Sida 1 av 1

Sjöresor och restider i Romarriket

Postat: 15 mars 2020, 15:33
av karlfredrik
Handelsfartyg kunde ta upp till 200 passagerare. Sovplats på däck och vatten ingick, passagerana fick ta med egen mat.
Puteoli och Ostia hamnstädere till Rom, Massilla är Marseilles,,Messina Sicilien
Restider: Dagar
Africa- Ostia 2
Karthago-Syracusa 2-5
Masila-Ostia 3
Spanien-Ostia 3
Alexandria-Efersos 4-5
Korint- Puteoli 4-5
Alexandria-Messina 6-7
Karhago-Givraltar 7
Gibraltar-Ostia 7
Alexandria- Puteoli 9