Var Jesus buddist?

Här kan du diskutera historiens religioner.
Historikus
Inlägg: 630
Blev medlem: 9 januari 2017, 16:43
Ort: København
Kontakt:

Re: Var Jesus buddist?

Inlägg av Historikus » 20 januari 2017, 16:58

Hvordan forholder teologerne sig til begrebet 'logos' i dag? Her er et uddrag af en prædiken fra 2016:

"Og i det stykke læner Johannes sig op ad græsk filosofisk-religiøs tænkning af den stoiske skole, for for denne tænkning var begrebet ’logos’ i mental forstand universets grundlæggende byggesten. Logos betyder ord, men det betyder også orden, princip, grundelement. I følge Johannes er Jesus selve dette logos og har altså været til før verden blev skabt. Ifølge samme evangelist er dette logos brudt ind i historisk tid og åbenbaret sig i Jesus-begivenheden – og Hans disciple står målløse. Så Jesus har en præ-eksistens, [ . .] Derfor er også dette første kapitel i Johannes-evangeliet komponeret sådan, at ’i begyndelsen var logos, og logos var hos Gud, og logos var Gud’."

Det ser ikke ud til at man forsøger at oversætte begrebet 'logos'?
Ps.: se forrige indlæg.

karlfredrik
Inlägg: 757
Blev medlem: 30 april 2015, 22:51

Re: Var Jesus buddist?

Inlägg av karlfredrik » 25 januari 2017, 21:27

Fillipposevangeliet är intressant om frågan oim Maria MaGDALENA:
https://en.wikipedia.org/wiki/Gospel_of_Philip

Historikus
Inlägg: 630
Blev medlem: 9 januari 2017, 16:43
Ort: København
Kontakt:

Re: Var Jesus buddist?

Inlägg av Historikus » 27 januari 2017, 15:34

karlfredrik skrev:Fillipposevangeliet är intressant om frågan oim Maria MaGDALENA:
https://en.wikipedia.org/wiki/Gospel_of_Philip
På et tidspunkt har jeg læst, at Merovingerne identificerede Maria Magdalene som de sorte madonna's (Black Madonna) der findes en hel del af i Frankrig? På nettet kan man læse om - "the cult of the Black Madonna and her association with Mary Magdalene". Hvad betyder det?

Hvorfor er disse madonna's sorte?

karlfredrik
Inlägg: 757
Blev medlem: 30 april 2015, 22:51

Re: Var Jesus buddist?

Inlägg av karlfredrik » 27 januari 2017, 22:25


Historikus
Inlägg: 630
Blev medlem: 9 januari 2017, 16:43
Ort: København
Kontakt:

Re: Var Jesus buddist?

Inlägg av Historikus » 1 maj 2019, 15:42

Historikus skrev:
18 januari 2017, 17:56
Bilde påpeger her klart, hvorledes 'Jesusbevægelsen' ikke kan bestemmes som en jødisk gruppe på linje med de øvrige jødiske grupper som farisæere, saddukæere eller essæere (dem med dødehavsrullerne), lige som bevægelsen adskiller sig fra de hellenistisk-romerske mysterie-religioner eller de filosofiske skoler. Men samtidigt med denne forskel i forhold til samtidens religioner og religiøse retninger har 'Jesusbevægelsen' en række hellenistisk-romerske træk (dualisme, askese, mission, spiritualisering), som også forekom i den helleniserede antikke jødedom. Dermed er den tidligste kristendom ifølge Bildes undersøgelse både et jødisk fænomen, som overskred jødedommens grænser, og et hellenistisk-romersk fænomen, som overskred også de grænser - og som derved blev et historisk nybrud.
De gnostiske skrifter - dødehavsrullerne (en samling af uredigerede oldkristne tekster).

Beduinerdrengen Muhammed Adh-Dhib på 15 blev i 1947 verdensberømt ved sin opdagelse af den første hule med skriftruller. I 1952 fandt nogle beduiner i en fjerde hule ved Qumran nær Det døde Hav yderligere en stor samling meget ødelagte håndskrifter. Der er uenighed om deres oprindelsestidspunkt. Nogle mener de stammer fra 300 f.kr. andre lige efter år 0.
Ole Andersen skrev:”Der er 2 spørgsmål i forbindelse med dødehavsrullerne, der især har vakt voldsom debat: Hvem skrev rullerne? Og hvornår blev de skrevet? Den letteste måde at besvare spørgsmålene på er at finde omtaler af historiske personer og begivenheder i rullerne selv. Og dødehavsrullerne indeholder faktisk en hel del historisk stof om den menighed, der ejede rullerne, Qumranmenigheden. Problemet er bare, at vigtige personer i menighedens historie er omtalt med ”dæknavne” og ikke med deres rigtige historiske navn, nogle få undtagelser nær. Menighedens leder kaldes for ”Retfærdighedens Lærer”. Og menighedens 2 store modstandere omtales som ”Den onde Præst” og ”Løgneren”.
Dødehavsrullerne er en udfordring og et dilemma for kristen ortodoksi.

Teksterne adskiller sig fra al evangelisk litteratur (på nær Pauli breve), ved at der ikke har været redigeret eller omarbejdet i dem. Når vi læser bibelen som en kilde til kristendommen, er det ikke det oprindelige, men afskrifters afskrifter, altså det omarbejdede resultat, vi læser. De officielle fortolkninger siger, at der ikke er noget omvæltende for kristendommen i dødehavsrullerne. Hvor meget de adskiller sig fra kirkekristendom, kan naturligvis diskuteres.

Gnosticismen har aner langt tilbage i tiden; selve begrebet "gnosis" (erkendelse, indsigt og visdom) har været en fællesnævner for mange af Østens religioner. Essæerne f.eks. er muligvis en prækristen gnostisk bevægelse.

Historikus
Inlägg: 630
Blev medlem: 9 januari 2017, 16:43
Ort: København
Kontakt:

Re: Var Jesus buddist?

Inlägg av Historikus » 2 maj 2019, 14:06

Historikus skrev:
1 maj 2019, 15:42
Gnosticismen har aner langt tilbage i tiden; selve begrebet "gnosis" (erkendelse, indsigt og visdom) har været en fællesnævner for mange af Østens religioner. Essæerne f.eks. er muligvis en prækristen gnostisk bevægelse.
Gyldendal's 'Den Store Danske' har følgende om Essæerne -

"essæerne, eller essenerne, jødisk religiøs sekt eller retning i århundrederne omkring Kristi fødsel. Navnet er græsk og kommer formentlig af aramæisk 'de fromme'. Essæerne er kendt fra beskrivelser hos Josefus og Filon fra Alexandria og er beslægtede, måske identiske, med de rettroende jøder, der i 100-t. f.Kr. slog sig ned i Qumran (jvf. Qumranmenigheden) og i dag sættes i forbindelse med Dødehavsteksterne.

Ifølge Josefus og Filon levede de munkeagtigt, praktiserede ejendomsfællesskab og havde strenge optagelsesregler; de fleste afviste ægteskab og levede nøjsomt, undgik templet og ofringer, men højtideligholdt et særligt, helligt måltid. I skildringerne indgår en del ikke-jødiske træk. Tidligere mente man undertiden, at essæerne udgjorde en gruppe af de første kristne, men denne opfattelse er nu forladt".

jancro
Inlägg: 444
Blev medlem: 5 maj 2015, 15:30

Re: Var Jesus buddist?

Inlägg av jancro » 3 maj 2019, 18:00

Som jag erinrar mig boken Dödahavsrullarna handlar det inte alls om en kristen sekt i Qumran, utan man framför förslaget att det kan handla om av Herodes fördrivna "trilskandes" tempelpräster, när han ville se en mjukare hållning från deras sida i det rådande geopolitiska läget , och han tillsatte nya präster.
Dessa fördrivna tog kontrollen i Qumransekten och bedrev en ceremoniell procedur om uppträdande och måltid i ett särskilt rum enligt många av texterna.
Man bidade sin tid och antagligen deltog man i det nedslagna upproret år 70 i Jerusalem för att sedan försvinna.
För språkforskarna är den använda hebreiskan intressant och än större är värdet av en komplett text, Jesaja.
Det visar sig att den är mycket lik den i dag använda hebreiska texten, men är ändock en annan variant.

Historikus
Inlägg: 630
Blev medlem: 9 januari 2017, 16:43
Ort: København
Kontakt:

Re: Var Jesus buddist?

Inlägg av Historikus » 4 maj 2019, 16:18

Essæerne

Andre forskere argumenterer imidlertid mod essæer-teorien ud fra de samme skriftlige kilder. En af dem er professor Niels Peter Lemche fra Teologisk Fakultet ved Københavns Universitet:

»Essæer-problemet er særdeles kompliceret, fordi vi kun kender dem fra græske og romerske kilder som Josefus, Filon og Plinius den ældre. Deres hebraiske eller aramæiske navn er os ukendt. Og essæerne er hverken nævnt i de rabbinske kilder eller i det Nye Testamente,« påpeger Niels Peter Lemche.

I de seneste år har der bredt sig en skeptisk holdning til essæer-teorien blandt forskerne. Jo flere af teksterne, der bliver tydet, des mere utydelig bliver tolkningen.

En del forskere vælger derfor at bruge det mere neutrale udtryk Qumran-sekten. Enkelte har foreslået, at man skal vente med at sætte en bestemt sekt i forbindelse med Qumran, før hele biblioteket og lokaliteten er publiceret.

»Personligt er jeg mest stemt for at betragte Dødehavsrullerne som repræsentative for jødedommen i dens mange varianter. Sådan som den så ud i århundredet før Kristi fødsel. Det vil sige ikke knyttet til en bestemt sekt. Essæer-hypotesen nævnes ganske vist i vores oversættelsesbind af Qumram-teksterne fra 1998, men den vil blive revideret i den kommende udgave,« understreger Niels Peter Lemche.

Bäckahästen
Inlägg: 1782
Blev medlem: 30 april 2015, 22:45
Ort: Blekinge

Re: Var Jesus buddist?

Inlägg av Bäckahästen » 5 maj 2019, 16:23

Tack för flera intressanta inlägg. :D

Historikus
Inlägg: 630
Blev medlem: 9 januari 2017, 16:43
Ort: København
Kontakt:

Re: Var Jesus buddist?

Inlägg av Historikus » 9 maj 2019, 15:23

Den d. 26. februar 2003 skrev Josephine Schnohr i Berlingske Tidende »Nyt fra kristendommens vugge« :

I sommer blev der føjet endnu et kapitel til den arkæologiske historie om lokaliteten Qumran og dermed Dødehavsrullerne. Et hold amerikanske og israelske arkæologer har fundet resterne af et mausoleum og en kiste på gravpladsen ved Qumran på vestbredden af Det Døde Hav. De ligger få hundrede meter fra de huler, hvor Dødehavsrullerne i sin tid blev fundet.

En af holdets ledere, professor Hanan Eshel fra Bar Ilan University i Tel Aviv, fortæller, at den ene grav blev fundet allerede sidste år. Desværre så gravrøvere arkæologerne på stedet og plyndrede graven, før udgravningen begyndte.

»Vi fandt kun de sørgelige rester efter gravrøverne. Men de havde heldigvis efterladt en del af kisten, og den er meget interessant,« lyder en optimistisk Hanan Eshel:

»Kisten var belagt med zink, og det er første gang, at vi finder sådan én i Palæstina og Israel.«

Desværre var kistens låg væk, og nu mangler der er en vigtig ledetråd i forsøget på at finde den afdødes identitet. Resterne af kisten er sendt til kemiske analyser på Israels Museum i Jerusalem. Men det er tvivlsomt, om de kan give en præcis datering.

Nær kisten fandt den amerikanske arkæolog Dennis Walker ruinerne af et mausoleum med knoglerester. Det ligger placeret et fremtrædende sted på gravpladsen, hvilket tyder på en person med høj status.

»Der er næsten 1.200 grave på pladsen, og kun en enkelt af dem har vægge og keramik. Det er et vigtigt fund, for vedkommende må have været en betydningsfuld person,« siger Dennis Walker.

Men graven fortalte intet om, hvem der ligger begravet her. Så det bliver svært for arkæologerne at identificere personerne i de to grave. Men fundene kan alligevel kaste nyt lys over teorierne omkring Qumran.

Sommerens gravfund ved Qumran kan heller ikke hjælpe forskerne med et endegyldigt svar på, hvilke jøder der boede her for 2.000 år siden. Og dog. Den rige grav med zinkkisten og mausoleet har næppe været tiltænkt essæere, der tilstræbte at leve i from enkelhed.

Men hvem er disse mennesker så? Arkæologer og religionsforskere forsøger stadig at løse gåden om Qumran og Dødehavsrullerne.

Skriv svar