Sökningen fann 2202 träffar

av Yngwe
21 maj 2019, 22:53
Kategori: Järnålder och Vikingatid
Tråd: Beowulfskvädets topografi
Svar: 1256
Visningar: 42052

Re: Beowulfskvädets topografi

Men med källäget känt är det ganska enkelt att se att den samlade historielittraturens eventuella åsikt i frågan inte har någon empirisk bas och därför inte heller är ett hållbart argument. Utan att minnas alla detaljer har jag uppfattningen att Östgötahypotesen bygger på kombinationen svear och tes...
av Yngwe
21 maj 2019, 14:50
Kategori: Järnålder och Vikingatid
Tråd: Beowulfskvädets topografi
Svar: 1256
Visningar: 42052

Re: Beowulfskvädets topografi

Den relevanta frågan är om götarna beskrivs som sjöfarare. Ok, men du skrev att de beskrevs som inlandsfolk... men nu säger du att det saknas uppgifter om att de är sjöfarare. I vilket sammanhang och i vilka källor skulle man kunna förvänta sig att en sådan uppgift skulle kunna återfinnas? .... (ty...
av Yngwe
19 maj 2019, 15:38
Kategori: Järnålder och Vikingatid
Tråd: Beowulfskvädets topografi
Svar: 1256
Visningar: 42052

Re: Beowulfskvädets topografi

AndreasOx skrev:
19 maj 2019, 15:29
Den relevanta frågan är om götarna beskrivs som sjöfarare.
Ok, men du skrev att de beskrevs som inlandsfolk... men nu säger du att det saknas uppgifter om att de är sjöfarare. I vilket sammanhang och i vilka källor skulle man kunna förvänta sig att en sådan uppgift skulle kunna återfinnas?
av Yngwe
19 maj 2019, 12:16
Kategori: Järnålder och Vikingatid
Tråd: Beowulfskvädets topografi
Svar: 1256
Visningar: 42052

Re: Beowulfskvädets topografi

Håller helt med om att vi knappt vet någonting om ett hypotetiskt Götalands geografiska utbredning på 500-talet. Däremot så beskrevs så vitt jag vet götarna alltid som ett inlandsfolk och inte som ett sjöfarande folk vilket geatas uppenbarligen är. Det är för mig (och Gräslund) huvudinvändningen mo...
av Yngwe
18 maj 2019, 18:44
Kategori: Järnålder och Vikingatid
Tråd: Beowulfskvädets topografi
Svar: 1256
Visningar: 42052

Re: Beowulfskvädets topografi

Jag håller med om att det tidigmedeltida kungsgårdsbegreppet är något helt annat. Jag använder kungsgård som ett slags synonym till residens, där kungen har sin maktbas, festhall m.m. Gräslund använder också termen kungsgård för Heorot och Hygelacs hallar. Finns det någon annan term? Kan du beskriv...
av Yngwe
18 maj 2019, 15:12
Kategori: Järnålder och Vikingatid
Tråd: Beowulfskvädets topografi
Svar: 1256
Visningar: 42052

Re: Beowulfskvädets topografi

Kan du konkretisera din kritik mot framförda argument? Ja. Termen kungsgård är ett medeltida begrepp som saknar förankring i 500 tal. Det kan förvisso användas i sin enklaste mening, ordagrant alltså kungens gård, men det framkommer tydligt i tråden att man tänker sig ett system där kungen har fler...
av Yngwe
17 maj 2019, 18:46
Kategori: Järnålder och Vikingatid
Tråd: Beowulfskvädets topografi
Svar: 1256
Visningar: 42052

Re: Beowulfskvädets topografi

Kungsgårdar på 500-tal.... Göta älvdal utan betydelse för sjöfart.... Bestämda förutsatser var kungen måste bo... det staplas verkligen högar med anakronismer och andra märkligheter här nu. Jag är som ni säkert vet tveksam till geatas-göta-hypotesen men man måste vara objektiv och inte använda enkla...
av Yngwe
17 maj 2019, 16:16
Kategori: Järnålder och Vikingatid
Tråd: Beowulfskvädets topografi
Svar: 1256
Visningar: 42052

Re: Beowulfskvädets topografi

Starkodder skrev:
17 maj 2019, 16:11
AndreasOx skrev:
17 maj 2019, 16:10
Inte alls enbart Gräslunds tolkning. Enligt honom åtminstone Sune Lindqvist, Haarder, Fulk samt de flesta översättare före ca 1910. I Beda (800-talet) betyder ealond ö.
Varför inte efter 1910?
Förmodligen för att de inte instämmer och därför är bäst att lämna utanför :?
av Yngwe
17 maj 2019, 16:15
Kategori: Järnålder och Vikingatid
Tråd: Beowulfskvädets topografi
Svar: 1256
Visningar: 42052

Re: Beowulfskvädets topografi

Götaland idag - ja. Forntidens Götaland var betydligt Mindre: Västergötland (men inte sydvästra delen), Östergötland (men kanske inte öster om Götavirke) och möjligen Närke, och nådde kanske inte fram till något hav alls. Och ingenstans mig veterligen är västgötar eller östgötar beskrivna som ett s...
av Yngwe
17 maj 2019, 15:37
Kategori: Järnålder och Vikingatid
Tråd: Beowulfskvädets topografi
Svar: 1256
Visningar: 42052

Re: Beowulfskvädets topografi

Men jag har läst såväl Beowulf som Nordens Geografi. Att Götaland skulle sakna havs-anknytning är ju ett rent bedrägligt påstående. Och återigen, den här tråden handlar om Beowulfkvädets topografi, inte specifikt om Gräslunds upparbetning av Rausings gamla tankegångar. Så villkora inte diskussionen ...