Peterspenning och socknar

1066 - 1520
Artesien
Inlägg: 34
Blev medlem: 14 januari 2018, 13:09

Re: Peterspenning och socknar

Inlägg av Artesien » 17 december 2020, 22:58

Vill inte vara petig men nog förtjänar peterspenningen en egen tråd?

AndreasOx
Inlägg: 944
Blev medlem: 12 juni 2016, 21:15

Re: Peterspenning och socknar

Inlägg av AndreasOx » 18 december 2020, 13:53

Håller med - kan Admin flytta dessa inlägg till en ny tråd?

anganatyr
Inlägg: 2628
Blev medlem: 16 april 2015, 17:58
Ort: Blekinge

Re: Peterspenning och socknar

Inlägg av anganatyr » 18 december 2020, 17:37

Hoppas det blev som ni önskade.

AndreasOx
Inlägg: 944
Blev medlem: 12 juni 2016, 21:15

Re: Peterspenning och socknar

Inlägg av AndreasOx » 18 december 2020, 19:43

Tack

AndreasOx
Inlägg: 944
Blev medlem: 12 juni 2016, 21:15

Re: Peterspenning och socknar

Inlägg av AndreasOx » 22 december 2020, 16:03

Kungsune skrev:
15 december 2020, 18:16
Lars Arne Norborg beskriver detta i sin avhandling redan 1958. Visst var sockenkyrkorna mindre i Västergötland samtidigt som byarna låg tätt. Peterspenningen som samlades in var större än summan som togs upp i Vatikanen och hade vi haft den insamlade siffran hade jämförelser kunnat vara lite intressantare. Från den tiden då pp var helt mantalsbaserad har vi inga siffror i Sverige. Från 1300- talet vet vi dock av samtida uppgift att Peterspenningen var högre per hushåll i Mälardalen vilket kan bero på obalans mot andra stifts omkostnader. Andra spekulationer är att siffrorna påverkats när ett stift haft andra insamlingar som kompenserat. Ex helgonkult mm. Norborg går igenom det mesta av dessa frågor.
Jag hittar ingenting om Peterspenning eller diskussioner om stiftens inkomster i Lars Arne Norborgs avhandling från 1958 ”Storföretaget Vadstena kloster" vid en snabb genomgång. Avhandlingen verkar framförallt studera klostrets godshistorik. Kan du peka på relevanta kapitel?

Kungsune
Inlägg: 1496
Blev medlem: 4 maj 2015, 08:37

Re: Peterspenning och socknar

Inlägg av Kungsune » 25 december 2020, 10:21

Från s188 om du har samma upplaga

AndreasOx
Inlägg: 944
Blev medlem: 12 juni 2016, 21:15

Re: Peterspenning och socknar

Inlägg av AndreasOx » 26 december 2020, 13:49

Norborg sid 188-191 diskuterar enbart avvikelser utan någon djupare analys eller detaljer.
Carl Axel Ekbom (1974) går igenom samtliga källor för peterspenningen för de olika stiften (s 105-107, 128-133, 245-246). Jag har kontrollerat några av dessa brev och siffrorna verkar stämma. Ekboms sifferexerciser (han försöker beräkna mantal i detalj för hela Sverige) och förklaringar till avvikelser är rimliga:
* Uppbörden var 1/2 penning per mantal utom Uppsala stift som erlade 1 penning per mantal
Varför enbart Uppsala stift betalar 1 penning enligt påvens påbud diskuteras inte - ärkestiftet kanske inte kom undan med annat. Eventuellt kan inkomster för Norrland och Finland bidragit - dessa låg utanför peterspenningen.
* SDHK3118 (1322) uppmärksammar detta: "Att vid Peterspenningens insamlande hade endast hälften erhållits från Strängnäs och Västerås stift, eftersom sedan gammalt ej mer brukat erläggas därifrån."
* Västerås stift uppbörden fördubblades 1328, förmodligen från 1/2 till 1 penning per mantal som ett resultat av SDHK3118
* Linköpings stift ökar uppbörden från 50 till 67 mark från 1333. Detta motsvarar Gotlands uppbörd enligt SDHK4029 (87 mark för förmodligen 5 år)
* Skara stift ökar uppbörden från 30 till 40 mark från 1333. Detta motsvarar mantalet för Dalsland och Värmland.
Alla dessa punkter är mycket förkortade - Ekbom ger många fler detaljer som jag kan delge om intressant.

SDHK3211 från 6/4 1323 beskriver uppbörden av Peterspenning för 4-5 år för alla stift i Sverige.
Vad jag inte hittar att någon har uppmärksammat är de jämna siffrorna (i mark) för de olika stiften:
Uppsala 50 (Uppland och Gästrikland)
Linköping 50 (Östergötland, Småland (förutom Värend) och Öland)
Skara 30 (Västergötland)
Strängnäs 20 (Södermanland)
Västerås 8 (Västmanland)
Växjö 6 (Värend)

Mina slutsatser av allt detta är:
* Peterspenningen utgick schablonmässigt enligt uppskattad storlek för stiftens kärnbygder med 1/2 penning per mantal
* Uppsala ärkestift betalade 1 penning per mantal
* 1328/1333 inkluderas flera tidigare undantagna bygder (Dalsland, Gotland, Värmland) i Peterspenningen
Samtidigt ökas uppbörden i Västerås stift från 1/2 till 1 penning medan övriga stift "klarar sig" att ligga kvar på 1/2 penning. Alternativt kan detta förklaras med att Dalarna inkluderas.
* Peterspenningen ger därför en oväntad noggrann uppskattning av de svenska kärnlandskapens relativa befolkningsmässiga storlek
* De smärre variationer i uppbörden mellan olika år som Ekbom detaljredovisar beror på "naturliga variationer" - sjukdomar, klimatproblem (klimatförsämringen började ca 1310 om jag minns rätt) osv.

Valdemar
Inlägg: 1352
Blev medlem: 20 augusti 2015, 09:16

Re: Peterspenning och socknar

Inlägg av Valdemar » 26 december 2020, 16:20

Skall då man tolka det som Uppland och Gästrikland har ”storlek” 25 eftersom de betalade 1.

Då skall Västergötlands 30 ställas mot Uppland och Gästriklands 25?

Hur stämmer dessa proportioner mot antalet Härader/Hundare?

Västergötland har drygt 30 härader och Uppland drygt 20?

Att Västergötland har så många fler tidigmedeltida kyrkor kan förklaras av att de var mindre, delvis beroende på att de är äldre.

Då kanske vi kan spekulera kring en rätt stabil befolkningsspridning tillbaka till järnåldern?

En tolkning är att befolkningen i Uppland ökat relativt mer under perioden mellan häradsbildningen och Peterspenningen.

AndreasOx
Inlägg: 944
Blev medlem: 12 juni 2016, 21:15

Re: Peterspenning och socknar

Inlägg av AndreasOx » 27 december 2020, 16:23

Stämmer med min uppfattning. För antal härader - se fil bifogad till första inlägget. Gästrikland var enbart ett härad med ca 6 % av Upplands beräknade mantal (500 resp. 8900).
Jag tror mer att det större antalet kyrkor i Västergötland beror på att de byggdes av "bygden" (lokala stormän / storbönder) medan i Östergötland & Uppland byggdes de av "makten" (kung / biskop), jämför de olika beskrivningarna av kyrkobyggande i landskapslagarna och påvebrevet 1234 som tillät kyrkonedläggningar i Skara stift.

Valdemar
Inlägg: 1352
Blev medlem: 20 augusti 2015, 09:16

Re: Peterspenning och socknar

Inlägg av Valdemar » 27 december 2020, 17:22

Det verkar som Hund/Härad är den bästa indikationen på befolkningens storlek i olika länder under järnåldern. Deras ålder är okänt men det känns logiskt med hypotesen att de skapats för att få fram ca100 soldater per enhet(enligt romersk förebild).Eftersom de reformeras ända fram i medeltiden så verkar de fortfarande fylla en funktion. Tinglotter, Peterspenningar och antalet kyrkor stärker bilden av en relativt stabil befolkningsspridning en bit in i medeltiden.

Då kan vi kanske spekulera i att Uppland, Västmanland och Sörmland sammantaget under järnålder och tidig medeltid har ungefär motsvarande befolkning som Västergötland? Utifrån denna balans kanske man skall förstå hur Östergötland/Småland kan tippa styrkeförhållandena åt Väst eller Nord i samband med riksbildningen?

Skriv svar