Sökningen fann 436 träffar

av Castor
23 maj 2019, 15:25
Kategori: Järnålder och Vikingatid
Tråd: Beowulfskvädets topografi
Svar: 1270
Visningar: 42283

Re: Beowulfskvädets topografi

Så Vänern/Vättern kan avses i de flesta fall men kan tydligen inte avses med orden geofon och hœf . Men Gefjons sjö brukar ju av många anses vara innan hav et Vänern! :D Begreppsbildningen i fornengelska behöver inte vara likadan som i modern svenska, men jag tror säkert att en större insjö mycket ...
av Castor
23 maj 2019, 09:02
Kategori: Järnålder och Vikingatid
Tråd: Beowulfskvädets topografi
Svar: 1270
Visningar: 42283

Re: Beowulfskvädets topografi

Varför skulle "ofer wíd wæter" (rad 2423) och "sæ" inte kunna syfta på Vänern? "Sæmann" kan väl enklast oversättas med "sjöman". Att vara "brimwís-", vilket Hæðcyn sägs ha varit (rad 2930), kanske innebär att man är duktig på att färdas över öppet hav och inte bara på Vänern.
av Castor
21 maj 2019, 08:16
Kategori: Järnålder och Vikingatid
Tråd: Beowulfskvädets topografi
Svar: 1270
Visningar: 42283

Re: Beowulfskvädets topografi

Man kan ju då ur ett sådant resonemang lägga till Gamla Uppsala bland platser som tills vidare faller ur som möjliga kungasäten i Beowuldkvädet pga kronologi. Dom som tror att Gamla Uppsala och Lejre är färdigundersökta och färdigdaterade räcker upp handen ;) De är säkerligen bättre undersökta än t...
av Castor
17 maj 2019, 11:00
Kategori: Järnålder och Vikingatid
Tråd: Beowulfskvädets topografi
Svar: 1270
Visningar: 42283

Re: Beowulfskvädets topografi

Varifrån kommer egentligen själva idén att Beowulfs Wulfingar skulle vara östgötar?
av Castor
13 maj 2019, 11:27
Kategori: Järnålder och Vikingatid
Tråd: Beowulfskvädets topografi
Svar: 1270
Visningar: 42283

Re: Beowulfskvädets topografi

Finns det några signifikanta västgermanska influenser i Jylland? De västgermanska influenserna på i synnerhet västra (och sydligaste) Jylland torde av naturliga skäl vara större än för någon annan del av Norden. Men huruvida detta beror på den ovan nämnda hypotetiska geatisk-frisiska expansionen un...
av Castor
9 maj 2019, 21:26
Kategori: Järnålder och Vikingatid
Tråd: Beowulfskvädets topografi
Svar: 1270
Visningar: 42283

Re: Beowulfskvädets topografi

Arkeologin ger vid handen att det skedde en avfolkning av frisernas domäner och senare en invandring av människor som använde artefakter av anglosaxisk typ. Men de gamla friserna kan förstås ha utvandrat och assimilerats av de saxare och angler som senare skulle bli de nya friserna och hela tiden to...
av Castor
9 maj 2019, 11:47
Kategori: Järnålder och Vikingatid
Tråd: Beowulfskvädets topografi
Svar: 1270
Visningar: 42283

Re: Beowulfskvädets topografi

Det som ser ut som ett västgermanskt namnskick hos geatas skulle möjligen kunna indikera att det rör sig om ett folk som anlänt relativt sent till Skandinavien, kanske så sent som 400-talets senare del. Det västgermanska språk som är närmast besläktat med engelskan är som bekant frisiskan. Och frise...
av Castor
6 maj 2019, 15:58
Kategori: Järnålder och Vikingatid
Tråd: Beowulfskvädets topografi
Svar: 1270
Visningar: 42283

Re: Beowulfskvädets topografi

Geatas namnskick har säkert diskuterats förut. Jag vet inte, men kan man inte ana ett större inslag av rent västgermanska namnelement i de personnamn som bärs av "götarna", jämfört med "danerna" och "svearna"? Jag tänker på Here-, Hæþ-, -cyn, -here, -beald, -red m.fl. som inte enkelt kan förklaras s...
av Castor
2 maj 2019, 15:56
Kategori: Järnålder och Vikingatid
Tråd: Beowulfskvädets topografi
Svar: 1270
Visningar: 42283

Re: Beowulfskvädets topografi

"Tjuren" är för mig tydligt en omskrivning av en krigare. Svärd omskrivs ganska ofta som just "horn". Så om tjurens horn stod i hjärtat på Egil så läser jag det som om att krigarens svärd stod i hjärtat på Egil. "Bruna harg" tolkar jag likaledes som en omskrivning för "jordvallsfästningen". "Harg" ...
av Castor
30 april 2019, 09:40
Kategori: Järnålder och Vikingatid
Tråd: Beowulfskvädets topografi
Svar: 1270
Visningar: 42283

Re: Beowulfskvädets topografi

Att Eofor (galt) omvandlats till tjur med tiden är föga förvånande. Det känns väldigt långsökt. I Ynglingatal sägs det i regel aldrig i klartext att den person som en viss vers handlar om är son till huvudpersonen i närmast föregående vers. Snorre och HN:s författare har tolkat det så, men vi kan i...