Vapengravar

500 f.Kr. - 1066
Carl Thomas
Inlägg: 2020
Blev medlem: 15 april 2015, 15:05
Ort: Jämtland

Vapengravar

Inlägg av Carl Thomas » 31 maj 2015, 14:23

Klipp från WP angående sköldmör

"Vapen, specifikt svärd, användes som statussymboler för familjer med makt och vissa vapen ansågs t.o.m. innehava magiska krafter, således kunde en kvinna - och man - begravas med familjevapen för att visa sin status i byn utan att någonsin velat eller planera att delta i krig. Ingen av kvinnorna begravda med vapen i England hade ådragit sig några som helst skador och dött istället av sjukdomar eller hög ålder. Även spädbarn har begravts med vapen".

I klippet ovan skrivs att: män, kvinnor och spädbarn har begravts tillsammans med krigsvapen, specifikt svärd, samt att vapnen kan ha setts som släktsymboler.

Det är ett intressant påstående som, om det är sant, medför att synen på vapengravar inte nödvändigtvis behöver betyda att vapengravar är gravar över krigare och stora kämpar. Vapengravar kan alltså vara gravar över män, kvinnor och barn vars släktingar ville hedra dem med t.ex. ett släktsvärd eller en hel krigsutrustning - oavsett deras yrke.

Vapnen i en vapengrav kan alltså då, enligt citatet ovan, medföra att vi kanske måste ompröva synen på vapengravarna som företeelse? Begravdes t.ex. en ätts (familjs) vapen med den döde när den siste ättlingen dog - oavsett kön och ålder?

Eller, fick en avskydd person fick med sig vapen i graven för att kunna försvara sig i livet efter döden?

Kan, t.ex. Storhögar (som oftast även är vapengravar) vara stora beroende på att man ville försäkra sig om att den döde inte skulle kunna spöka (gå igen) efter döden? Mängden jord och sten skulle alltså då förhindra detta?

Det som skrivs i citatet i WP ovan skapar alltså både konsekvenser och frågor...

Någon som vet någonting om vapengravar över spädbarn?

Thomas
Historia är färskvara.

Opager
Inlägg: 681
Blev medlem: 1 maj 2015, 09:04
Ort: Malmö

Re: Vapengravar

Inlägg av Opager » 31 maj 2015, 17:58

Carl Thomas: Jag har avslutat Bertil Helgessons doktorsavhandling "Järnålderns Skåne" från 2002 och utgiven i Uppåkrastudier 5.

Jag kan bara redogöra för vad boken säger och som är genomgång av alla elitrelaterade fornfynd i Skåne under Järnåldern och din fråga är väldigt stor.

Simrisgravfältet utanför Simrishamn har många rika krigargravar från år 0 till 300 e.Kr. Efter detta upphör dessa begravningar av krigare på denna plats.

Vapengravar kommer sedan tillbaka från 700-talet e.Kr. till 900-talet men i Sydvästra Skåne.

Barngravar är väldigt sällsynta, åtminstone i Skåne, med undantag för Fjälkinge utanför Kristianstad.

Din fråga innehåller nog många intressanta delfrågor och det statistiska underlaget är litet för elitgravar.

Opager

Carl Thomas
Inlägg: 2020
Blev medlem: 15 april 2015, 15:05
Ort: Jämtland

Re: Vapengravar

Inlägg av Carl Thomas » 31 maj 2015, 18:49

Opager, jag håller med om att detta är en svår och mycket stor, fråga, som kanske dessutom är en känslig fråga.

vapengravar har ju tidigare setts som manliga gravar eftersom de innehåller vapen. Först på senare tid har ostiologer kopplats in och då funnit att en del vapengravar faktiskt var kvinnogravar. Då blir dessa kvinnogravar, mer eller mkndre automatiskt, Gravar över Sköldmör, alltså kvinnliga krigare.

När sedan allt fler kvinnliga vapengravar hittas upplever en del människor tydligen ett hot (?) och känner att de behöver förklara att kvinnor kan begravas med vapen utan att vara krigare, (hur de nu vet detta)? Detta resonemang förstärks sedan med att det även finns spädbarnsgravar med svärd.

Om detta är sant borde detsamma gälla även män. Det var detta jag spånade om - och synsättet skapar naturligtvis mycket stora konsekvenser. Även stirbukiga köpmän som aldrig svingat mer ön en bordskniv kan alltså då begravas med vapen i, t.ex. en storhög....

Storhögar = Kungshögar = gravar över män. Så har vår syn varit - vi har faktiskt Drottninghögar också till namnet - men dessa är få.

Samtidgt har vi under senare tid haft ostiologer inkopplade på äldre fynd. Ottarshögen innehöll en kvinna och en man. En av högarna i GU innehöll en kvinna och en pojke. Osebergaskeppet innehöll tvp kvinnor, osv. Alla storhögarna i GU ör alltså inte Kungshögar, med samma resonemang bör i alla fall en av dem vara en Drottninggrav.

Sedan kommer WP:s beskrivning över kvinnliga vapengravar. De förnekas inte att de är kvinnliga - man kan inte heller förneka att det fanns vapen i graven - men man försöker förklara att vapen i graven inte behöver betyda att den som finns i graven inte nödvändigtvis behöver vara krigare - detta gäller speciellt då kvinnor.

Jag kan spekulrea lite om detta :). Kanske är det källornas "Kvinnoland" som spökar. Ingen vill sitta med Svarte Petter i növen med många kvinnliga gravar med vapenutrustning....

Thomas
Historia är färskvara.

Opager
Inlägg: 681
Blev medlem: 1 maj 2015, 09:04
Ort: Malmö

Re: Vapengravar

Inlägg av Opager » 31 maj 2015, 19:49

Carl Thomas: Du använder en bred pensel:-)

Storhögar eller Kungshögar har nog ett begränsat statistiskt urval och om man lägger till könsfaktorn samt vapen blir kombinationen ännu mer begränsad.

Empiriskt behöver vi kanske hålla isär brandgravar, där det är tuffare att bestämma kön, från skelettgravar, där det finns en chans att bestämma kön, om jag har läst vetenskapliga rapporter rätt.

Jag har inga problem med att kvinnor kan ha krigat under Järnåldern. Det är inget att tveka om.

Opager

Carl Thomas
Inlägg: 2020
Blev medlem: 15 april 2015, 15:05
Ort: Jämtland

Re: Vapengravar

Inlägg av Carl Thomas » 31 maj 2015, 22:07

Bred pensel är ibland bra för att måla upp en problematik :)

Jag har sökt lite efter barn- och spädbarnsgravar innehållande vapen. Barngravar finns i Birka och det skrivs om dem här: http://www.archaeology.su.se/polopoly_f ... s_barn.pdf

En av dessa barngravar innehåller ett svärd - men jag vet inte svärdets storlek. Det är intressant att läsa resonemanget om hur man försöker könsbestämma barngravar. Nålar anses t.ex. som typiska för kvinnor, barngravar som innehåller nålar anses alltså vara gravar över flickor. Frågan blir då för mig - fanns det inga skräddare på denna tid?

Thomas
Historia är färskvara.

Användarvisningsbild
Leif
Inlägg: 354
Blev medlem: 4 maj 2015, 08:00
Kontakt:

Re: Vapengravar

Inlägg av Leif » 1 juni 2015, 07:28

Större delen av alla vapengravar från äldre järnålder på svenska fastlandet finns publicerade i Påvel Nicklassons avhandling Svärdet ljuger aldrig (eller något liknande) fårn mitten av 1990-talet. I många fall har det inte gjorts osteologisk analys utan det ses som i stort sett självklart att vapengravar = mansgravar i avhandlingen och forskningstraditionen. Jag har även i kontakt med väl meriterade forskare (vill inte nämna namn här) stött på en attityd att osteologin är lite överflödig när man har fynd som betraktas som könsmarkerande. Problemet är ju dels att man missar möjligheten att teckna individhistoria utifrån benen, samt att man missar avvikelserna i mönstret, avvikelserna som gör förhistorien komplicerad och intressant, snarare än enkel och förutsägbar.
Arkeologi är kul men inte livsviktigt.

Carl Thomas
Inlägg: 2020
Blev medlem: 15 april 2015, 15:05
Ort: Jämtland

Re: Vapengravar

Inlägg av Carl Thomas » 1 juni 2015, 12:50

Jag har noterat att en del arkeologer ifrågasätter ostiologernas bedömningar. Jag läste också någonstans att det finns tankar på att öppna en av högarna i GU för att ta fram mer benmaterial eftersom ostiologer hade kommit fram till att det material man hade kom från en kvinna och en ung pojke.
Tydligen finns svårigheter att acceptera detta och argumentet verkar vara att det sparades ytterst lite benmaterial och att det som sparades anses av arkeologer vara för litet - men ostiologerna anser det tydligen vara tillräckligt..?

Vad jag kan se är vi bara i början på denna fråga - och att frågan verkar vara känslig.

Det verkar vara så att när man t.ex. Hittar kvinnliga båtgravar så var dessa kvinnor Völvor medan manliga båtgravar är över Hövdingar eller Kungar... :)

Thomas
Historia är färskvara.

Wurner
Inlägg: 204
Blev medlem: 1 maj 2015, 11:32
Ort: Blekinge

Re: Vapengravar

Inlägg av Wurner » 1 juni 2015, 13:57

Om vi visste mer om dödsriket och vad som väntade de som kom dit skulle det nog vara enklare att tolka gravfynd. En person som får ett vapen med sig i graven - var det tänkt att de skulle använda det? Hur i så fall (på sin resa till dödsriket/i dödsriket/under Ragnarök)? Man kan också tänka sig att en död tar med sig föremål till en annan person, avliden sen tidigare, för att överlämna när de återses. Eller så kan ett vapen vara en gåva till en gudom, en förhandlingsvara för att tillskansa sig en bättre tillvaro i dödsriket?
Jämför med helskor - eventuellt (anekdotiska bevis :roll: ) väntade en svår vandring i underjorden de döda, varför man såg till att de fick med sig ett par rejäla skor.


För mig låter vapengrav=krigare som ett väldigt löst antagande.

Användarvisningsbild
Yngwe
Inlägg: 3125
Blev medlem: 15 april 2015, 23:01
Ort: Gränna

Re: Vapengravar

Inlägg av Yngwe » 1 juni 2015, 14:09

Det är klart det är känsligt, det finns massa prestige investerat i massor med tolkningar.

De gravar som inte könsbestämt osteologiskt eller genetisk utan endast utefter gravmaterialet saknar egentlig grund för könsbestämning. Utan tvivel bygger tolkningen på ren och skär massa, det är så många gravar som köns"bestämts" utifrån gravgåvor att det har fått gälla som underlag.

Det blir säkert rätt i de flesta fall, men då missar man individen, som Leif påpekade!

AndreasE
Inlägg: 213
Blev medlem: 10 maj 2015, 22:13

Re: Vapengravar

Inlägg av AndreasE » 15 juni 2015, 23:52

När det gäller GU specifikt så är anledningen till att det har funnits idéer om att öppna upp en av högarna för att hämta ut mer ben inte alls att någon osteolog skulle ha identifierat en pojke och en kvinna. Anledningen är att den sparade mängden ben bara är någon deciliter, trots att den totala mängden ben verkar ha varit många kg. Med ett större osteologiskt material så skulle man kunna säga mycket mer om tex vilka djur som följde med på bålet, samt antal individer osv.

Arkeologer är generellt sett inte "skeptiska" mot osteologiska könsbedömningar. Däremot så är vi väl medvetna om att en osteologisk könsbedömning är just det - en bedömning. Denna bedömning måste vägas mot många olika faktorer (brandgrav eller skelettgrav, förbränningsgrad, mängden ben som kunnat bedömas, vilka ben som identifierats och hur könsindikerande dessa ben är, ålder på individen/erna, antal individer i graven osv) för att få fram ett sannolikt osteologiskt kön. de flesta osteologer som arbetar med arkeologi är dessutom grävande arkeologer själva så de kan förstås det här de också.

I grund och botten så finns problemet att utifrån så verkar osteologi "naturvetenskapligt" och därmed säkert och definitivt. Så är det förstås inte. Alla skelett är individuella. Könsindikerande ben förekommer i ett spektrum, från starkt "manligt" till starkt "kvinnligt". Många individer ligger någonstans däremellan på många av sina indikerande ben, och är alltså svåra att könsbedöma. Ju fler indikerande ben (tex occipitalben, käke, ögonbrynsbåge, bäckenet osv) man har från ett och samma skelett, desto bättre är chansen att man ska kunna göra en god bedömning. Ett eller två ben ger betydligt osäkrare bedömning. Om skelettet är från en ung eller gammal individ blir bedömningen sämre. Om benen är starkt deformerade av förbränningsprocessen blir bedömningen osäkrare.

Det är jättebra att man idag insett värdet av osteologi, inte bara för könsbedömningar. Men man måste akta sig för att övertolkar dess möjligheter.

Skriv svar