Adam og Västergötaland

500 f.Kr. - 1066
mtw2junkie
Inlägg: 28
Blev medlem: 5 juli 2019, 06:21

Re: Adam og Västergötaland

Inlägg av mtw2junkie » 14 november 2020, 22:18

Historikus skrev:
14 november 2020, 11:49
tyder-no skrev:
13 november 2020, 20:40
Jag tycker mycket talar för, att skjoldungarna i Lejre hade skandinavisk kontroll tidigt på 700-talet, och att Harald Hildetand var den sista överkungen. Utvecklingen gick nog inte deras väg, och troligt utmanades Harald i sin ålderdom av den expansiva sveakungen Ring, möjligt en släktning. Konfrontationen kom till att stå på Bråvalla vid Norrköping, lika söder om gränsen mellan Södermanland och Östergötland, och var en katastrof för skjoldungarna som dom aldrig återhämtade sig från.
tyder-no:
Et faktum er, at der aldrig er fundet én eneste runesten i selve Lejre. Enkelte runeindskrifter er først fundet fra vikingetid. Ser du på udviklingen i rejste runesten fra 700- og 800-tallet anes en tendens på tværs fra Sønderjylland, Fyn, Sjælland og Skåne - - eller omvendt. Vi véd ikke hvorfra inspirationen til denne tradition kom ?

Når du taler om Harald Hildetand må du ikke glemme Ubbe Friser, der nævnes i overleveringen. ;)


Runesten 700-800 tallet.jpg


Læg mærke til manglende runesten på Sjælland fra 900-tallet og fremad på kortet over Danegæld -

viewtopic.php?f=17&t=1732&start=10#p25007

Vad är slutsatsen av dina tankar om runstenarna?

Som man kan tänka som västgöte visar stenar hur Västergötland var Danmarks viktigaste område för att finna krigare.

Här finns det väl också olika uppfattningar mellan folk från Köpenhamn och folk från Jylland, vad gäller hur Danmark skapades?

tyder-no
Inlägg: 98
Blev medlem: 1 oktober 2017, 11:24

Re: Adam og Västergötaland

Inlägg av tyder-no » 14 november 2020, 23:26

Yngwe skrev:
14 november 2020, 20:22
tyder-no skrev:
14 november 2020, 19:14
mtw2junkie skrev:
14 november 2020, 18:37
Dessa Bråvallabilder från Oseberg, var kan man läsa om det?
Bl.a skriver Annne Stine Ingstad (litt) om det i Osebergdronningens grav (Myhre/Christensen/Ingstad) Schibsted 1992.
https://www.haugenbok.no/osebergdronnin ... 8251614238
Kan man få be om ett citat eller referat så det framgår i tråden på något vis?
Nej

Användarvisningsbild
Yngwe
Inlägg: 3323
Blev medlem: 15 april 2015, 23:01
Ort: Gränna

Re: Adam og Västergötaland

Inlägg av Yngwe » 14 november 2020, 23:53

Då kan vi alltså helt bortse ifrån ditt inlägg då du inte ens med enkla ord kan eller vill återge det du refererar till. I ett diskussionsforum som detta är det meningen att alla ska kunna förhålla sig till det som framförs, oavsett vilken bok man har tillgång till. Att hänvisa till en bok utan att redovisa det som är relevant i boken är för klent då vem som helst kan hänvisa till vilken skrift som helst utan att motivera varför.

Soar
Inlägg: 37
Blev medlem: 5 juni 2020, 16:14

Re: Adam og Västergötaland

Inlägg av Soar » 15 november 2020, 00:36

Ser man på språkgränsen mellan götamål och sydsvenska mål går den vid Tvååker, som ligger ca. en mil söder om Varberg och åtta söder om Göteborg.

Ifall dessa gränser är ursprungliga skulle det kunna peka på en kulturgemenskap mellan den norra hälften av Halland och Västergötland.

Varför, och hur den såg ut är väl dock inte så lätt att utröna, men sett ur ett sådant perspektiv skulle då danska intressen i Halland kanske ha dykt upp ungefär samtidigt med deras intressen i Sydnorge, säg, någon gång under 800-talet.

Att språkgränsen finns vid Tvååker kan dock vara en effekt av senare utveckling. Hur det ligger till med det vet jag inte.
En jämförelse av fornlämningsbilden i norra och södra Halland tycker jag talar för en tidig kulturell åtskillnad, redan från bondestenålder. Norra Halland står i detta hänseende ofta närmare Bohuslän och sydvästra Västergötland, det gäller bland annat mängden flintyxor, gravrösen och fornborgar. Dessutom förekommer det inte sällan fyndtomma zoner i fornlämningsbilden på olika ställen mellan Viskan och Ätran. Se exempelvis Bägerfeldts "Neolitisk Atlas" och Ida Johanssons "Fornborgar - En studie med fokus på Hallands fornborgar". Det har väl förresten framförts av mer än en hävdatecknare att norra Halland och södra Västergötland gemensamt utgjorde området för Jordanes' Fervir?
Valdemar skrev:
13 november 2020, 16:29
Av intresse kan vara att Theng-stenarna har en tendens att finnas i den västra delen av Västergötland. Varnhem som nämns i texten ligger inte i detta område utan det är Levene som är den dominerande platsen. Härifrån finns en runsten som nämner en Erik som som satt i Uppsala (Sparlösa) och härifrån var Kung Håkon Röde enligt flera källor. Även Stenkil hade en speciell relation till platsen.
Thegnstensområdet i Västergötland tangerar för övrigt ganska väl den del av landskapet där Åsaka återfinns som ortnamn. I någon tidigare tråd har det väl också noterats att västgötalagens tidigmedeltida lagmän kommer uteslutande från detta område. Jag håller dock inte med om att Varnhem utan vidare kan uteräknas från detta sammanhang, även om det är beläget i gränstrakten mellan detta och ett eventuellt nordostligt område, som defineras av exempelvis ortnamnsskillnader, fler fornborgar och andra runstenstraditioner. Skiljelinjen mellan dessa områden går i så fall ungefär från Kinnekulle till Billingen, och därifrån österut till Vättern. Varnhem ligger således i gränstrakten mellan dessa områden.

Valdemar
Inlägg: 1308
Blev medlem: 20 augusti 2015, 09:16

Re: Adam og Västergötaland

Inlägg av Valdemar » 15 november 2020, 09:59

Soar

Intressant med lagmännen. Sen finns de enda två Husabyarna i den Östra/Centrala delen. Ortsnamnen med ”Tegn” återfinns även de i den västra delen (och Bohuslän).

Historikus
Inlägg: 630
Blev medlem: 9 januari 2017, 16:43
Ort: København
Kontakt:

Re: Adam og Västergötaland

Inlägg av Historikus » 15 november 2020, 14:30

mtw2junkie skrev:
14 november 2020, 22:18
Vad är slutsatsen av dina tankar om runstenarna?
Som man kan tänka som västgöte visar stenar hur Västergötland var Danmarks viktigaste område för att finna krigare.
https://i.pinimg.com/originals/ea/06/f7 ... 2a79ec.gif

På kortet over 'Skandinaviske runesten' ses type M - som er runesten i Mammen Stil fra perioden 965-1000. Læg mærke til, at disse sten findes i Jelling, sydlige del af Skåne samt Øst- og Vest Götaland. Mammenstilen opstod kort før midten af 900-tallet.
Iben Skibsted Klæsøe skrev:Mammenstilen optræder på et begrænset antal genstande som runesten og træsager, foruden den ovenfor nævnte Mammenøkse, fugleformede fibler og to udskårne relikvieskrin fra henholdsvis Bamberg og Cammin samt enkelte andre liturgiske genstande. Gravhøjen fra Bjerringbro i Mammen sogn, øst for Viborg blev første gang udgravet i 1868. Mere end 100 år senere, i 1986-88, blev der foretaget nye undersøgelser, og i den forbindelse fik man mulighed for lave en dendrodatering af træ fra kammeret, som kunne fortælle, at graven blev bygget i 970/71. Selve gravlæggelsen er foretaget på overgangen mellem hedensk og kristen tid i Danmark, og graven bliver én af de sidste vikingetidsgrave med gravgaver. Mammengravens datering falder indenfor Wilsons datering af stilen mellem 940 og omkring år 1000. Dette er i god overensstemmelse også med Graham-Campbells datering af Mammenstilen til 950-1000.
https://tidsskrift.dk/Hikuin/article/do ... 72/160318/

Spredningen af Mammen-stilen kan tænkes at bygge på personlige relationer og/eller handel mellem områderne.

BalticSea
Inlägg: 251
Blev medlem: 1 maj 2015, 18:43
Ort: Storköpenhamn

Re: Adam og Västergötaland

Inlägg av BalticSea » 17 november 2020, 22:27

Siden jeg lagde mit opslag forleden har jeg forhørt mig hos de lokale museumsfolk i Nordjylland.
Meget tyder på. at gravpladsen ved Lindholm Høje udelukkende blev benyttet af de lokale indbyggere.
Da den materielle kultur for store deles vedkommende er relativt ensartet i det meste af Sydskandinavien i vikingetiden, er det svært at bevise, men det antages, at der var hyppige forbindelser mellem Vestergötland og Limfjordsområdet.

Valdemar
Inlägg: 1308
Blev medlem: 20 augusti 2015, 09:16

Re: Adam og Västergötaland

Inlägg av Valdemar » 18 november 2020, 10:12

Det är mycket närmare mellan Västergötland och Limfjorden än vad det är mellan Västergötland och Mälardalen. Redan under romersk järnålder finns mycket likartade gravskick på respektive sida Kattegatt.

Att segla från Göteborg till Jylland tar några timmar, att segla till Stockholm tar några dagar. Thegnstenarna visar nog på något specifikt som hände under en kort period. Kanska bildades allianser mellan släkter på respektive sida efter Svolder eller i samband med Knuts erövrande av England.

De grupper som var Thegnar och reste stenar skall kanske ses som ”proto-grevar/riddare”. Vi känner väl till hur den medeltida adeln ingick i allianser och giftermål över större geografiska områden. Kanske har vi här ett tidigt exempel på hur ätter bildat allianser redan under vikingatid? Vi vet att de kungliga gjorde detta, det var kanske naturligt för Thegnar-Ländermän att göra samma sak?

Historikus
Inlägg: 630
Blev medlem: 9 januari 2017, 16:43
Ort: København
Kontakt:

Re: Adam og Västergötaland

Inlägg av Historikus » 18 november 2020, 11:14

BalticSea skrev:
17 november 2020, 22:27
Siden jeg lagde mit opslag forleden har jeg forhørt mig hos de lokale museumsfolk i Nordjylland.
Meget tyder på. at gravpladsen ved Lindholm Høje udelukkende blev benyttet af de lokale indbyggere.
Da den materielle kultur for store deles vedkommende er relativt ensartet i det meste af Sydskandinavien i vikingetiden, er det svært at bevise, men det antages, at der var hyppige forbindelser mellem Vestergötland og Limfjordsområdet.
Slots- og Kulturstyrelsen skriver sådan:

På Lindholm Høje i Nordjylland ligger en stor gravplads med begravelser fra en henved 600-årig periode. De ældste grave er fra 400-årene, og de yngste er fra vikingetiden i 900-årene.
  • Gravplads. Stensatte grave af mange slags. Der er så mange forskellige gravminder på Lindholm Høje, at det ved første øjekast ser ud som om de alle er forskellige. Men der er alligevel nogle gennemgående ”regler”. De ældste grave ligger på toppen af gravmindet. De yngste grave er placeret i pladsens yderkant og lavt i terrænet. De ældste grave er trekantede, og de yngste har form som et skib.
  • Landsbyer fra 700-årene til 1100-tallets begyndelse. På Lindholm Høje er fundet spor efter flere forskellige bebyggelser over en 4oo årig periode. Der er bevaret mange fine fund fra bebyggelserne, fordi de var dækket af tykke sandflugtslag. Fundene er udstillet på Lindholm Høje museet.
  • Oldtidsmark. På den sydlige del af området fandtes en velbevaret oldtidsmark, som sandflugtslaget havde bevaret. Det er svært at se tydeligt i dag, men under græsdækket findes stadig rillerne efter vikingetidens plov.
https://slks.dk/doil/stederne/lindholm-hoeje-gravplads/

Historikus
Inlägg: 630
Blev medlem: 9 januari 2017, 16:43
Ort: København
Kontakt:

Re: Adam og Västergötaland

Inlägg av Historikus » 19 november 2020, 10:35

Mere om Nordjylland . . . .

I Vendsyssel og Thy lå i jernalderen en håndfuld bopladser, hvor gravformen der praktiseredes bl.a.
var trekantede gravformer. Gravtypen tilhører kategorien af geometrisk formede gravmonomenter, der ellers er sjældne i resten af de danske landskaber. Arkæologen P.V. Glob mente i 1948, at denne type af gravpladser primært skyldes en kulturpåvirkning fra Sverige - og mere præcist Östergötland.

Allerede år 1908 skrev N. Sodborg i Historisk Årbog om gravpladsen Øsløs Mark, at det er en begravelsesmåde, som har bredt sig fra Norge og Sverige, hvor den er almindelig i de egne, der vender mod Nordjylland.

Gravpladserne Højstrup Mark og Øsløs Mark kan ud fra de få daterbare fund samt skibssætninger - skønnes til at have været aktive minimum i perioden 700-900-tallet.

Danmark_Nordjylland.jpg
Danmark_Nordjylland.jpg (109.31 KiB) Visad 594 gånger

Mer' at læse her -

https://www.academia.edu/20326963/Treka ... h_Jutland_
Senast redigerad av 1 Historikus, redigerad totalt 23 gånger.

Skriv svar