Sida 197 av 266

Re: Beowulfskvädets topografi

Postat: 10 oktober 2019, 15:19
av kylarvende
Starkodder!

Jag tror det ligger mkt i vad du skriver. Man får väl anta att författaren till boken i mitt föreg inlägg försöker tolka poesin i Bewulfkvädet. Det kan förmodligen finnas ett pesonnamn Brek el likn, eller åtminstone efternamn:

http://www.locatemyname.com/se/Breck

personer som heter Breck » Namnets betydelse. Freckled

Om jag minns rätt betyder Freckled "fräknig". Och kanske var vår vän Breca helt enkelt fräknig? Jag saxar lite ur statistiken enl sajten oven, där onekligen Norge ligger bättre till än Sverige.

Land, Våra register, Uppskattning
Norway 22 33
Sweden 4 10

Sedan kan man ju även kolla på norska ortnamn:

https://www.norsknamnelag.no/Tidsskrift ... N%2022.pdf

"Det blir stilt spørsmål om apokope er ei høveleg nemning på samansette stadnamnformer som -bakk, -brekk, -gjerd, med tilvising til at førekomstane er betydelege der vokalsvekking elles er lite utbreidd, t.d. på Vestlandet."

"jf. nabogardane Hobberstad /ÈÈhåberst/ og Leirbrekk /ÈÈlebrek/ frå Varhaug, båe med apokopert etterledd."

Å andra sidan verkar "backe" enl nedanst länk ha något gemensamt mellan bränning, även om backen är s.a.s. på landbacken, snarare än till sjöss. Dvs ngn form av hinder eller ngt som gör det jobbigt:

https://sv.wikipedia.org/wiki/Brekstad

"Första stavelsen brek- syftar på backe. Den backe man syftar på är 200 meter och går mellan hamnen och upp till gården."

https://www.wikiwand.com/en/List_of_Beowulf_characters

"Heaðoræmas - a tribe named Heaðoreamas appears in Widsith, and -reamas agrees with ON Raumar which positions the tribe in what is today south-eastern Norway."

https://www.wikiwand.com/en/Romerike

"The 6th-century Goth scholar Jordanes wrote in his Getica about a tribe located in Scandza which he named the Raumarici and which seems to be the same name as Raumariki, the old name for Romerike."

Re: Beowulfskvädets topografi

Postat: 10 oktober 2019, 18:10
av Starkodder
67. Brekstad. Udt. bræ`kksta. ― Brakestedh NRJ. II 44.
Brechstad 1559. Breckstadt 1590. Brigsta, Bregsta 1626. Brechstad
1630. Bregstad 1618. Brægsta 1664. Bræchstad 1723.

æ er vel her kun opstaaet ved uren Udtale af a, som endnu er bevaret
i Skriftformen fra 1520. Det er maaske det samme Navn som Brakstad paa
Inderøen (af Brakastadom AB.) og Brakestad i Ævanger; 1ste Led er
maaske et Mandstilnavn, afledet af braka, at brage (Thj. VSS. 1882 S. 33).

Re: Beowulfskvädets topografi

Postat: 10 oktober 2019, 20:30
av kylarvende
Starkodder!

Norska språket är spännande. Undras vad vi kom fram till egentligen?

Re: Beowulfskvädets topografi

Postat: 10 oktober 2019, 21:39
av Carl Thomas
Breca vill jag koppla till Bräcka, t.ec. Fjärås Bräcka, i grunden en ändmorän som är avskiljande. Fjärås Bräcka skiljde havet från sjön Lygnen som tidigare var en fjord.

Thomas

Re: Beowulfskvädets topografi

Postat: 11 oktober 2019, 08:21
av Valdemar
Spännande med Bräcka är att det ligger i Fjärås som kanske är den minst omdebatterade stammen hos Jordanes ”Fervir”.

Re: Beowulfskvädets topografi

Postat: 11 oktober 2019, 12:01
av kylarvende
Valdemar och Carl Thomas!

Ja, Halland med Fervir (Jordanes) och Fjärås bräcka är mkt intressant.

Jag har kollat lite mer på "gryt" i gamla dokument och råkade stöta på ingen mindre än Grendel.

Man kan Googla ner "Ortnamnen i Värmlands län_Jösse härad.pdf" och läsa om gryt:

"Gryttom gMam, grbtom 1 sk. - Grydym, Grydym, Grydim"

"Namnet är säkerligen urspr. sammansatt av gryt (med biformen gröt) 'anhopning av sten' och hem i bet. 'hem-man, lantgård' (i dial. utvecklat .till -om)."

"Det finnes-många skäl, som tala för att namnet på denna sjö egentligen betyder 'den steniga' eller något dyl. Emellertid är det väl af formella grunder omöjligt att sammanställa ordet med Gryten (Gröcken) o. s. v."

Man kan även Googla ner "Svenska landsmål och Svenskt folkliv_1904_h2.pdf"

"Emellertid finnes i isl. ett grindill som poetisk benämning på stormen (Sn. E.). Detta är rotbe-släktat med isl. grenja, hvilket bl, a. användes om stormens tjut ock om vattnets brus, möjligen ock med ags. Grendel, namn på ett i Beowulf omtalat tro113."

https://sv.wikipedia.org/wiki/Grendill

"Grendill är en bergstopp i republiken Island."

Re: Beowulfskvädets topografi

Postat: 11 oktober 2019, 14:56
av Starkodder
Carl Thomas skrev:
10 oktober 2019, 21:39
Breca vill jag koppla till Bräcka, t.ec. Fjärås Bräcka, i grunden en ändmorän som är avskiljande. Fjärås Bräcka skiljde havet från sjön Lygnen som tidigare var en fjord.

Thomas
Varför vill du sammankoppla personnamnet Breca med ortnamnet Bräcka?

Re: Beowulfskvädets topografi

Postat: 11 oktober 2019, 17:46
av Carl Thomas
Det.finns namn som t.ex Sten, varför inte Breca? Båda är.naturnamn.

Örgryte betyder: stenbunden sandmark lärde jag mig som barn...

Thomas

Re: Beowulfskvädets topografi

Postat: 11 oktober 2019, 18:12
av kylarvende
Carl Thomas och Starkodder!

Ja, hur var det med Brecas pappa. Vad hette han, nu igen? Kan det finnas en tradition i deras släkt med sådana namn?

Re: Beowulfskvädets topografi

Postat: 11 oktober 2019, 18:43
av Starkodder
Carl Thomas skrev:
11 oktober 2019, 17:46
Det.finns namn som t.ex Sten, varför inte Breca? Båda är.naturnamn.

Örgryte betyder: stenbunden sandmark lärde jag mig som barn...

Thomas
Bräcke med betydelsen sluttning låter lite mer långsökt än sten, som inspiration till ett personnamn.