Erik den Helige

1066 - 1520
AndreasOx
Inlägg: 893
Blev medlem: 12 juni 2016, 21:15

Re: Erik den Helige

Inlägg av AndreasOx » 20 november 2016, 15:17

Erik den heliges far Jedvard påstås härstamma från England, vad jag kan förstå enbart eftersom namnet "inte är svenskt". Jedvard motsvarar Au∂- och -var∂r i runsvenska (perioden 800-1225), vad jag kan förstå. Enligt http://www.sprakochfolkminnen.se/downlo ... 141106.pdf s35-37 är ex. Au∂hvartr och Au∂valdr belagda men inte Au∂var∂r. Enligt tabellerna på s 283-284 är Au∂- en vanlig förled och -var∂r en vanlig efterled, så sammansättningen till Au∂var∂r (Jedvard) känns språkligt möjlig. Eftersom runinskrifterna är såpass få känns det för mig mycket mer sannolikt att Jedvard är ett runsvenskt namn än att spekulera om engelskt ursprung. Att ett kristnande av engelska missionärer kan innebära preferens för ett anglosaxiskt, dvs. förkristet, namn, tycker jag är långsökt. Edvard Bekännaren kanoniserades först 1161, dvs minst 60 år efter Jedvards födelse.
Finns det något annat som talar för ett engelskt ursprung?

Kungsune
Inlägg: 1387
Blev medlem: 4 maj 2015, 08:37

Re: Erik den Helige

Inlägg av Kungsune » 21 november 2016, 16:06

Bra fråga. Och hur säker är egentligen namnformen Jedward. Kanske skrevs det Edward i samtiden?
Jedward är väl vanligast i England på medeltiden men vi hade bl.a. en biskop Edward i Skara ungefär vid den tid då Erik den helige blev till. Om denne fick en son så skulle ju denne heta Edwardsson. Det var ju inte ovanligt att biskopar fick barn. Han skulle dessutom födas in i rätt samhällstånd och med perfekt nätverk för att kunna bli en uppstickarkung. :D

AndreasOx
Inlägg: 893
Blev medlem: 12 juni 2016, 21:15

Re: Erik den Helige

Inlägg av AndreasOx » 21 november 2016, 18:40

Jag är ingen etymolog så jag bara accepterar olika ljudförändringar och stavningar. Jag blev lite förvånad att anglosaxiskans Aeth- tydligen motsvarar fornsvenskans Au∂- och skrivs Ödh- av SMP.
Hur är biskopen belagd? Wikipedia tycks inte känna till honom.
Jag är övertygad om att Erik den heliges släkt kom från Eriksberg - synd att det bara finns en runsten i Gäsene härad, märkligt nog. Man kan dra konspiratoriska gissningar ...

Valdemar
Inlägg: 1182
Blev medlem: 20 augusti 2015, 09:16

Re: Erik den Helige

Inlägg av Valdemar » 21 november 2016, 19:09

Vad är din idé om runstenarna i Gäsene? Lägg märke till att det helt saknas runstenar från yngre järnålder i en zon på flera mil in från Västkusten. Gäsene ligger i ett område mellan den tomma zonen och den runstensrika delen i inlandet.

Daniel K
Inlägg: 63
Blev medlem: 26 mars 2016, 17:33

Re: Erik den Helige

Inlägg av Daniel K » 21 november 2016, 22:34

DNA-analysen av EdH:s kvarlevor borde kunna ge en fingervisning om hans ursprung.

Någon som har hört hur det har gått med den?

AndreasOx
Inlägg: 893
Blev medlem: 12 juni 2016, 21:15

Re: Erik den Helige

Inlägg av AndreasOx » 22 november 2016, 08:22

Valdemar skrev:Vad är din idé om runstenarna i Gäsene? Lägg märke till att det helt saknas runstenar från yngre järnålder i en zon på flera mil in från Västkusten. Gäsene ligger i ett område mellan den tomma zonen och den runstensrika delen i inlandet.
"Idén" kommer från RAÄ:s http://www.raa.se/kulturarvet/arkeologi ... nskrifter/
"Gäsene ha utgjort ungefär 4.5 % av hela landskapets. E n enda runsten motsvarar alltså icke tillnärmelsevis denna siffra. Detta är anmärkningsvärt, då fornminnena i övrigt inom vissa trakter, särskilt de östliga, äro talrika." När jag kollar omkringliggande härader har de flesta runstenar ungefär enligt tingsbot-andelarna i Äldre Västgötalagen, förutom det lilla Frökinds härad som har 3 gånger så många och Veden i söder som saknar runstenar. Speciellt nordöstra delen av Gäsene härad (Eriksberg, Mjäldrunga, Hällestad) borde ha fler runstenar. Förvisso är antalet runstenar så lågt att slumpen måste ha stor inverkan.
Hur säker är man på häradsindelningen under medeltiden? Finns det listor på vilka socknar/sockendelar som hörde till vilka härader?

AndreasOx
Inlägg: 893
Blev medlem: 12 juni 2016, 21:15

Re: Erik den Helige

Inlägg av AndreasOx » 22 november 2016, 08:29

Ser nu att Frökinds härad inte gränsade till Gäsene före 1887, då f.d. Döve socken flyttades från Vilske till Frökind. Lurigt att alla kartor jag hittat visar 1900-talets häradsgränser, inte de medeltida. Ex. http://www.raa.se/runinskrifter/sri_vas ... _karta.pdf

Valdemar
Inlägg: 1182
Blev medlem: 20 augusti 2015, 09:16

Re: Erik den Helige

Inlägg av Valdemar » 22 november 2016, 12:41

Andreas

Titta på denna karta så ser du hur området ligger på gränsen mellan det runtäta inlandet och det runtomma området mot havet. Jämför med Skåne som på många sätt är likt Västergötland ser så du att många runstenar finns nära havet i syd/väst. Halland, Västra Västergötland och Bohuslän är helt utan vikingatida runstenar. Åtminstone Ale, Vättle, Sävedals Härader ingår i Västergötland i de första källorna (Landamäri, ÄVGL).

Jag föreslår att området som motsvarar det medeltida Älvsyssel är en fristående region/rike fram till 900-talet då Norge skjuter sin gräns till Nordre Älv=Kungahälla anläggs. Området följer helt Norska traditioner (där finns bara 50 runstenar).

På 1000-talet tar Västergötland/Sverige över området söder om Nordre Älv. Västgötarnas/Svenskarnas tradition av runstenar är avstannad vid denna tidpunkt (i Västergötland, ej i Svealand)

http://faktoider.blogspot.se/2015/06/kr ... tenar.html

https://sv.wikipedia.org/wiki/Alvhemmen

Valdemar
Inlägg: 1182
Blev medlem: 20 augusti 2015, 09:16

Re: Erik den Helige

Inlägg av Valdemar » 22 november 2016, 14:11

Andreas

Titta på "Romanska kyrkor i Västergötland" av Eivind Claesson. Tydligt är där exempelvis att kyrkotätast är Gudhem medans Frökind har mest runstenar.

AndreasOx
Inlägg: 893
Blev medlem: 12 juni 2016, 21:15

Re: Erik den Helige

Inlägg av AndreasOx » 22 november 2016, 15:20

Jag har förutsatt att Eriksberg är en del av den västgötska centralbygden. Topografiskt är den det, om än i utkanten. Men kanske alltså inte historiskt. Bo-indelningen, http://wadbring.com/historia/sidor/longbo.htm, kan onekligen tolkas som en "erövring" mot SV-S.
Finns det några skillnader i kyrkornas tillkomst och arkitektur mellan de olika delarna i Vg som kan kopplas till dessa teorier? Jag får nog skaffa "Romanska kyrkor i Västergötland".

Skriv svar