Skatt och tull

500 f.Kr. - 1066
karlfredrik
Inlägg: 570
Blev medlem: 30 april 2015, 22:51

Skatt och tull

Inlägg av karlfredrik » 28 januari 2019, 21:03

Jag har tittat lite på skatt och tull. Beskattning fanns tydligen på vikingatiden i form av ledung mm. Tyvärr kan vi inte komma längre tillbaka. Kommer inte ihåg om Tacitus nämner beskattning.
Tull började tydligen i norra Europa med att resande i "Det fria Germanien" fick betala en avgift för att passera bergspassen.

Någon som vet mera?

Carl Thomas
Inlägg: 1975
Blev medlem: 15 april 2015, 15:05
Ort: Jämtland

Re: Skatt och tull

Inlägg av Carl Thomas » 28 januari 2019, 22:55

Skatt - så som vi idag tolkar ordet, infördes av Gustav Vasa efter att han "skattskrivit" alla. Före GV fanns inget skatteunderlag eftersom det saknades mantalsregister och administration att ta in skatt från alla medborgare.

GV visste varje gård, dess arial, antal boende personer och antal djur - och efter denna kunskap kunde han ta upp skatt efter dessa kreterier - samt han byggde upp en administration som kontrollerade att alla eelade ain skatt.

den första skatten som togs upp (tror jag) var för att betala kriget mot Lybeck. En av mina förfädee betalade 3 ören i skatt till detta krig.

Före mantalsskrivningen kunde man inte ta upp skatt mer än att kyrkans organisation för tionde användes och henom att varje präst i sockenkyrkorna tog upp skatt samt skötte administrationen - och vad jag vet finns inga källor på att så skedde.

Däremot vet vi att GV tog upp bland annat "Klockskatt" från kyrkan i form av kyrkklockor eftersom han behövde brons för att kunna gjuta fler kanoner.

Däremot kunde man ta upp skatt av adeln och prästerna samt av kyrkan samt i viss mån när mark bytte ägare.

Kungen stod under tingen och utförde vad tingen beslutat. Kungen kunde inte skapa nya tvingqnde lagar och landskapslagarna användes en bit in på 1400 talet, vissa delar in på GV tid.

GV bröt tingens makt och ändrade kungaval till arvkungadöme. Detta gav GV och alla kungar efter honom möjlighet att skriva nya tvingande lagar samt införa en fungerande landslag som gällde i alla landskap - samt att beskatta befolkningen.

Att GV såg till att vi även bytte religion tror jag underlättade beskattningen då tiondet försvann och ersattes med kungens skatt.

Thomas
Historia är färskvara.

karlfredrik
Inlägg: 570
Blev medlem: 30 april 2015, 22:51

Re: Skatt och tull

Inlägg av karlfredrik » 28 januari 2019, 23:27

Tack, Carl Thomas
Däremot står att vissa byar betalade tribut till vikingarna, och adelsmän hade skyldighet att hålla hästar och ryttare under medeltiden, och på vikingatiden skulle ju byar hålla med skepp och roddare.
Snorre nämnedr "skatteinkrävare" som jämtlänningar slog ihjäl

Användarvisningsbild
Yngwe
Inlägg: 2955
Blev medlem: 15 april 2015, 23:01
Ort: Gränna

Re: Skatt och tull

Inlägg av Yngwe » 29 januari 2019, 10:22

Skatt är ju fullt närvarande under medeltid. Det finns massor med dokument som styrker detta, en sökning på SDHK ger otaliga träffar. Där finns brev som ger besked om att Stockholmarna betalar skatt och det finns listor över skatteuttag från enskilda socknar. Dessutom har vi ju tiondet som utan tvekan är en skatt.

Gustav Vasas mantals-organisation är en ny byråkratisk form och kan inte ses som skatteuttagets början

Historikus
Inlägg: 407
Blev medlem: 9 januari 2017, 16:43
Ort: København
Kontakt:

Re: Skatt och tull

Inlägg av Historikus » 29 januari 2019, 19:36

karlfredrik skrev:Tull började tydligen i norra Europa med att resande i "Det fria Germanien" fick betala en avgift för att passera bergspassen.
Någon som vet mera?
Jeg mener at have læst, at i den frisiske handelsby Dorastad skulle fremmede købmænd betale en afgift til byen, for at få tilladelse til at afsætte deres varer dér. Man kunne forestille sig at samme 'import' skat/told ligeledes blev indført i Skandinavien i vikingetid? (Hedeby, Ribe, Birka, Kaupang etc.).

Carl Thomas
Inlägg: 1975
Blev medlem: 15 april 2015, 15:05
Ort: Jämtland

Re: Skatt och tull

Inlägg av Carl Thomas » 30 januari 2019, 14:44

Ca 1260 bildades riket som senare fick namnet Sverige och som regerades av endast 1 kung. Före 1260 fanns det fler kungar. Som mest fanns det ca 15 Landkungar.

Om Landkungarna vet vi mycket lite eftersom de är ganska okända - vi vet ännu mindre om ifall de tog upp skatt - eller inte.

Efter 1260 styrdes riket av en enda kung - men lagstiftningen sköttes fortfarande av lagmännen på landskapsnivå.

Jag förutsätter att kungen ville införa en kunglig skatt - och även att kungen försökte detta - men att lagmännen och tingen inte ville bli beskattade. Kungen valdes - och kunde avsättas av tinget. Det var kungen/kungarna mycket medvetna om. Frågan är då vilka möjligheter kungen kunde använda sig av för att lagligt i alla landskap ta upp skatt - kanske mot tingens vilja.

Krigsskatt tror jag är en sådan möjlighet.
Marknadsskatt för att få sälja på en marknad, mm.
I princip kunde kungen inte ta ut skatt på enskilda personer - men kanske ta upp skatt på vad enakilda personer utförde eller gjorde. Den enskilda personen var alltså skatt-anonym.

Kungen visste inte hur många människor som bodde i en by eller stad. Men han kunde he privilegier till en by eller stad när det gäller handel/tillverkning, samt ta betalt för detta. Om det skall kallas skatt eller inte kan diskuteras.

Jag tror att ordet skatt har använts i situationer där det inte hör hemma, ibland av författare flera hundra år efter händelsen han beskriver. Skatt - så som vi tolkar ordets betydelse, infördes av Gustav Vasa. Före GV fanns inte ens möjligheten att beskatta den enskilde individen efter individens förmåga.

Vi har aldrig haft ett feodalvälde. Vår adel är ganska ung, den tillkom efter Alnsöstadga 1280, 20 år efter rikets bildande - och kanske med avsikt att införa feodalvälde, stärka kungamakten - och ge kungen möjlighet att beskatta adeln - som i sin tur akulle beskatta sina underlydande bönder. Lagmännen och landskapstingen hindrade den utvecklingen i vårt land.

Skatter kräver en avancerad administration, tydliga räkenskaper, kontrollfunktioner för att kontrollera de som tog upp skatten, osv. Detta fanns inte före Gustav Vasa.

Tionde ser jag inte som en skatt. Kyrkan låg långt framme i sina tankar om intäkter. Tionde innebär ju praktiskt att en gård - inte en person - kunde beskattas efter sin förmåga och förmågan kunde till viss del kontrolleras av den lokala prästen. Kungen hade inte den möjligheten.

Vi har, som jag ser det, två viktiga årtal, före/efter 1260 när riket bildades - och efter Gustav Vasa när riket omvandlades till en Stat.

Hur det var före 1260 vet vi mycket lite om.

Vi har även olika grunduppfattningar om vår historia. Fortfarande beskriver vår kungalängd att vi endast hade 1 kung under hela vår historia oxh en del av oss har uppfattningen att så var fallet. Jag anser att vi hade många kungar fram till ca 1260 och därefter 1 gemensam kung. En del anser att kungen satt i Uppsala. Andra att Kungen satt på Nääs. Vi är alltså inte ens eniga om hur många kungar vi hade - eller ens från vilken tidpunkt vi hade 1 gemensam kung 500 talet eller 1260.

Utifrån vad var och en vill "bevisa" efter sin personliga uppfattning, argumenteras det när det gäller allt som rör vår historia. Skatt innebär kunglig kontroll - så en del vill se skatter redan på 500 talet och argumenterar för det eftersom de ser en stark kung med överhöghet redan då.

Jag argumenterar efter möjligheten att ta upp skatt från alla invånare efter var och ens förmåga, dvs att det fanns en administration, en kontrollapparat, räkenskaper och en kunglig skattekista som tillhörde kungamakten - inte den enskilda kungen, alltså att det fanns en oagstiftande stat som styrdes av en enväldig kung. Detta börjar med Gustav Vasa.

Kungarna fram till Gustav Vasa valdes av tinget, avlönades av tinget och lydde under tinget - och kunde avsättas av tinget - enligt landskapslagarna.

Ser man kungliga skatter före GV, där varje enskild person beskattas efter förmåga, måste man kunna visa att det fanns en fungerande adminsitartion, kontrollfuktion, räkenskaper osv som är själva förutsättningen för att ta upp regelbunden skatt. Alltså vilka betalade vilken summa, till vem, när, var, hur och i vilken form, vart fördes denna skatt, var lagrades skatten, hur länge, om skatten betalades i smör, vem såldes smöret till, rill vilket pris, var det rätt pris, var förvarades pengarna, när fördes pengarna till stockholm, i vilken transport, stämmer beloppet som skickades med det belopp som mottogs av vem i Stockholm, var förvaras det ankomna beloppet, när infördes beloppet i räkenskaperna, av vem - och var finns beloppet nu.

Ovanstående kan endast kontrolleras av en avancerad administration som kräver en stor personal som är välutbildad - och som behöver kontor, räkenskapsböcker, förråd oxh en skattkammare vars innehåll skall kunna inventeras och kontrolleras av revisorer.

Vilka kungar, före Gustav Vasa, hade en sådan administration?

Thomas
Historia är färskvara.

Användarvisningsbild
Yngwe
Inlägg: 2955
Blev medlem: 15 april 2015, 23:01
Ort: Gränna

Re: Skatt och tull

Inlägg av Yngwe » 30 januari 2019, 16:02

Man ska nog inte underskatta de medeltida kungarnas förmåga till administration i den grad att man inte tror de kunde skattlägga folk. Under 1300-talet finns ett stort antal slottslän som försörjs med skattemedel. Slottsfogdarna tar tydligen sig sig större friheter än tänkt, vilket bla resulterar i att Drottning Margareta i SDHK 14167 gör klart att skatt inte får tas ut av kyrkans bönder. Då som nu är skatteviljan begränsad, så i SDHK 39315 uppmanar kung Erik Jönköpingsborna att betala sin skatt till kungens fogde


Tionde är utan tvekan en skatt. Att det är gården och inte individen som är skatteenhet är inget märkligt alls utan fullt normalt in i modern tid och dessutom antagligen den huvudsakliga formen av beskattning av bönder även idag eftersom jordbruken drivs som företag.

Summa summarum är att skatten är fullt etablerad under medeltiden, den förekommer som sagt i otaliga källor. Däremot är möjligheten till kontroll förmodligen bristfällig och systemet olikformigt och orättvist.

AndreasOx
Inlägg: 707
Blev medlem: 12 juni 2016, 21:15

Re: Skatt och tull

Inlägg av AndreasOx » 30 januari 2019, 20:57

Exempel från 1247:
Sigtunaannalerna har följande berättelse om Sparrsätraslaget: "Detta år förlorade Upplands allmoge vid Sparrsätra segern och sin frihet, och man pålade dem spannskatt, skeppsvist och flera bördor."
Ledungen skapades troligen under 1100-talet.
Jag kommer inte på något svenskt belägg för skatt under vikingatiden, förutom möjligen Olof Skötkonung.

Carl Thomas
Inlägg: 1975
Blev medlem: 15 april 2015, 15:05
Ort: Jämtland

Re: Skatt och tull

Inlägg av Carl Thomas » 31 januari 2019, 12:30

För att komma vidare..

1.
Slottslänen och deras fogdar tog upp skatt inom sina län.
Hur såg denna beskattning ut?
Vilka beskattades?
Vilka beskattades inte?
Hur togs skatten upp och vad bestod skatten av (kontanter eller natura)?
Beskattades enskilda individer - eller gårdar/köpmän/bergsmän, osv?

2.
Enskilda individer och enskilda gårdar beskattades av Gustav Vasa efter att alla invånare mantalsskrivits och skatten betalades efter den skattskyldiges förmåga - vilket innebar att staten kunde kontrollera upptagen skatt, att staten visste vem som inte var skattskyldig (och när detta förändrades).
Beskattades enskilda personer och enskilda gårdar före GV? Om ja - hur betalades denna skatt?

3,
vi behöver klargöra skillnaden i ordet/begreppet skatt.
Jag anser att under Gustav Vasa blev riket som skapades 1260 en stat - och skatt betalades efter förmåga av alla skattskyldiga - ungefär som idag.

4.
Jag är helt med på att t.ex. Engelbrektsupproret startades på grund av orättvisa skatter inom bl.a. Gruvnäringen.

Thomas
Historia är färskvara.

AndreasOx
Inlägg: 707
Blev medlem: 12 juni 2016, 21:15

Re: Skatt och tull

Inlägg av AndreasOx » 31 januari 2019, 12:43

Carl Thomas det finns en lång rad belagda kungliga skatter under tidig medeltid, ex allmänningsöre och gengärd. Kyrkliga skatter måste också ingå i begreppet statlig skatt. Belagt är att biskop Järpulf i Skara drev igenom biskopstionde på 1190-talet i Västergötland.
Peterspenning och Viennetionde betalades i hela Sverige mm.

Skriv svar