Borgar i Skandinavien

1066 - 1520
Carl Thomas
Inlägg: 2033
Blev medlem: 15 april 2015, 15:05
Ort: Jämtland

Re: Borgar i Skandinavien

Inlägg av Carl Thomas » 11 april 2020, 19:24

Tacitus beskriver pr 98 e.Kr. att här låste man in vapen och de vaktades sedan av en träl. Klart är att på alla gårdar fanns det jaktvapen, liar, skäror, knivar oxh yxor och annat som behövdes för gårdens drift. Dessa typer av vapen kunde man inte låsa in eftersom folk helt enkelt inte kan överleva utan dem. Vilka vapen var det då som låstes in?

Där saknar vi nu besked - men jag anser att det var vapen avsedda för krig. Dessa samlades i "mobbförråd" som vaktades av trälar oxh dessa vapen togs ut ur förråden när krig uppstod och på order av t.ex. Lagmannen eller kungen.

Om jag har rätt i det jag tror så beskriver detta ett samhälle som styrs av lagar och regler samt som styrs av ett Ting och dess lagman. Krigsvapen fick alltså inte bäras fritt i detta samhälle.

Ca 400 år senare byggdes många fornborgar. Samhället, lagarna, tinget, lagmannen och den valde kungen fanns kvar vad vi vet i samhället. Varför byggdes då borgarna? Var det oroliga tider med stora folkförflyttningar inom landet - eller mom det främmande folk utifrån - eller uppstod maktkamper mellan landen och Lagmännen/kungarna? Eller - skyddar fornborgarna unioner mellan dlera land mot Land som inte var med i unionen (unionerna)?

Borgar skapades av en eller flera orsaker. Ofta var dessa orsaker strategiska, dvs, borgarna samarbetade och ingick som skydd för en maktsfär eller Rike.

En anfallares armé måste ta sig förbi borgarna för att i ett stort slag vinna över Lagmannen/Kungen.

1. Gick man bara förbi borgen hade man borgens besättning i ryggen som anföll tross och förstärkningar.

2. Anföll man borgen tog det tid och anfallaren blev försenad - och Lagmannen han resa en större armé.

3. Lämnade men en belägringsstyrka runt borgen försvagades den egna armén.

Fler saker kan räknas upp än dessa tre - men dessa tre visar lite av hur man tänkte med borgar, oavsett det bar på pilbågarnas tid eller artilleriets tid 1.000 år senare. Borgar ingick alltså oftast, men inte alltid, i ett totalförsvar. Förbud mot privata borgar infördes under medeltid av bl.a. detta skäl.

En av en borgs uppgifter var alltså att under så lång tid som möjligt låsa en fiendes trupper runt borgen för att försvaga fiendens armé. Utan en vattenkälla i borgen skulle denna uppgift vara omöjlig.

Birka fanns i ca 220 år. Där bodde flera hundra människor. Vi vet att toaletter fanns vid vattenbrynet = längst ned i Birka. Vi vet att boskap fanns i själva staden - och vi vet att i Birka rådde normal dödlighet. Detta berättar att Birka hade en brunn som gav friskt vatten till befolkningen samt att denna brunn låg högt placerad, alltså ovanför toaletter oxh husdjurs avfall. Hade brunnen legat lägre hade dödligheten inte varit normal.
ingen brunn har hittats i Birka, men, vi vet att där finns en brunn - och att vi mommer att hitta den om vi
fortsätter att gröva ut Birka. Det vi vet om Birka berättar alltså att Birka hade en brunn med friskt sötvatten. Men vi saknar källa om själva brunnen.

Rövare var människor. Människor behöver ljus, värme och varm mat. Enda sättet att gå detta var att elda. Eld luktar oxh avger rök och annat som medför att eldar syns i ett landskap. På natten syns dessutom eldens ljussken. Detta innebar att rövare inte kunde vistas länge på en och samma plats. De var ju tvingade att gömma sig eftersom traktens folk kunde anfalla dem. Knappast någon borg alltså. Troligen sov de bara en natt på en plats - men de hade lika troligt många olika platser att välja på. Att hålla sig rörliga var nog deras bästa försvar.

Nog argumenterat från min sida.

Thomas
Historia är färskvara.

Användarvisningsbild
Yngwe
Inlägg: 3211
Blev medlem: 15 april 2015, 23:01
Ort: Gränna

Re: Borgar i Skandinavien

Inlägg av Yngwe » 12 april 2020, 01:52

Carl Thomas skrev:
11 april 2020, 19:24

En av en borgs uppgifter var alltså att under så lång tid som möjligt låsa en fiendes trupper runt borgen för att försvaga fiendens armé. Utan en vattenkälla i borgen skulle denna uppgift vara omöjlig.
Ibland får människa nöja sig med vad som finns att tillgå. De flesta försvarsanläggningar är långt ifrån ideala och dom får alltid kompromissa med verkligheten. Kravet på vatten köper jag absolut för en investering av tiotusentals dagsverke, ska man lägga ner den mödan fixar man givetvis en brunn också.

Men en mycket liten fornborg är en helt annan sak. Den har förmodligen aldrig avsett försvara vare sig rike eller byggd, än mindre utstå några organiserade belägring ar, den är förmodligen kort och gott ett skydd mot arga beväpnade bönder utan vare sig organisation eller uthållighet. Vätska för att överleva tre dygn eller en vecka är inte svårt att hålla, hämtar du 20 liter en dag klarar du dig lätt i en vecka, och 20 liter bär du i en enda vända från källan eller bäcken en bit bort. Om man planerar en räd där man misstänks bli förföljd ser man givetvis till att fylla på sitt förråd. En dags fullt arbete ger flera veckors uthållighet i fråga om vatten och inget bondeuppbåd uppehåller en belägring i flera veckor, särskilt inte om de är resurssvaga och egentligen behöver ägna sig åt att skaffa mat till sig själva och familj. Än mindre gäller det om det finns en risk att ytterligare ett rövarband kan slå till.

Den lilla rövarborg en är alltså fullt funktiobsduglig om den kan hindra förföljare i en direkt incident under förutsättning att samhället i övrigt var i kris.

Bäckahästen
Inlägg: 1758
Blev medlem: 30 april 2015, 22:45
Ort: Blekinge

Re: Borgar i Skandinavien

Inlägg av Bäckahästen » 12 april 2020, 14:15

Det är väldigt stort arbete för att använda borgen under så kort tid. ;)

Användarvisningsbild
Yngwe
Inlägg: 3211
Blev medlem: 15 april 2015, 23:01
Ort: Gränna

Re: Borgar i Skandinavien

Inlägg av Yngwe » 12 april 2020, 20:11

Bäckahästen skrev:
12 april 2020, 14:15
Det är väldigt stort arbete för att använda borgen under så kort tid. ;)
Väldigt stort arbete i jämförelse med vad?

Soar
Inlägg: 16
Blev medlem: 5 juni 2020, 16:14

Re: Borgar i Skandinavien

Inlägg av Soar » 7 juli 2020, 12:35

Dristar mig att lägga mig i diskussionen. Rör sig dock knappast borgar under medeltid...

När det gäller forskning på de fornlämningstyper som brukar benämnas fornborgar, tror jag fortfarande att Michael Olaussons Det inneslutna rummet... från 1995 som är det främsta verket i fråga om det svenska fastlandets konstruktioner. Avhandlingen behandlar olika typer av vallanläggningar på berg i Uppland av vilka flera har daterats och undersökts utifrån flera perspektiv, några få mer grundligt.

Bilden Olausson skissar upp är att fenomenet med stenvallar på berg uppkommer under mellersta bronsåldern, under en tid som i många avseenden måste ha varit oerhört omvälvande. Som ni säkert vet kollapsade flera av de framstående medelhavskulturerna, hela det europeiska kontaktnätet ritades om och förändringar i kultiska/cermoniela preferenser kan skönjas. Enligt Olausson och andra mer framstående forskare i ämnet (vilka dock allt som oftast baserar sina ståndpunkter på Olausson) framträder i detta sammanhang gränser som en ny viktig faktor i föreställningsvärlden - gränser mellan liv och död, hemma och borta, människornas värld och gudarnas etc. Avgränsningen av särskilda platser, exempelvis berg, är vad det verkar i vissa av "fornborgarna" mest av symbolisk karaktär - de har alltså haft samband med den nya idévärlden. De första anläggningarna, under sen bronsålder, hade dock vissa fortifikatoriska egenskaper, men också en annan typ av vallanläggningar uppförs under denna period, ofta mycket små, som inte kan ha haft någon militär funktion över huvud taget. När bronsålder övergår i järnålder under det sista årtusendet f. kr. verkar det som att det inte byggs några direkta försvarsanläggningar, men vallar på berg av medelstora mått som kan ha haft flera funktioner samtidigt, men genomgående med någon form av sakrala inslag. Enligt Olausson är i runda slängar en tredjedel av Upplands "fornborgar" avgränsade berg utan försvarsegenskaper, en tredjedel vallanläggningar med oklar eller flera parallella funktioner, och den sista tredjedelen regelrätta försvarsanläggningar.

Ungefär runt Kristi födelse upphör uppförandet av vallar och i de flesta fall också användandet av dem, och fenomenet blossar inte upp igen förrän under sen romersk järnålder och folkvandringstid, alltså den traditionella fornborgs-tiden. Då rör det sig i egentlig mening bara om fortifikationsanläggningar av något slag. De skiljer sig från senare bronsålderns borgar genom ofta mer förfinade vallkonstruktioner, högre och med genomtänkta inslag av bindande trä, samt ofta storleksmässigt: de är mindre.

Så är fallet med Upplands "fornborgar". Under vintern har jag haft tillfälle att undersöka Skaraborgs "fornborgar" utifrån de karaktärsdrag Olausson anger för de olika typerna av anläggningar. Resultatet visar att få av Skaraborgs tjugotal anläggningar, om ens någon, kan ha haft någon militär funktion. Om de uppländska förhållandena kan antas vara gällande också i Västergötland hör Skaraborgs anläggningar så gott som uteslutande till det sista årtusendet före kristi födelse, och har haft liten eller ingen fortifikatorisk funktion.

"Fornborgarna" sågs nog inte som byggnader, vilket ordet "borg" gärna leder tankarna till. Under den första perioden, i grova drag år 1300 f. kr. till år 0, hade sannolikt ingen i Skandinavien sett, hört om eller ens tänkt tanken på en sten-murs-byggnad man gick in i för att försvara sig - med undantag kanske för några hövdingar eller handelsmän med kontakter i Mykene eller någon annan av medelhavskulturerna, innan kontaktnäten med dessa kollapsade. Jag tror "fornborgarna" helt enkelt uppfattades som berg av dåtidens människor. Den hövding som kontrollerade ett berg som var svårt att ta sig upp på sågs kanske snarare som en mystisk "trollkarl" än som en hövitsman. Jämför till exempel folkloristiska berättelser om bergtagningar, bergatroll etc.

Under den senare, traditionella fornborgsperioden, är det kanske riktigare att tala om borgar. Då hade nog hövdingar och resande i större utsträckning sett romarnas limes-anläggningar, eller försvarsanläggningar byggda söder om Östersjön. Folk i gemen såg nog dock fornborgarna fortfarande som hemliga berg, som hövdingens manskap kunde gömma sig uppe på.

Valdemar
Inlägg: 1182
Blev medlem: 20 augusti 2015, 09:16

Re: Borgar i Skandinavien

Inlägg av Valdemar » 7 juli 2020, 21:42

Tror det finns en kategori borgar som bör få en egen analys. Exempel på detta är Mösseberg, Halleberg och Torsburgen. Dessa är mycket större än de vanliga borgarna och har i princip kunnat hysa en hel byggd. Mösseberg är ett omfattande bygge och har haft plats för hela falbygdens befolkning. För att försvara murarna har det krävts hundratals soldater. Frågan är vilken typ av bebyggelse som funnits inom murarna? Det är oerhört sorgligt att så lite forskning bedrivs inom detta område. Runsa fornborg vid Östersjön har undersökts de senaste åren och visar på hur stor roll de spelat i sina regioner. De riktigt stora borgarna måste haft centrala viktiga funktioner under perioder.

Soar
Inlägg: 16
Blev medlem: 5 juni 2020, 16:14

Re: Borgar i Skandinavien

Inlägg av Soar » 8 juli 2020, 11:41

Det är riktigt, Valdemar!

De enda berg som verkligen fungerat som bygdeborgar torde vara de riktigt stora. Alla dessa bygdeborgar har väl också använts in i historisk tid, Halleberg så sent som på 1600-talet.

Mössebergsborgen förekommer dock inte i några historiska sammanhang, och jag är personligen mycket tveksam till om Mössebergs fornborg kan räknas till bygdeborgs-kategorin. Torsburgen och folkborgarna på Lolland och Falster är 1 - 4 km2 stora, Halleberg hela 20 km2, medan Mössebergs fornborg, som den största i Skaraborg, upptar en yta om 0,2 km2. Det har väl uppskattats att den skulle kunna rymma runt 300 gårdar, men det borde i så fall röra sig om gårdarnas mänskliga invånare, alltså ingen boskap. Sedan undrar jag om de inte har utgått från "kärnfamiljsgårdar" av den karaktär som blev vanlig först under medeltiden, när de gjort beräkningarna på 1980-talet. Kan dessa "300 gårdar" verkligen täcka hela Falbygden? Vad omfattas egentligen av begreppet i Falbygden i det här sammanhanget?

På det hela taget tycker jag det för gemene man borde ha varit mer rationellt att försvara sitt hem och sin egendom från stugloftet, som Gunnar på Lidarendet, eller, i värsta fall, helt sonika dra till skogs.

Men som du säger, innan dessa fornlämningar blir föremål för arkeologiska undersökningar i större omfattning är det svårt att dra några säkra slutsatser.

Användarvisningsbild
Yngwe
Inlägg: 3211
Blev medlem: 15 april 2015, 23:01
Ort: Gränna

Re: Borgar i Skandinavien

Inlägg av Yngwe » 8 juli 2020, 13:37

För Gunnar gick det ju inget vidare, vilket folk lär ha förstått.

Att ta med sig boskap har nog ytterst sällan varit aktuellt, det har nog snarast handlat om att så snabbt och så osynligt som möjligt ta sig till ett ställe med relativ trygghet. För många har säkert detta inneburit gårdens egna gömsle i skogen, där man kanske i någon mån haft ett förberett tak över huvet och något ätbart. Ibland har några gårdar haft ett gemensamt ställe och då kunnat investera lite mer i det. I de fall där det funnits ställen som även med relativt små medel kunnat göras till försvarbara nästen har säkert större gemenskaper, motsvarande byar eller kanske socknar, anlagt borgar. Över tid är faktiskt arbetsbördan ganska liten för en medelstor fornborg och skyddsvärdet borde ha varit förhållandevis högt. Trygghetskänslan borde varit betydligt större hos de som tillsammans samlats än för den ensamma storfamilj som trycker i en skreva i skogen...

AndreasOx
Inlägg: 893
Blev medlem: 12 juni 2016, 21:15

Re: Borgar i Skandinavien

Inlägg av AndreasOx » 8 juli 2020, 13:47

http://www.diva-portal.se/smash/get/div ... TEXT01.PDF
tycker jag är mycket intressant.
Vid Torsburgen har man grävt ett schakt genom muren på 80-talet (Johan Engström). Muren byggdes på 200-talet och tycks ha varit i bruk (dvs underhållen) fram till ca 900, trots att palissaden brann på sent 400-tal (vad jag minns).
Inga bebyggelselämningar är hittade på Torsburgen.

AndreasOx
Inlägg: 893
Blev medlem: 12 juni 2016, 21:15

Re: Borgar i Skandinavien

Inlägg av AndreasOx » 8 juli 2020, 13:55


Skriv svar