort: Les Cayrouses, 12140 Florentin Aveyron, Frankrig

Re: Var Jesus buddist?

Inlägg av Mio Nielsen » 19 januari 2017, 21:06

Tak Jancro. Jeg har mest læst om oversættelsesproblemet med termen logos hos moderne amerikanske skribenter som David Fideler, men hvis jeg vover at videregive synspunktet, så er det fordi jeg også har læst det hos Simone Weil fornylig. (La source grecque).
Jeg selv kan ikke et ord græsk, men denne oversættelsesfejl er helt belyst, tror jeg.
Senast redigerad av 1 Mio Nielsen, redigerad totalt 20 gånger.

karlfredrik
Inlägg: 757
Blev medlem: 30 april 2015, 22:51

Re: Var Jesus buddist?

Inlägg av karlfredrik » 19 januari 2017, 23:57

Vissa obekräftade rykten gör gällande att vissa källor från årtionderna efter Kristi korsfästelse skulle ha gallrats ut efter kyrkomötet i Nikea och andra ännu mer osäkra rykten om att några källor skulle finnas i de ännu hemligstämplade källorna i Vatikanens arkiv. Av naturliga skäl ger detta underlag för en mängd spekulativa Jesusböcker.

Mio Nielsen
Inlägg: 324
Blev medlem: 2 augusti 2016, 13:00
Ort: Les Cayrouses, 12140 Florentin Aveyron, Frankrig

Re: Var Jesus buddist?

Inlägg av Mio Nielsen » 20 januari 2017, 10:28

Mennesker har altid båret på talisman'er, altså objekter af hellig art. I en århundredelang periode omkring vor tidsregnings begyndelse fik disse ofte form af et skriftstykke på skifer, pergament, bambus eller ben. Siden Esajas var det populært at dette skrift havde en løfterig beskrivelse af fødslen af et frelserbarn. Det var et erhverv at fremstille sådanne skriftstykker, der solgtes til almindelig timeløn. I særtilfælde fik det et omfang som vore evangelier, og blev til et virkeligt familieklenodie, der gik i arv fra far til søn.
Hvordan ved jeg alt dette?
Jo, jeg har selv arvet sådan nogle skriftstykker fra mine forældre!
Vore fire evangelier er udvalgt blandt hundreder af kandidater.

Historikus
Inlägg: 630
Blev medlem: 9 januari 2017, 16:43
Ort: København
Kontakt:

Re: Var Jesus buddist?

Inlägg av Historikus » 20 januari 2017, 16:46

Mio Nielsen skrev:Men det væsentlige i Det ny Testamente er naturligvis den placering Johannes giver begrebet Logos. Mere pythagoræisk kan det ikke blive. (At oversætte Logos med "Ordet" er forkert. Der står: I begyndelsen var Logos og Logos var hos Gud etc, men udtrykket er uoversætteligt)
Hvad betyder ’logos’?

Gamle filosoffer brugte udtrykket Logos på forskellige måder. For sofisterne betød udtrykket ”samtale”. Aristoteles brugte udtrykket til at henvise til ”begrundet samtale” eller ”argument” inden for retorik. De stoiske filosoffer identificerede Logos med det guddommelige besjælende altgennemtrængende princip i Universet. Stoikerne talte også om Logos spermatikos - Universets skabende princip, som er relevant i neo-platonismen. Under den hellenistiske jødedom indførte Philo udtrykket i jødisk filosofi (ca. 20 f.Kr.-50 e.Kr.). Philo skelnede mellem Logos prophorikos - ”det udtalte ord”, og Logos endiathetos - ”det indre ord”. Tidlige oversættere fra græsk - f.eks. Jeronimus i det 4. årh. - blev frustreret over, at man kun brugte et enkelt utilstrækkeligt latinsk ord til at beskrive betydningen af Logos. Logos har mange betydninger udover ”Ordet” - eksempelvis ”tanke”, ”hensigt”. Logoi er flertalsbetegnelsen for Logos.

I Johannesevangeliet er Logos identisk med det princip, som alt er opstået af, men desuden identificeres Jesus med en inkarnerende Logos. På trods af den konventionelle oversættelse at Logos som ”Ordet”, bruges det ikke i grammatisk betydning. I stedet anvendes det græske udtryk Lexis, men både Logos og Lexis stammer fra samme verbum ”Lego”, der betyder ”at tælle”, ”fortælle”, ”sige” og ”tale”.

Slår man op i et moderne leksikon får man essensen som -
’Logos’ er et begreb af afgørende betydning i hele den græske filosofiske tradition, hvor det oftest kan oversættes med 'rationelt princip'. ’Logos’ kommer af græsk 'tale, ord'; mere specielt talens indhold, 'argument, redegørelse, sætning'.

Skriv svar