Kvänlandsförbundets/Kveenimaayhistyksen version av Norrlands historia.

Här kan ni presentera föreningar med historisk eller arkeologisk anknytning
Bengt Johjansson
Inlägg: 115
Blev medlem: 20 juli 2015, 11:39
Ort: Jukkasjärvi

Kvänlandsförbundets/Kveenimaayhistyksen version av Norrlands historia.

Inlägg av Bengt Johjansson » 20 juli 2015, 12:12

Det jag har skrivit här nedan är stommen i Kvänlandsförbundets beskrivning av lappmarkernas och Norrlands historia. Som skiljer sig avsevärt i vad det politiskt korrekta Sverige hävdar att Norrlands historia är, och varit.
--------------------------------------------------
De här samerna:
https://sok.riksarkivet.se/folkrakninga ... dSok=False
https://sok.riksarkivet.se/folkrakninga ... dSok=False
invandrade till Jukkasjärvi och Karesuando församlingar från norra Norge efter 1853 med tiotusentals renar, efter att Ryssland stängt gränsen mellan Norge och Finland (under ryskt överhöghet då) är ursprunget till majoriteten av alla renskötarfamiljer i Sverige nu. På 1920-talet tvingades många av dessa, i huvudsak norska renskötare, flytta söderut längs den svenska fjällkedjan ända till Jämtland, om de ville fortsätta vara kvar inom renskötseln, för att framförallt karesuando församling blivit överbetat av de från Norge kommande renarna.
För att vara ett ursprungsfolk i Sverige, så har dessa renskötare längs hela norrlands inland, således en ganska kort historia i Sverige räknat från 1853.

Århundraden, om inte årtusenden, innan dessa norska storhjordsrenskötare, fanns jakt och fiskesamerna och kvänerna.
Jakt och fiskesamerna levde i södra Lappland främst som jordbrukare med renar vid sidan om. På liknande sätt levde kvänerna i norra Lappland.
Storhjorddriften av ren kom med de norska samerna till Sverige efter 1853 i ett så stort omfång så man fick stifta speciella rennäringslagar för deras verksamhet i andra hälften av 1800-talet och efter det.
Jag påstår att de som närmast ligger till att vara de riktiga urfolken i Norrland, om man nu skall utnämna sådana för Norrland, är jakt&fiskesamerna i södra Lappland och kvänerna i norra Lappland, för deras förfäder ägde de forna lappskattelanden i Lappland, som svenska staten på något märkligt sätt blev ägare till.
De forskare som inte har hamnat någonstans där i sina forskningar, har lockats in i politiska underligheter, och därför tappat tråden, menar jag.
Följaktligen är det jakt&fiskesamerna i södra Lappland och kvänerna i norra Lappland som bör tilldelas utvidgade rättigheter över markerna och vattnen, om sådana skall tilldelas, på de så kallade statliga markerna i norr.
Urfolksrättigheter i Sverige kan ju inte ges till storhjordsrenskötare med norskt ursprung med endast 160 år i Sverige! De har ju kommit hit i förrgår bedömt utifrån urfolksperspektiv!
Det märkliga dessutom är att det inte är jakt&fiskesamer och kväner som ropar efter rättigheter och ILO169 högst, de som skulle ha anledning till det, utan de som ropar högst är de från Norge kommande, som är allra minst ursprungliga i svenska Lappland och inte rättighetsberättigade överhuvudtaget av urfolksskäl i Sverige!

Den som vill förkovra sig i om de norska samernas flytt från norr till söder i Sverige kan läsa denna bok: Vägen går krokigt av Ernst Manker från 1936
http://libris.kb.se/bib/880457
I boken berättar bl a Store Idivuoma, med hästminnet, som Manker skriver, varifrån flyttarna startade från norr, vilka som flyttade, var de hamnade i söder och hur många renar varje familj hade med sig vid flytten.
Det finns också en förteckning över det här uppgifterna mitt i boken.
Boken skrevs 1936, flyttarna fortsatte ända till 1950, från att ha startat på 1920-talet.

--------------------------------------------------
Det finns ryska forskare som hävdar att samer har sitt ursprung i Ladogatrakten nära sankt Petersburg i Ryssland. Samernas största forna fiende historiskt har varit tjuderfolket, och tjuderna är nu ett minoritetsfolk i Estland. Att tjuderna är ett minoritetsfolk i Estland nu talar för att samers ursprungsområde var i ladogatrakten fordomt.
Det finns också gamla ryska (Novgorod) kartor som drar sveriges gräns vid skellefteälven, innan Gustaf Wasa, och så sade också statens ombud i sin plädering på Girjasrättegången (juni 2015) att sveriges gräns gick då.
Men vad de ryska kartorna också visar är att lappar (Laponia) befann sig då vid den gränsen och nedanför skellefteälven dvs inom dåvarande Sverige. Ovanför skellefteälven, dvs norr om Sverige, ända till norra Ishavet utbredde sig kajanski semlja (översatt kvänernas land) på kartorna. Det verkar som att samer flytt från tjuderna eller av annan orsak gett sig av från Ladogaområdet till Sverige, som också nuvarande Finland var del av då. Det här gör det också förståeligt varför de ursprungliga samerna i Sverige skulle bo i södra Lappland nu.
Ryska (Novgorod) kartor var självklart politiska hävdanden, liksom alla länders kartor då. Men hur skulle det ha gynnat Novgorod att beskriva felaktigt, var lappar och kväner fanns på medeltiden, om det inte var så det låg till? Novgorod borde vara ganska neutrala i att beskriva samernas och kvänernas lokation rätt, vid denna tid.
--------------------------------------------------
Att statens ombud i Girjas rättegången i Gellivare juni 2015, inte var några muntergökar precis, kan jag hålla med sameradions expert Torp om, men rättegångar är ej några teatrar, utan där skall ombuden företräda sina klienter med relevanta fakta. Man skall ju förutsätta att rätten letar efter just relevanta fakta från ombuden, inte vem som är bästa aktör.
Jag tyckte statens ombud visade på ett flertal intressanta fakta bl.a. att begreppet lapp inte automatiskt är synonymt med same historiskt, då folk med vilken etnicitet som helst blev lapp om man betalade lappskatt, och den som tidigare betalat lappskatt och övergick till att bli nybyggare och betala nybyggarskatt övergick till att bli nybyggare från att ha varit lapp. Man kunde t. o. m. vara både och, i början, om man betalade både nybyggarskatt och lappskatt. Och underlät man att betala sin lappskatt eller nybyggarskatt under tre år i föjld, så miste man sina lapprättigheter eller nybyggarrättigheter.
Det här innebär exempelvis att om man läser i gamla dokument att "Karl IX lät bygga en kyrka i Jukkasjärvi 1609 då lapparna i området ville ha en sådan", och översätter detta automatiskt till "Karl IX lät bygga en kyrka i Jukkasjärvi 1609 då samerna i området ville ha en sådan", då har man förfalskat historiska fakta.
Sådana här felaktiga översättningar har förekommit under årtionden under diskussionerna där samer och kväner berörts.
------------------------------------------------
Jag måste också ytterligare tillföra en viktig sak och det var det att kväner, eller birkarlarna, kvänernas 'adel', gjorde en överenskommelse med Sverige i tälje 5 september 1328 i ett dokument som brukar kallas Tälje stadga.
I stadgan garanterade svenska kungen birkarlarnas handelsrättigheter i evinnerlig tid om de övergick till att ansluta sig till Sverige och hälsinge lagar.
Denna överenskommelse stadsfästes den 16 mars 1340.
Det är därför som Birkarlar var Sveriges fogdar i Norrland efter detta datum, som statens ombud också nämnde i Girjasrättegången att birkarlar var. Men de nämnde inte varför, och hur, de blivit det.
Sverige (Gustaf Wasa) gick ifrån denna överenskommelse med kvänerna då han kom till makten tvåhundra år senare. Men det var ett ensidigt svenskt beslut, så denna överenskommelse mellan Sverige och Kvänerna gäller ännu i denna dag.
Stadsfästelsedagen för tälje stadga 16 mars 1340 firas nu varje år den 16 mars med egen flagga som kvänfolkens dag av kväner i Sverige, Norge och Finland.

Sedan, för att vi inte skall tänka för modernt, så gick Sverige och Kajanski sembla (Kvenernas land) gränsen längs Skellefteälven, (det har jag tagit upp på annan plats ovan), så de lappar som birkarlarna beskattade, som nyblivna svenska fogdar efter 1340, var huvudsakligen kväner i ödemarkerna, deras eget folk. Nedanför Skellefteälven var det fogdar med svenskt ursprung som beskattade lappar, som var samer. De samer som kommit till Sverige från sina ursprungliga hemtrakter vid Ladoga (som jag skrivit om på annan plats), och som nykomlingar tvingats bo i utmarkerna i norra helsingland som lappar.
Så småningom blev dessa samer nybyggare (jakt&fiskesamer), och kvänkulturen drevs uppåt slutligen till norra norrbottenområdet och nu finns främst i malmfälten och Tornedalen. Kväner söderut assimilerades in i svenskheten och bland ladogasamerna. Folk i Västerbottens län och södra Norrbotten läns idag har inte en aning om att de genetiskt till stora delar är kväner.
Svenskar bosatte sig längs bottenvikens kust uppåt under denna tid och anlade boplatser längs kusten, som blev till städer.
På finska sidan pågick en liknande process, icke att förglömma, för hela nuvarande Finland var då östra Sverige till 1809.
Jag tror att allt detta lätt skulle kunna konstateras med DNA om det inte redan är gjort.

Storhjordsrenskötarna, de som vill ha ursprungsrättigheter i Sverige ensamt, är en mycket senare historia. De är komna från norra Norge efter 1853 (det har jag tagit upp på annan plats ovan).

Jag tycker inte det är särskilt svårt att följa spåren hur Sveriges och Norrlands historia har varit. Det blir svårt först när man vill ha historien till något det inte har varit, som det blir svårt och obegripligt.

Allt det här som jag redogjort för passar väl in i vad flera reseberättare berätta från 8-900-talen i sina kartor om ett Kvenland i norr. Likaså vad de isländska sagor förtäljer och vad Ottar i norra Norge taler till framtiden (oss) från gången tid.
Senast redigerad av 4 Bengt Johjansson, redigerad totalt 20 gång.
Bengt Johansson-Kyrö

Bäckahästen
Inlägg: 1782
Blev medlem: 30 april 2015, 22:45
Ort: Blekinge

Re: Kvänlandsförbundets/Kveenimaayhistyksen version av Norrlands historia.

Inlägg av Bäckahästen » 20 juli 2015, 14:55

Hur ser kvänernas flagga ut? Har du en bild/foto?

Bäckahästen
Inlägg: 1782
Blev medlem: 30 april 2015, 22:45
Ort: Blekinge

Re: Kvänlandsförbundets/Kveenimaayhistyksen version av Norrlands historia.

Inlägg av Bäckahästen » 20 juli 2015, 15:00

Kan ni som är duktiga på att söka i Riksarkivet här på forumet lägga in en länk till Tälje stadga från 16 mars 1340?

Bengt Johjansson
Inlägg: 115
Blev medlem: 20 juli 2015, 11:39
Ort: Jukkasjärvi

Re: Kvänlandsförbundets/Kveenimaayhistyksen version av Norrlands historia.

Inlägg av Bengt Johjansson » 20 juli 2015, 15:02

Senast redigerad av 3 Bengt Johjansson, redigerad totalt 3 gång.
Bengt Johansson-Kyrö

Bäckahästen
Inlägg: 1782
Blev medlem: 30 april 2015, 22:45
Ort: Blekinge

Re: Kvänlandsförbundets/Kveenimaayhistyksen version av Norrlands historia.

Inlägg av Bäckahästen » 20 juli 2015, 15:04

Tack! :D

Carl Thomas
Inlägg: 2079
Blev medlem: 15 april 2015, 15:05
Ort: Jämtland

Re: Kvänlandsförbundets/Kveenimaayhistyksen version av Norrlands historia.

Inlägg av Carl Thomas » 20 juli 2015, 15:22

Historia är färskvara.

Bengt Johjansson
Inlägg: 115
Blev medlem: 20 juli 2015, 11:39
Ort: Jukkasjärvi

Re: Kvänlandsförbundets/Kveenimaayhistyksen version av Norrlands historia.

Inlägg av Bengt Johjansson » 20 juli 2015, 15:34

Lundmark är en svensk "forskare". Jag överdriver inte om jag säger att svensk forskning inom det här området är rakt igenom politiserad. Först bestämde politikerna att samerna är ett ursprungsfolk, sedan skickade man ut hela fyra kommissioner för att undersöka hur man praktiskt skulle hantera detta beslut.
I Finland sände man först ut forskarna för att kolla upp hur den historiska verkligheten såg ut, sedan avstod man ifrån ursprungsutnämnande av samer, då den historiska verkligheten inte tillät det.
Bengt Johansson-Kyrö

Användarvisningsbild
Yngwe
Inlägg: 3876
Blev medlem: 15 april 2015, 23:01
Ort: Gränna

Re: Kvänlandsförbundets/Kveenimaayhistyksen version av Norrlands historia.

Inlägg av Yngwe » 20 juli 2015, 15:42

Bäckahästen skrev:Kan ni som är duktiga på att söka i Riksarkivet här på forumet lägga in en länk till Tälje stadga från 16 mars 1340?
SDHK 3558 från 1328.


Användarvisningsbild
Yngwe
Inlägg: 3876
Blev medlem: 15 april 2015, 23:01
Ort: Gränna

Re: Kvänlandsförbundets/Kveenimaayhistyksen version av Norrlands historia.

Inlägg av Yngwe » 20 juli 2015, 16:07

Jag får nog instämma att Lundmarks framförande om kväner är politiserat, dessutom klumpigt och förringande.

I avsnittet "Tämligen enig forskning" påstår han att det inte var ett folk utan en socioekonomisk grupp, något som man hör refereras med jämna mellanrum. För det första blir det ju svårt att påstå det med det besvärliga källäget. Hans påstående stödjer sig på ett antagande, inte på något empiriskt underlag. För det andra så får man fråga sig vad skillnaden skulle vara på en social ekonomisk grupp med egen språktradition och på att vara ett folk? En sådan särskillnad skulle omedelbart reducera massor med människor i norra Europa under denna tid till just sådana grupper, inte minst de andra på Nordkalotten. Om man nu ska kalla det reducera, det känns olämlipgt. På vilket sätt skulle en socioekonomisk sammanhållning ha lägre värde än något annat?

På det stora hela, forskningen om kväner är starkt eftersatt, och en hel del av det vi finner är starkt politiserat och har direkt samband med dagens resursfördelning. Den ska vi inte diskutera här på forumet, vi får hålla oss till den historiska aspekten.

Skriv svar