"De första svenskarna" på SVT

12000 - 1800 f.Kr.
jancro
Inlägg: 408
Blev medlem: 5 maj 2015, 15:30

Re: "De första svenskarna" på SVT

Inlägg av jancro » 1 mars 2019, 20:16

Angående tv-programmet noterade jag bland annat att det nu tydligt kan styrkas arkeologiskt att stridsyxefolket kom hit österifrån, genom att den första keramiken hade baltisk lera. ( Den nordiska stridsyxe-kulturen är mycket lik den finska och baltiska, men riktningen ? ). De bör ha kommit över Ålands isar.
En annan nyhet var kommentaren, att stridsyxekulturen hade högre andel kvinnor med sig
" hemifrån " än vad som man ser nere på kontinentens indoeuropeer enligt dna.
Det gör det lättare att tänka sig att pesten föregick stridsyxefolket och försvagade den här inhemska befolkningen, där ju även kvinnor måste ha drabbats.

Anders i Uppsala
Inlägg: 648
Blev medlem: 8 juli 2015, 20:21
Ort: Uppsala

Re: "De första svenskarna" på SVT

Inlägg av Anders i Uppsala » 1 mars 2019, 20:51

Dessutom var väl Mellansverige rätt folktomt, trattbägarna hade lämnat och gropkeramikerna var jägar/samlare = få. Samtidigt fanns goda möjligheter till jordbruk i Mellansverige.

Lite tillspetsat skulle man kunna gissa att stridsyxingarna i Mellansverige kunde vara mera legitima nybyggare, medan de på kontinenten dödade trattbägarmännen och tog deras hustru och döttrar.

Att någon epidemi dessutom decimerat trattbägarkulturen verkar också rimligt.

Daler
Inlägg: 370
Blev medlem: 12 december 2017, 20:01

Re: "De första svenskarna" på SVT

Inlägg av Daler » 2 mars 2019, 09:36

Anders i Uppsala skrev:Det kanske mest uppseendeväckande i dagens avsnitt tycker jag var att Jonathan Lindströms DNA-profil var så lik stenåldersmänniskors för närmare 5 000 år sedan. De första ca 6 000 åren efter att inlandsisen försvunnit kom flera vågor av migranter. Sedan måste inflyttningen till Sverige varit liten i nästan 5 000 år, fram till mitten av 1900-talet.
Nu kan jag inte alls metoden bakom denna typ av DNA-"profilering". Men det skulle kunna vara så att man "tvingat" Jonathans DNA-resultat att "byggas upp" endast av komponenterna jägare/samlare, bonde och steppmänniska. I så fall så skulle han i teorin kunna haft 100% av en grupp, en mix av två, eller en mix av alla tre. Alltså inga tomma rum och inga andra varianter. Men jag kan ha fel. Hur som helst så håller jag med om att det är slående likt t.ex. DNA-"profilerna" för de individer man bl.a. grävt upp och testat från Bergsgraven, Linköping. Jag undrar hur resultatet av DNA-testet (exakt det som Jonathan tog) hade sett ut om man hade testat en person från Kina, Indien, Subsahara. Kan vara värt att fundera på.
Senast redigerad av 1 Daler, redigerad totalt 2 gånger.

Daler
Inlägg: 370
Blev medlem: 12 december 2017, 20:01

Re: "De första svenskarna" på SVT

Inlägg av Daler » 2 mars 2019, 09:48

Kungsune skrev:Programmet var trevligt tyckte jag men var lite besviken på slutet. Återigen när man ska hänvisa till ett embryo av ett svenskt rike väljer man att söka i utkanten av bronsålderskulturen för där finns Uppsala.
Varför skulle Håga inte kunna vara ett embryo? Måste väl ha funnit en lång rad embryon som går tillbaka till storslagna fyndplatser runtom i landet från brons- och järnåldern. Att det kan ha funnits en koppling mellan Håga och Gamla Uppsala är väl fullt rimligt även om det är lång tid emellan platsaktiviteterna. Men högarna ligger där de ligger, inte alls långt ifrån varandra, och den äldre högen i Håga kan mycket väl ha påverkat kulten i Gamla Uppsala senare. Hågadalen med omnejd, ett av flera tidiga "svenskt" riken? Svårt att leda i bevis, men på ett lokalt plan ja varför inte. En teori god som många andra teorier. Vi har sett, ser och kommer säkert att se en kraftfull tillbakagång till 1800- och 1900-talets rön, teorier och hypoteser, de gamla teorierna och storskaliga migrationer under sten- och bronsåldern som var så utdömda är nu betraktade som sanna tack vare DNA-forskningen. Man bör vara klok och ställa sig frågan vilka andra gamla utdömda teorier och hypoteser som kommer att visa sig vara sanna. Kanske dags att damma av böckerna skrivna av våra 1800-tals och 1900-tals (innan flumvågorna in i akademierna) arkeologer och historiker...

Anders i Uppsala
Inlägg: 648
Blev medlem: 8 juli 2015, 20:21
Ort: Uppsala

Re: "De första svenskarna" på SVT

Inlägg av Anders i Uppsala » 2 mars 2019, 09:59

Vet inga detaljer om DNA-analysen, men det är säkert en förenklad bild. Dock verkar det grovt sett gått till ungefär så här:

9000 f.Kr - 4000 f.Kr: Jägar/samlare i två migrationsvågor, som blandade sig med varandra.

4000 f.Kr - 2900 f.Kr: Jordbrukande trattbägare, jägar/samlarna assimileras med tiden(?), nya jägar/samlare i form av gropkeramiker kommer.

2900 f.Kr. - 2300 f.Kr: Stridsyxingarna kommer, trattbägarna assimileras(?), gropkeramikerna kvar som egen kultur en tid.

Och vi är en blandning av alla dessa migrationsvågor (möjligen gropkeramikerna undantagna), mest stridsyxingar (2/3?) och vi talar ett språk ett språk besläktat med deras. Sedan har ju många också rötter från andra håll genom migration i modern tid.

Kungsune
Inlägg: 1369
Blev medlem: 4 maj 2015, 08:37

Re: "De första svenskarna" på SVT

Inlägg av Kungsune » 2 mars 2019, 10:15

Varför skulle Håga inte kunna vara ett embryo? Måste väl ha funnit en lång rad embryon som går tillbaka till storslagna fyndplatser runtom i landet från brons- och järnåldern. Att det kan ha funnits en koppling mellan Håga och Gamla Uppsala är väl fullt rimligt även om det är lång tid emellan platsaktiviteterna. Men högarna ligger där de ligger, inte alls långt ifrån varandra, och den äldre högen i Håga kan mycket väl ha påverkat kulten i Gamla Uppsala senare. Hågadalen med omnejd, ett av flera tidiga "svenskt" riken? Svårt att leda i bevis, men på ett lokalt plan ja varför inte
Daler, hade man formulerat sig precis så som du i programmet så hade jag inte haft några som helst problem. Nu gjorde man ju dess värre inte det utan valde att uttrycka sig som om Håga är det ”enda” embryot.

Anders i Uppsala
Inlägg: 648
Blev medlem: 8 juli 2015, 20:21
Ort: Uppsala

Re: "De första svenskarna" på SVT

Inlägg av Anders i Uppsala » 2 mars 2019, 12:11

Daler skrev:Vi har sett, ser och kommer säkert att se en kraftfull tillbakagång till 1800- och 1900-talets rön, teorier och hypoteser, de gamla teorierna och storskaliga migrationer under sten- och bronsåldern som var så utdömda är nu betraktade som sanna tack vare DNA-forskningen. Man bör vara klok och ställa sig frågan vilka andra gamla utdömda teorier och hypoteser som kommer att visa sig vara sanna. Kanske dags att damma av böckerna skrivna av våra 1800-tals och 1900-tals (innan flumvågorna in i akademierna) arkeologer och historiker...
Håller med, det sena 1900-talets och tidiga 2000-talets arkeologi kommer nog inte stå så högt i kurs i framtiden. Vi har nu naturvetenskapliga bevis för att arkeologerna visste bättre för 100 år sedan.

Starkodder
Inlägg: 1007
Blev medlem: 30 april 2015, 19:31
Ort: Lund

Re: "De första svenskarna" på SVT

Inlägg av Starkodder » 2 mars 2019, 12:47

Daler skrev:
Kungsune skrev:Programmet var trevligt tyckte jag men var lite besviken på slutet. Återigen när man ska hänvisa till ett embryo av ett svenskt rike väljer man att söka i utkanten av bronsålderskulturen för där finns Uppsala.
Varför skulle Håga inte kunna vara ett embryo? Måste väl ha funnit en lång rad embryon som går tillbaka till storslagna fyndplatser runtom i landet från brons- och järnåldern. Att det kan ha funnits en koppling mellan Håga och Gamla Uppsala är väl fullt rimligt även om det är lång tid emellan platsaktiviteterna. Men högarna ligger där de ligger, inte alls långt ifrån varandra, och den äldre högen i Håga kan mycket väl ha påverkat kulten i Gamla Uppsala senare. Hågadalen med omnejd, ett av flera tidiga "svenskt" riken? Svårt att leda i bevis, men på ett lokalt plan ja varför inte. En teori god som många andra teorier. Vi har sett, ser och kommer säkert att se en kraftfull tillbakagång till 1800- och 1900-talets rön, teorier och hypoteser, de gamla teorierna och storskaliga migrationer under sten- och bronsåldern som var så utdömda är nu betraktade som sanna tack vare DNA-forskningen. Man bör vara klok och ställa sig frågan vilka andra gamla utdömda teorier och hypoteser som kommer att visa sig vara sanna. Kanske dags att damma av böckerna skrivna av våra 1800-tals och 1900-tals (innan flumvågorna in i akademierna) arkeologer och historiker...
Det är ju det jag har menat tidigare. Den bästa kandidaten till grundaren Yngve-Frej kan vara Hågahövdingen. En tidig kultplats.

Kungsune
Inlägg: 1369
Blev medlem: 4 maj 2015, 08:37

Re: "De första svenskarna" på SVT

Inlägg av Kungsune » 2 mars 2019, 13:04

Håller med, det sena 1900-talets och tidiga 2000-talets arkeologi kommer nog inte stå så högt i kurs i framtiden. Vi har nu naturvetenskapliga bevis för att arkeologerna visste bättre för 100 år sedan.
Det är väl inte särskilt seriöst. De nya teorierna som inte alls är bevisade men troliga har inte så mycket gemensamt med 1800-talets teorier som du tror. Tvärt om så pratar man nu om en ganska fredlig övergång till stridsyxekulturen i Skandinavien vilket rimmar väldigt bra med den sk flumarkeologins teser. Att stridsyxekulturen skulle kunna kopplas till en invandring har alltid varit en av de populärare förklarinsmodellerna även om några ledande forskare velat se kulturassimilation som ett viktigare spår då det varit svårt att pröva invandringsteorin. Dessutom tyder de nya rönen på att man invandrat såväl österifrån som söderifrån. Vilken väg som var mest frekvent vet man ännu icke.

Anders i Uppsala
Inlägg: 648
Blev medlem: 8 juli 2015, 20:21
Ort: Uppsala

Re: "De första svenskarna" på SVT

Inlägg av Anders i Uppsala » 2 mars 2019, 13:36

Menar inte att de var närmare sanningen på 1800-talet, men jag tror att man var närmare sanningen i början/mitten av 1900-talet än man var under 1900-talets sista decennier och början av 2000-talet. 100 år sedan är inte längre = 1800-talet.

Skriv svar